Expense Management

Od strony finansów, to możliwość nadzorowania, raportowania wydatków w skali całej organizacji, to także możliwość wglądu, w każdą poszczególną płatność.

Od strony pracownika to proste planowanie delegacji, czy innych kosztów służbowych (wiedza o limitach, stawkach, preferowanych usługodawcach…) oraz szybkie rejestrowanie i rozliczanie wydatków.

Od strony osoby zarządzającej to prosta kontrola nad budżetem, wydatkami poszczególnych osób czy zespołów. Szybkie zatwierdzanie, modyfikowanie, optymalizacja wydatków i wgląd we wnioski pracownika, wsparte możliwością tworzenia analiz i zestawień.

Skontaktuj się z naszym zespołem wspierającym Expense Management

Expense Management to klasa rozwiązań, które wspierają proces planowania, zatwierdzania, realizacji i rozliczania wydatków służbowych w organizacji. Jego wdrożenie może przynieść wiele wymiernych korzyści, w szczególności, gdy koszty związane z wydatkami służbowymi stanowią istotny element budżetu lub ich skala jest na tyle duża, że pochłania znaczne zasoby ludzkie.

Automatyzacja może przynieść duże oszczędności i kontrolę nad całym procesem.

Poczynając od ogólnych stwierdzeń typu ułatwienie, przyśpieszenie, zwiększenie efektywności procesu, po korzyści związane z zachowaniem przejrzystości całego procesu, firmowych zasad, zapewnienie kontroli (przewidywalności) czy bezpieczeństwa (zasobów i procesu zarządzania wydatkami – rezerwacjami, wyjazdami, systemem diet, zasadami rozliczania kilometrówki, ewidencją paragonów…). Unikamy tym samym pomyłek czy nadużyć, jasno przypisując reguły dostosowane do krajów, grup czy poszczególnych osób.

Infor Expense Management