Polityka prywatności

Polityka prywatności

Państwa prywatność ma nadrzędne znaczenie dla firmy Cogit sp. z o.o., z siedzibą 02-676 Warszawa, ul. Postępu 21 (zwanej dalej „Cogit”, „my”, „nas” lub „nasza” itp., które to terminy obejmą także nasze Filie). „Filie” oznaczają każdy podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio sprawuje nad nami kontrolę, jest przez nas kontrolowany lub znajduje się pod wspólną kontrolą z nami. „Kontrola” do celów niniejszej definicji oznacza bezpośrednią lub pośrednią własność lub kontrolę ponad 50% uprawniających do głosowania udziałów w podmiocie zależnym). Niniejsza polityka dotycząca prywatności i plików cookie („Polityka prywatności”) ma zastosowanie do wszystkich produktów i usług oferowanych przez Cogit („Usługa”).

W niniejszej Polityce prywatności termin „Dane osobowe” oznacza dane dotyczące żyjącej osoby, która jest lub może być zidentyfikowana na podstawie danych lub danych w połączeniu z innymi informacjami znajdującymi się lub mogącymi z dużym prawdopodobieństwem znaleźć się w naszym posiadaniu oraz obejmuje dane osobowe opisane w Prawodawstwie w zakresie ochrony danych (zgodnie z poniższą definicją).

Zaakceptowanie warunków niniejszej Polityki prywatności jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszą Polityką prywatności i wyrażeniem zgody na podleganie jej. Przed podaniem nam swoich Danych osobowych należy wyraźnie zaakceptować niniejszą Politykę prywatności. Jeśli nie zgadzają się Państwo na te warunki, prosimy natychmiast opuścić naszą stronę internetową. Jeśli zdecydują się Państwo zaakceptować niniejszą Politykę prywatności, zachowamy Państwa zgodę w tym zakresie w naszej ewidencji.

Będziemy przetwarzać Państwa Dane zgodnie postanowieniami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz wynikających z nich aktualnie obowiązujących przepisów i regulacji w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności określa podstawę, na której gromadzone przez nas lub otrzymane od Państwa Dane osobowe będą przez nas przetwarzane. Możemy przetwarzać Państwa Dane na następujących podstawach prawnych: (i) w celu realizacji umowy z Państwem; (ii) w celu ustanowienia roszczeń prawnych lub postępowań, ich realizacji lub bronienia ich; (iii) w celu przestrzegania zobowiązań prawnych i regulacyjnych, lub (iv) w uzasadnionych celach biznesowych.

 1. INFORMACJE ZBIERANE PRZEZ NAS OD PAŃSTWA

W pełni szanujemy Państwa prawo do prywatności podczas korzystania ze Strony internetowej i staramy się zagwarantować przejrzystość naszych kontaktów z Państwem w odniesieniu do tego, jakie informacje zbieramy oraz jak je wykorzystujemy. Ponadto gromadzimy i wykorzystujemy dane osób tylko wtedy, gdy mamy do tego prawo. Naszą podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi uzasadniony interes gospodarczy. Akty prawne dotyczące danych osobowych gromadzonych przez podmioty polskie są dostępne pod adresem https://uodo.gov.pl/pl/p/prawo , na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w toku naszej działalności biznesowej, w tym podczas korzystania przez Państwa z naszej Strony internetowej, gdy kontaktujecie się Państwo z nami lub prosicie o podanie informacji, gdy korzystacie z naszej Usługi lub w wyniku Waszej znajomości z naszymi pracownikami. Przetwarzane przez nas informacje obejmują: (i) informacje podstawowe takie jak imię i nazwisko (w tym tytuł), firma, w której Państwo pracują, tytuł lub stanowisko oraz relacja z osobą; (ii) dane do kontaktu takie jak adres pocztowy, e-mailowy, numer(y) telefonu; (iii) dane finansowe takie jak informacje dotyczące płatności; (iv) dane techniczne takie jak informacje o Państwa wizytach na naszej Stronie internetowej lub w naszych aplikacjach albo dotyczące materiałów i komunikatów, które przesyłamy Państwu drogą elektroniczną; (v) informacje, które przekazują nam Państwo do celów uczestnictwa w spotkaniach i wydarzeniach, w tym wymogi dotyczące dostępu i diety; (vi) przekazane przez Państwa dane identyfikacyjne i ogólne; lub (vii) dowolne inne informacje dotyczące Państwa, które mogą nam Państwo przekazać.

W przypadku skorzystania z usługi „Webinarium” gromadzimy Państwa dane przy wykorzystaniu platformy „ClickMeeting”. Uzyskane dane są przetwarzane w celach realizacji usługi przez Cogit z godnie z Polityką prywatności oraz polityką prywatności Clickmeeting (głównie dotyczy to gromadzenia danych podczas procesu rejestracji, wysyłki powiadomień i umożliwienia realizacji samej usługi – infrastruktury do obsługi transmisji).

W przypadku skorzystania z naszej internetowej platformy rekrutacyjnej możemy gromadzić dodatkowe dane, w tym Państwa historię zawodową i edukacyjną, oczekiwania dotyczące wynagrodzenia, okresy wypowiedzenia, informacje dotyczące Państwa uprawnień do pracy w określonych jurysdykcjach oraz informacje podane dobrowolnie (niewymagane) w składanym CV w celu ułatwienia nam przetworzenia Państwa aplikacji. Zgromadzone dane wykorzystamy do kontaktów z Państwem w sprawie Państwa podania o pracę.

Wszelkie Dane osobowe, które gromadzimy od Państwa do tych celów są dalej zwane łącznie „Państwa danymi”). Cogit jest Administratorem danych (zgodnie z definicją zawartą w prawodawstwie w zakresie ochrony danych) w odniesieniu do Państwa danych.

Dokładamy starań, by Państwa dane były ścisłe i aktualne. Dlatego muszą Państwo jak najszybciej powiadamiać nas o wszelkich zmianach w takich informacjach, o których Państwu wiadomo. Mogą Państwo w dowolnym momencie uaktualnić swoje dane osobowe przechowywane na naszej stronie internetowej. Mogą Państwo zmienić podane przez siebie preferencje dotyczące tego, czy chcą Państwo otrzymywać od nas wiadomości z zakresu marketingu bezpośredniego, klikając przycisk „rezygnuję” w każdej takiej otrzymanej od nas wiadomości elektronicznej.

 1. DLACZEGO GROMADZIMY PAŃSTWA DANE I MAMY DO NICH DOSTĘP

Gromadzimy od Państwa informacje niezbędne do świadczenia naszej Usługi. Możemy gromadzić Państwa dane osobowe podczas monitorowania naszych narzędzi i usług technologicznych, w tym naszej strony internetowej oraz naszej korespondencji e-mailowej. Zbieramy informacje o Państwu, gdy je nam przekazujecie lub kontaktujecie się z nami bezpośrednio. Możemy gromadzić lub otrzymywać informacje na Państwa temat z innych źródeł, np. dbając o ścisłość i aktualność już posiadanych przez nas danych do kontaktu za pomocą powszechnie dostępnych źródeł.

Wykorzystujemy te informacje w celu: (i) udostępnienia lub doskonalenia naszej strony internetowej, w tym badania i monitorowania jej wykorzystania; (ii) świadczenia i doskonalenia naszej Usługi; (iii) dostarczania żądanych przez Państwa informacji; (iv) wysyłania Państwu aktualizacji, publikacji i szczegółów wydarzeń; (v) zarządzania naszymi relacjami z Państwem; (vi) wypełniania naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych oraz zobowiązań związanych z zarządzaniem ryzykiem; lub (vii) do celów rekrutacyjnych.

Jeśli będziemy chcieli wykorzystać Państwa dane w jakichkolwiek inny sposób, najpierw Państwa o tym poinformujemy i poprosimy o zgodę. Będą Państwo mogli wstrzymać lub cofnąć swoją zgodę na wykorzystywanie Państwa danych do celów innych niż te wymienione w niniejszej Polityce prywatności.

 1. PLIKI COOKIE I ADRESY IP

Gromadzimy adresy IP osób odwiedzających naszą Stronę internetową (adres IP to numer, który jednoznacznie identyfikuje konkretny komputer lub inne urządzenie sieciowe w Internecie). Pozwala to nam zlokalizować użytkowników, zablokować destruktywne użytkowanie i ustalić liczbę odwiedzin z różnych krajów. Analizujemy te dane do celów statystycznych i określenia trendów, np. które części naszej Strony internetowej użytkownicy odwiedzają i ile czasu w nich spędzają.

Cookie to umieszczony w Państwa urządzeniu przez serwer sieciowy mały plik tekstowy, który pozwala stronie internetowej i/lub aplikacji mobilnej rozpoznać powracających użytkowników, ułatwić im stały dostęp do strony internetowej i aplikacji mobilnej oraz korzystanie z nich, a także pozwala stronie internetowej i/lub aplikacji mobilnej śledzić zachowania użytkowników i kompilować dane zagregowane, umożliwiając doskonalenie treści i reklamę ukierunkowaną. Segregujemy informacje na temat Usługi, które są przedstawione w formie zagregowanej za pomocą plików cookie. Pomagają nam one doskonalić Usługę i oferować wiele funkcji, które czynią przeglądanie bardziej przyjaznym użytkownikowi.

Skorzystanie z Usługi i zaakceptowanie warunków niniejszej Polityki prywatności jest równoznaczne z udzieleniem zgody na korzystanie z plików cookie opisanych w niniejszej Polityce prywatności (tj. użytkownik zgadza się na umieszczenie plików cookie na swoim urządzeniu, chyba że wyraźnie zaznaczy, że nie chce ich otrzymywać). Użytkownik będzie mógł wyrazić sprzeciw wobec korzystania z plików cookie na stronie internetowej w wyskakującym okienku.

W menu „Pomoc” na pasku menu większości przeglądarek wyjaśniono, jak unikać akceptowania przez przeglądarkę nowych plików cookie, jak ustawić ją tak, by powiadamiała o otrzymaniu nowego pliku cookie oraz jak całkowicie wyłączyć pliki cookie. Można również wyłączyć lub wykasować podobne dane wykorzystywane przez dodatki do przeglądarki, np. pliki flash cookie, poprzez zmianę ustawień dodatków lub odwiedzenie strony internetowej ich producenta.

Więcej informacji na temat plików cookie i zarządzania nimi, w tym ich wyłączenia, można znaleźć na stronie www.cookiecentral.com. Ponieważ jednak pliki cookie umożliwiają korzystanie z kilku niezbędnych funkcji naszej strony internetowej, zalecamy pozostawienie ich włączonych. W przeciwnym razie niemożliwe byłoby pełne wykorzystanie interaktywnych funkcji naszej strony internetowej lub innych powiązanych stron internetowych.

Używamy oprogramowania stron trzecich, np. Google Analytics, Facebook, Snitcher, w celu gromadzenia informacji o użytkowniku, w tym dzięki wykorzystaniu plików cookie (zarówno typu flash, jak i pozostałych) oraz sygnałów nawigacyjnych. Pomagają nam one doskonalić naszą stronę internetową i zaoferować wiele funkcji, które czynią przeglądanie bardziej przyjaznym użytkownikowi.

Poniższe tabele zawierają listę wykorzystywanych przez nas plików cookie oraz celów, do których ich używamy.

Własne pliki cookie

CookieCelWygasa
_gaCookie, wynikające z wykorzystania Google Analytics. Przechowuje informacje na temat ID Klienta.2 lata
_gatCookie, wynikające z wykorzystania Google Analytics. Pozwala rozpoznawać unikalnych odwiedzających stronę, jest modyfikowane wraz z każdą kolejną odwiedzoną podstroną.1 minuta
_gidCookie, wynikające z wykorzystania Google Analytics. Pozwala rozróżniać odwiedzających witrynę.1 dzień

Pliki cookie stron trzecich

 

CookieCelWygasa
IDEPlik cookie, dotyczący reklam używanych w witrynach nienależących do Google.360 dni
__cfduidWykorzystywane przez CDN Cloudflare do identyfikacji zaufanego ruchu sieciowego1 rok
GPS, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSCCookie, związane z materiałem wideo z serwisu YouTube.com, osadzonym na stronie www. Usługa Google.
SNIDTen plik cookie jest ustawiany przez Snitcher w celu pomiaru wykorzystania naszej strony internetowej przez firmy. Usługa ta pokazuje nam nazwy i adresy firm w oparciu o adresy IP naszych odwiedzających.2 lata
_fbpUstawiany przez Facebooka w celu wyświetlania reklam po odwiedzeniu strony internetowej na Facebooku lub na platformie zasilanej reklamami Facebooka.3 miesiące
frUstawiany przez Facebooka, aby pokazać odpowiednie reklamy użytkownikom poprzez śledzenie ich zachowania w całej sieci, na stronach, które mają piksel Facebooka lub wtyczkę społecznościową Facebooka.3 miesiące
vuidVimeo instaluje ten plik cookie w celu gromadzenia informacji o śledzeniu poprzez ustawienie unikalnego identyfikatora w celu osadzenia filmów na stronie internetowej.2 lata
__cf_bmFunkcja wykrywania botów Cloudflare w domenie .vimeo.com30 minut

Należy mieć świadomość, że w celu usprawnienia działania strony internetowej możemy korzystać także z plików cookie zawartych w narzędziach internetowych innych firm. Podczas korzystania ze strony internetowej można natrafić na „przyciski społecznościowe”, w tym m.in. portali Twitter i Facebook, które pozwalają dzielić się określonymi stronami internetowymi lub dodać je do ulubionych. Te strony internetowe zawierają własne pliki cookie, które są przez nie kontrolowane.

 1. CZY ISTNIEJĄ PRZYPADKI, W KTÓRYCH MOŻEMY SKORZYSTAĆ Z PAŃSTWA DANYCH W CELU NAWIĄZANIA KONTAKTU?

Możemy skontaktować się:

 • z powodów administracyjnych związanych z Usługą (np. w celu przypomnienia hasła lub powiadomienia Państwa, że dana usługa, czynność lub treść online została zawieszona w związku z konserwacją, lub udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie);
 • w związku z procesem rekrutacyjnym, w który są Państwo zaangażowani i/lub
 • w celu przekazania informacji na temat Usługi, czynności lub treści online, w tym wysłania biuletynów elektronicznych lub podobnej korespondencji i aktualizacji lub reakcji na kontakt z Państwa strony, np. na naszej stronie internetowej, drogą e-mailową lub za pośrednictwem funkcji „Jak skontaktować się z nami”, o której mowa poniżej.
 1. JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Jako podmiot danych mają Państwo następujące prawa zgodnie z Prawodawstwem w zakresie ochrony danych, a my jako administrator Państwa danych uszanujemy takie prawa w odniesieniu do Państwa danych:

 • prawo dostępu do Danych osobowych dotyczących Państwa;
 • prawo do poprawiania wszelkich błędów w Państwa Danych osobowych;
 • prawo do poproszenia nas o zaprzestanie kontaktu w celach marketingu bezpośredniego;
 • prawa w odniesieniu do zautomatyzowanego podejmowania decyzji;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych lub zapobieżenia mu;
 • prawo do zlecenia przesłania Państwa Danych osobowych do innego administratora danych;
 • prawo do usunięcia; oraz
 • prawo do złożenia skargi do Inspektora Ochrony Danych, jeśli uznają Państwo, że nie przetwarzamy Państwa Danych osobowych zgodnie z Prawodawstwem w zakresie ochrony danych.

Bardziej szczegółowo objaśniono te prawa poniżej, jednak jeśli mają Państwo jakieś uwagi lub skargi dotyczące korzystania przez nas z Waszych Danych osobowych, prosimy o kontakt (patrz „Jak skontaktować się z nami” poniżej). Odpowiemy w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku dotyczącego wszelkich praw, z których Państwo korzystają, chyba że wniosek będzie szczególnie skomplikowany lub kłopotliwy. W takim przypadku udzielimy odpowiedzi w ciągu trzech miesięcy (poinformujemy Państwa w ciągu pierwszego miesiąca, czy odpowiedź zajmie nam więcej czasu niż jeden miesiąc). Jeśli Prawodawstwo w zakresie ochrony danych wymaga od nas odpowiedzi w określonych ramach czasowych, udzielimy jej w tym terminie.

Prawo dostępu do Danych osobowych dotyczących Państwa

Mogą Państwo poprosić o ujawnienie Danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat, oraz otrzymać:

 • podsumowanie takich Danych osobowych oraz kategorii posiadanych Danych osobowych (patrz punkty 1 i 2 powyżej);
 • szczegółowy opis celu, do którego są przetwarzane lub mają być przetworzone (patrz punkt 2 powyżej);
 • szczegółowe informacje na temat odbiorców lub klas odbiorców, którym są lub mogą być ujawniane, także jeśli znajdują się za granicą, oraz jakie zabezpieczenia są stosowane w przypadku transferów zagranicznych (patrz punkt 7 poniżej);
 • szczegółowe informacje na temat okresu, przez który są przechowywane, lub wykorzystywanych przez nas kryteriów do określenia czasu ich przechowywania (patrz punkt 12 poniżej);
 • szczegółowe informacje na temat przysługujących Państwu praw, w tym praw do poprawienia, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania (określonych w niniejszym punkcie 5);
 • wszelkie dostępne informacje na temat źródła tych danych (patrz punkt 1 powyżej);
 • informację, czy wykorzystujemy zautomatyzowany proces podejmowania decyzji lub profilowania, a jeśli tak, to informacje na temat zastosowanej metody i przewidywanych efektów lub konsekwencji tej decyzji lub tego profilowania; oraz
 • w przypadku transferu Państwa Danych osobowych poza EOG informację, jakie zastosowano zabezpieczenia (patrz punkt 7 poniżej).

Wszystkie szczegółowe informacje na temat powyższych punktów przedstawiono w niniejszej Polityce prywatności; jeśli jednak potrzebują Państwo dodatkowych wyjaśnień, prosimy skontaktować się z nami (patrz „Jak skontaktować się z nami” poniżej).

Wnioski dotyczące Państwa Danych osobowych należy kierować do nas (patrz „Jak skontaktować się z nami” poniżej), określając, do jakich Danych osobowych potrzebują Państwo uzyskać dostęp. Kopia takiego wniosku może zostać przez nas zachowana do naszych uzasadnionych celów związanych z zarządzaniem Usługą i naszą stroną internetową. Aby ułatwić nam znalezienie informacji, prosimy podać jak najwięcej szczegółów na temat rodzaju informacji, które chcieliby Państwo zobaczyć. Jeśli w celu spełnienia Państwa żądania będziemy musieli ujawnić informacje dotyczące innej osoby lub ją identyfikujące, konieczne może okazać się uzyskanie zgody tej osoby, o ile będzie to możliwe. Jeśli nie będziemy mogli uzyskać zgody, możemy być zmuszeni do zatajenia tej informacji lub zredagowania danych w celu ukrycia tożsamości tej osoby, jeśli to możliwe.

Nie jesteśmy zobligowani do ujawniania Państwu pewnych rodzajów danych, w tym Danych osobowych, które określają nasze zamiary dotyczące negocjacji z Państwem, jeśli ujawnienie mogłoby przynieść szkodę tym negocjacjom. Mamy również prawo odrzucić Państwa wniosek o udostępnienie danych, gdy (i) taki wniosek jest wyraźnie nieuzasadniony lub nadmierny, w szczególności ze względu na jego powtarzający się charakter (w tym przypadku, jeśli postanowimy przekazać Państwu żądane Dane osobowe, możemy naliczyć rozsądną opłatę uwzględniającą powiązane koszty administracyjne), lub (ii) mamy prawo to zrobić zgodnie z Prawodawstwem w zakresie ochrony danych.

Prawo do aktualizacji Państwa Danych osobowych lub poprawienia błędów w Państwa Danych osobowych

Mogą Państwo zażądać od nas nieodpłatnego poprawienia wszelkich błędów w posiadanych przez nas Państwa Danych osobowych; Jeśli chcą Państwo to zrobić, prosimy o:

 • napisanie do nas wiadomości e-mail lub pisma (patrz „Jak skontaktować się z nami” poniżej);
 • podanie nam wystarczającej ilości informacji do celów identyfikacji (np. imienia i nazwiska, danych rejestrowych); oraz
 • poinformowanie nas, które informacje są nieprawidłowe oraz czym je zastąpić.

Jeśli będziemy musieli zaktualizować Państwa Dane osobowe, poinformujemy odbiorców, którym te Dane osobowe zostały ujawnione (jeśli zostały), chyba że okaże się to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku.

To Państwo odpowiadają za ścisłość i kompletność wszystkich dostarczonych nam Danych osobowych. W przypadku zmiany jakichkolwiek podanych nam danych prosimy o jak najszybsze poinformowanie nas o tym fakcie (patrz „Jak skontaktować się z nami” poniżej).

Prawo do poproszenia nas o zaprzestanie kontaktu w celach marketingu bezpośredniego

Mamy uzasadniony interes w wysyłaniu Państwu wiadomości elektronicznych / marketingu bezpośredniego w związku z Usługą i powiązanymi z nią sprawami (np. biuletynów, informacji o nowych funkcjach itp.). Możemy też zadawać Państwu różne pytania dotyczące różnych usług, w tym konkursów. Możemy także prosić Państwa o wypełnienie ankiet, których używamy do celów badawczych, choć nie muszą Państwo na nie odpowiadać.

Mogą Państwo poprosić nas o zaprzestanie kontaktu w celach związanych z marketingiem bezpośrednim. Jeśli chcą Państwo to zrobić, prosimy o:

 • napisanie do nas wiadomości e-mail lub pisma (patrz „Jak skontaktować się z nami” poniżej). Mogą Państwo również kliknąć przycisk „rezygnuję” na dole wiadomości elektronicznej. Może to zająć do 15 dni; oraz
 • poinformowanie nas, która z metod kontaktu Państwu nie odpowiada, jeśli nie są Państwo zadowoleni tylko z określonych sposobów kontaktu (np. mogą Państwo życzyć sobie jedynie kontaktu e-mailowego, a nie telefonicznego).

Będziemy informować o działaniach podjętych na wniosek o zaprzestanie marketingu bezpośredniego — może to być wiadomość e-mail z potwierdzeniem Państwa rezygnacji. Rezygnacja z marketingu bezpośredniego nie oznacza, że przestaną Państwo otrzymywać istotne wiadomości elektroniczne dotyczące administrowania Państwa kontem.

Prawa w odniesieniu do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (jeśli dotyczy)

Mogą Państwo poprosić nas o zapewnienie, że w przypadku dokonywania oceny nie będziemy podejmować żadnych decyzji wyłącznie w oparciu o proces zautomatyzowany i każdą decyzję poddamy ocenie członka personelu. Profilowanie może zostać przeprowadzone w odniesieniu do Państwa Danych osobowych do celów reklamy ukierunkowanej i usunięcia Państwa z konkretnej listy reklamowej. Pozwala nam to dostosować naszą reklamę do odpowiednich klientów i zminimalizować ryzyko, że będą Państwo otrzymywali niechciane reklamy. Te prawa nie będą miały zastosowania w każdych okolicznościach, np. gdy decyzja jest (i) dozwolona lub wymagana przez prawo, (ii) niezbędna do realizacji umowy pomiędzy Państwem i nami, lub (ii) oparta na Państwa wyraźnej zgodzie. W każdym przypadku będziemy się starali podejmować kroki zmierzające do zabezpieczenia Państwa interesów.

Prawo do ograniczenia przetwarzania Danych osobowych lub zapobieżenia mu

Zgodnie z Prawodawstwem z zakresu przetwarzania danych mogą Państwo zażądać od nas tymczasowego zaprzestania przetwarzania Państwa Danych osobowych, jeśli:

 • uważają Państwo, że Wasze Dane osobowe są nieścisłe (jednak zaczniemy je ponownie przetwarzać po sprawdzeniu i stwierdzeniu, że są one ścisłe);
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcą Państwo, byśmy usunęli Państwa Dane osobowe;
 • nie potrzebujemy już Danych osobowych do przetwarzania; lub
 • zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, gdyż uważacie, że Wasze interesy powinny być ważniejsze od podstawy, na której przetwarzamy Państwa Dane osobowe.

Jeśli skorzystają Państwo ze swojego prawa do ograniczenia przetwarzania przez nas Państwa Danych osobowych, będziemy je nadal przetwarzać, jeśli:

 • udzielą Państwo zgody na takie przetwarzanie;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych; lub
 • przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na interes publiczny.

Prawo do przenoszenia danych

Zgodnie z Prawodawstwem w zakresie ochrony danych mogą Państwo poprosić o elektroniczną kopię swoich Danych osobowych, które nam przekazaliście i które przechowujemy w wersji elektronicznej lub o jej przekazanie bezpośrednio innej stronie. To prawo ma zastosowanie wyłącznie do Danych osobowych, które nam Państwo dostarczyli. Nie obejmuje ono danych wygenerowanych przez nas. Ponadto prawo do przenoszenia danych ma zastosowanie tylko, gdy:

 • przetwarzanie opiera się na Państwa zgodzie lub służy realizacji umowy; oraz
 • przetwarzanie jest dokonywane za pomocą zautomatyzowanych środków.

Prawo do usunięcia

Zgodnie z Prawodawstwem w zakresie ochrony danych mogą Państwo poprosić nas (patrz punkt „Jak skontaktować się z nami” poniżej) o usunięcie swoich Danych osobowych, gdy:

 • uważają Państwo, że nie potrzebujemy Waszych Danych osobowych w celu ich przetworzenia do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności;
 • jeśli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie Waszych Danych osobowych i wycofują tę zgodę, a my nie możemy w inny legalny sposób przetwarzać Waszych Danych osobowych;
 • zgłaszacie sprzeciw wobec naszego przetwarzania, a my nie mamy żadnej podstawy prawnej do dalszego przetwarzania Waszych Danych osobowych;
 • Wasze Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem lub nie zostały usunięte wtedy, gdy powinny; lub
 • Dane osobowe należy usunąć, gdyż wymaga tego prawo.

Możemy nadal przetwarzać Wasze Dane osobowe w pewnych okolicznościach zgodnie z Prawodawstwem w zakresie ochrony danych, tj. gdy mamy prawne uzasadnienie dalszego posiadania takich Danych osobowych, np. gdy jest to zgodne z naszym uzasadnionym interesem gospodarczym (np. zachowanie danych na fakturze itp.). W przypadku, gdy zażądali Państwo usunięcia swoich Danych osobowych, poinformujemy odbiorców, którym te Dane osobowe zostały ujawnione, chyba że okaże się to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku. Na życzenie poinformujemy także Państwa o tych odbiorcach.

Prawo do złożenia skargi do Inspektora Ochrony Danych

Jeśli uważają Państwo, że nie przetwarzamy Waszych Danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, prosimy najpierw skontaktować się z nami. Jeśli nie są Państwo zadowoleni, mogą Państwo złożyć skargę do Inspektora Ochrony Danych lub skorzystać z któregokolwiek ze swoich pozostałych uprawnień zgodnie z Prawodawstwem w zakresie ochrony danych. Wyjaśnienie, jak to zrobić można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem https://uodo.gov.pl/

 1. COFNIĘCIE ZGODY

Jeśli nie zgadzają się już Państwo na przetwarzanie przez nas Waszych Danych (w odniesieniu do dowolnej kwestii omawianej w niniejszej Polityce prywatności, która wymaga Państwa zgody), mogą Państwo zażądać, byśmy zaprzestali takiego przetwarzania, kontaktując się z nami za pośrednictwem opisanej poniżej funkcji „Jak skontaktować się z nami”. Należy zauważyć, że jeśli wycofają Państwo swoją zgodę na takie przetwarzanie, np. w odniesieniu do korzystania z plików cookie, możemy nie być w stanie świadczyć Państwu całości/części Usługi.

 1. KOMU UJAWNIAMY PAŃSTWA INFORMACJE

Firma Cogit nie ujawni Państwa danych bez Państwa zgody, chyba że wymaga tego prawo (z wyjątkiem sytuacji określonych w niniejszej Polityce prywatności). Jeśli firma Cogit zaangażuje się w fuzję, przejęcie lub inną formę sprzedaży części lub całości swoich aktywów, Państwa dane nie zostaną przekazane żadnej stronie trzeciej, chyba że odbiorca wdrożył odpowiednie środki zabezpieczające Państwa dane.

Ograniczamy dostęp do danych osobowych do pracowników, kontrahentów, partnerów i przedstawicieli, którzy muszą znać te informacje w celu prowadzenia, rozwijania lub doskonalenia naszej Usługi / strony internetowej. Osoby te są zobowiązane do zachowania poufności i w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą podlegać karom obejmującym rozwiązanie umowy, postępowanie cywilne i/lub karne.

Państwa dane mogą zostać przekazane do miejsca poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), przechowywane w tym miejscu lub z niego udostępnione do celów związanych ze świadczeniem przez nas Usługi. Mogą one być również przetwarzane przez personel pracujący poza EOG dla nas, innej spółki w naszej grupie lub któregokolwiek z naszych dostawców. Przesyłając swoje Dane, wyrażają Państwo wyraźną zgodę na to przekazywanie, przechowywanie lub przetwarzanie. Podejmiemy wszelkie kroki racjonalnie uznane za niezbędne do zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z niniejszą Polityką prywatności traktowania Państwa danych. Zastosowane zabezpieczenia w odniesieniu do przekazywania Państwa danych stronom trzecim poza EOG to odpowiednie umowy zawarte przez nas ze wszystkimi odbiorcami takich danych. Wszystkie przekazywane nam przez Państwa informacje są przechowywane na bezpiecznych serwerach należących do nas (lub strony trzeciej, z którą podpisaliśmy umowę).

 1. STRONY INTERNETOWE STRON TRZECICH

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do stron internetowych i usług, które należą do firmy Cogit i są przez nią prowadzone. Nie sprawujemy kontroli nad stronami internetowymi / aplikacjami, do których łącza mogą znajdować się na naszej stronie internetowej. Te inne strony/aplikacje mogą umieszczać własne pliki cookie lub inne pliki na Państwa komputerze, gromadzić dane lub pozyskiwać dane osobowe od Państwa. Potwierdzają Państwo, że świadczona przez nas Usługa oraz nasza strona internetowa umożliwiają lub ułatwiają Państwu dostęp do treści stron internetowych, korespondencję oraz zakup produktów i usług stron trzecich za pośrednictwem stron internetowych stron trzecich oraz że robią to Państwo wyłącznie na własne ryzyko. Nie składamy żadnych oświadczeń ani nie podejmujemy żadnych zobowiązań oraz nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do treści takich stron internetowych stron trzecich, korzystania z nich i korespondencji za ich pośrednictwem, ani też zawartych transakcji, zawartej przez Państwa umowy z taką stroną trzecią oraz korzystania przez taką stronę trzecią z Państwa Danych osobowych. Nie zatwierdzamy stron internetowych strony trzeciej ani ich treści udostępnionej za pomocą Usługi lub naszej strony internetowej. Zachęcamy Państwa do uważnego zapoznania się z warunkami korzystania oraz zasadami prywatności mającymi zastosowanie do stron internetowych i/lub usług stron trzecich. Prosimy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki stron trzecich dotyczące ochrony prywatności.

 1. TREŚCI OBRAŹLIWE

Jeśli Państwa dane zawierają materiały, które można obiektywnie uznać za obraźliwe, niestosowne lub niedopuszczalne albo w inny sposób zakłócające świadczenie Usługi, możemy usunąć takie treści i/lub zawiesić korzystanie z Państwa Konta.

W przypadku, gdy mamy podstawy uważać, że naruszają Państwo lub mogą naruszać obowiązujące przepisy, np. dotyczące nawoływania do nienawiści, możemy ujawnić Państwa dane osobowe odpowiednim stronom trzecim, w tym organom ścigania lub Państwa dostawcy Internetu. Możemy to zrobić wyłącznie wtedy, gdy takie ujawnienie jest dozwolone zgodnie z obowiązującym prawem, w tym Prawodawstwem w zakresie ochrony danych.

 1. JAK CHRONIMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dokładamy wszelkich starań, by chronić prywatność użytkowników poprzez odpowiednie wykorzystanie technologii bezpieczeństwa. Dostęp do Państwa danych ograniczamy do pracowników, kontrahentów i przedstawicieli, którzy muszą znać te informacje w celu świadczenia, rozwijania lub doskonalenia naszych usług. Zapewniamy, że posiadamy odpowiednie fizyczne i technologiczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych; oraz zapewniamy, że w przypadku zlecania procesów innym podmiotom usługodawca posiada wdrożone odpowiednie środki bezpieczeństwa. Na naszej stronie internetowej mogą jednak znajdować się łącza do stron internetowych należących do stron trzecich i przez nie prowadzonych. Te strony internetowe stron trzecich mają własne zasady ochrony prywatności, w tym pliki cookie. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za praktyki takich stron internetowych stron trzecich dotyczące ochrony prywatności, a Państwo korzystają z takich stron internetowych na własne ryzyko.

Wdrożymy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka związanego z przetwarzaniem Państwa danych. W szczególności rozważymy ryzyko związane z przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do przekazywanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych Państwa danych.

Niestety przekazywanie informacji za pośrednictwem Internetu nie jest w pełni bezpieczne. Mimo że zrobimy wszystko co w naszej mocy, by chronić Państwa dane, to nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa przekazywanych nam danych i każde takie przekazanie odbywa się na Państwa ryzyko. Po otrzymaniu Państwa danych zastosujemy ścisłe procedury i zabezpieczenia w celu zapobieżenia nieuprawnionemu dostępowi. W zakresie dopuszczonym przez prawo nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienie, niedostarczenie ani inną utratę lub uszkodzenie w wyniku (i) przekazania danych za pośrednictwem sieci i urządzeń łączności, w tym Internetu, lub (ii) opóźnienia lub niedostarczenia przez innego usługodawcę niezakontraktowanego przez nas, zaś Państwo uznają, że nasza strona internetowa może podlegać ograniczeniom, opóźnieniom i innym problemom nieuniknionym podczas korzystania z takich urządzeń łączności. Rozumieją Państwo, że nie możemy zagwarantować pełnej ochrony przed atakami cybernetycznymi takimi jak hakerstwo, oprogramowanie szpiegujące czy wirusy. W związku z tym nie pociągną nas Państwo do odpowiedzialności z tytułu nieuprawnionego ujawnienia, utraty lub zniszczenia Państwa danych w wyniku takiego ryzyka.

 1. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ

Poważne naruszenia Państwa danych będziemy zgłaszać Inspektorowi Ochrony Danych bez zbędnej zwłoki, a jeśli to możliwe w ciągu 72 godzin od otrzymania informacji o takim naruszeniu. Jeśli powiadomienie nie zostanie dokonane w ciągu 72 godzin, zarejestrujemy przekonujące uzasadnienie opóźnienia; nie jest jednak konieczne powiadamianie Inspektora Ochrony Danych, jeśli naruszenie Danych osobowych nie stanowi istotnego zagrożenia dla praw i swobód osób fizycznych. Naruszenie danych osobowych w tym kontekście oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub bezprawnego zniszczenia, utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do przekazywanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych Danych osobowych.

Będziemy prowadzić ewidencję naruszeń danych, w tym ich skutków i podjętych działań naprawczych, oraz powiadomimy Państwa o wszelkich dotykających Państwa danych naruszeniach (stanowiących dla Państwa poważne zagrożenie), gdy będzie od nas tego wymagać Prawodawstwo z zakresu ochrony danych. Nie będziemy musieli powiadamiać Państwa o naruszeniu danych, jeśli:

 • wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki, które czynią Dane osobowe nieczytelnymi dla osób nieuprawnionych do uzyskania do nich dostępu, np. szyfrowanie; lub
 • zastosowaliśmy następnie środki zapewniające niskie prawdopodobieństwa zmaterializowania się wysokiego ryzyka dla podmiotów danych; lub
 • wymagałoby to nieproporcjonalnie dużego wysiłku. W takim przypadku możemy podać komunikat do publicznej wiadomości.
 1. ZATRZYMANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane będą przechowywane przez okres, który uznamy za konieczny, uwzględniając cel, dla którego zostały one pierwotnie zebrane. Cel ten może objąć zatrzymanie Państwa danych dopóki to konieczne do zarządzania Państwa kontem, wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów, realizacji naszych umów, wspierania operacji biznesowych oraz dalszego rozwijania i doskonalenia naszej Usługi.

Gdy zatrzymujemy informacje w celu doskonalenia i rozwijania Usługi / strony internetowej, podejmujemy kroki zmierzające do usunięcia informacji, które umożliwiają Państwa bezpośrednią identyfikację, oraz wykorzystujemy informacje tylko do odkrycia wspólnych spostrzeżeń na temat korzystania z naszej Usługi / strony internetowej, a nie do szczegółowego analizowania Państwa cech osobistych.

 1. ZMIANY POLITYKI

Firma Cogit może okresowo zmieniać swoją Politykę prywatności wedle własnego uznania. Data ostatnich zmian pojawi się na tej stronie. Jeśli nie zgadzają się Państwo na te zmiany, prosimy zaprzestać wykorzystywania strony internetowej do przesyłania Państwa danych. Jeśli w Polityce prywatności zostaną wprowadzone istotne zmiany, powiadomimy Państwa poprzez umieszczenie na naszej stronie internetowej widocznej informacji lub wysłanie Państwu stosownego powiadomienia. Nie będziemy przetwarzać Państwa danych w sposób nieprzewidziany w niniejszej Polityce prywatności bez Państwa zgody.

 1. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI

Jeśli muszą się Państwo z nami skontaktować w sprawie swoich praw określonych w niniejszej Polityce, wszystkie takie wnioski należy składać na piśmie drogą e-mailową na adres info@cogit.pl.