IT Portfolio Management

Adaptive ITPM pozwala zatem uzyskać pełniejszą kontrolę nad kosztami w przedsiębiorstwie, między innymi dzięki wbudowanym narzędziom prognozowania i tworzenia zmian w infrastrukturze IT. Tym sposobem ułatwia optymalne wykorzystanie zasobów dla potrzeb biznesowych.

Adaptive IT Portfolio Manager jest wydajnym narzędziem, który pomoże sprostać tym wyzwaniom rozwijającej i dojrzałej organizacji. Oparty na grafowej strukturze danych pozwala na:

  • Łatwą w interpretacji wizualizację systemów informatycznych (dostępna funkcja drill down)
  • Śledzenie zmian zasobów IT
  • Zarządzanie kosztami IT

Skontaktuj się z naszym zespołem wspierającym Portfilio Management:

Przyrastająca infrastruktura i zmienność technologii stanowią wyzwanie dla zarządzania zasobami IT.

Mnogość systemów informatycznych, wykorzystywanych w organizacjach, ich wzajemne powiązania oraz wpływ na procesy biznesowe można teraz w prosty oraz automatyczny sposób okiełznać. Bez ton papierowej czy elektronicznej dokumentacji, za to korzystając z pojedynczego źródła prawdy – Adaptive IT Portfolio Manager.

Zobacz inne przykłady wykorzystania rozwiązań Adaptive.

System nie dość, że w przejrzysty oraz graficzny sposób opisze zasoby IT, wykorzystywane w organizacji, to jeszcze automatycznie wykryje powiązania nie tylko pomiędzy poszczególnymi programami, ale także projektami, aplikacjami, infrastrukturą, procesami biznesowymi, produktami czy strukturą organizacyjną.

Niewątpliwą zaletą wykorzystania rozwiązania jest możliwość śledzenia zmian wykorzystywanych zasobów IT. Mamy zatem pełny rys historyczny powyższych. Teraz, kiedy dla przykładu do zespołu wprowadzona jest nowa osoba – nieważne czy to menedżer czy specjalista, uzyskuje ona dostęp do historii zmian w wykorzystywanych zasobach. Może łatwiej oraz szybciej ocenić, które sprawdziły się, a które nie, lub które z nich wymagają dalszej optymalizacji.