Kodeks Postępowania dla Dostawców

O firmie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Dostawcy

Kierując się dbałością o jakość relacji biznesowych, ochronę posiadanych informacji, promocję dobrych praktyk rynkowych oraz wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko naturalne, Cogit sp. z o.o. opracowała Kodeks Postępowania dla Dostawców, który opisuje minimalne wymagania Cogit wobec Dostawców w zakresie postępowania zgodnego z wartościami oraz zasadami odpowiedzialności społecznej jak również w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Kodeks Postępowania dla Dostawców Cogit Sp. z o.o (zwany dalej Kodeksem) ustanawia niepodlegające negocjacjom minimalne standardy postępowania dla dostawców i podwykonawców (zwanych dalej Dostawcami) współpracujących z Cogit.

Cogit oczekuje od wszystkich swoich dostawców i podwykonawców poszanowania zasad przedstawionych w niniejszym Kodeksie postępowania dostawców i stanowiących ważne kryterium doboru oraz oceny dostawców.
W związku z tym, udostępniamy niniejszy Kodeks postępowania z Dostawcami naszym dostawcom, aby zwiększyć naszą wzajemną orientację w praktycznym podejściu do zrównoważonego rozwoju podczas codziennej działalności:

Kodeks Postępowania z Dostawcami

Niniejszym wszyscy Dostawcy przyjmują do wiadomości i akceptują treść Kodeksu postępowania z Dostawcami. W przypadku braku akceptacji współpraca nie będzie możliwa.