Konsulting biznesowy

Usługi

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Konsulting biznesowy

Źródeł sukcesu wdrożenia rozwiązań Performance Management jest wiele, ale szczególnie istotne, oprócz doskonałej współpracy z Klientem, wzajemnego zrozumienia i zaufania, są doświadczenia w realizacji podobnych projektów i głęboka wiedza ekspertów praktycznie z każdego obszaru, który Performance Management obejmuje swoim zasięgiem, a więc kontroli realizacji strategii, planowania finansowego i operacyjnego, budżetowania, prognozowania, konsolidacji finansowej. Wartość systemu Performance Management leży w umiejętności wykorzystania jego możliwości. Wiemy jak powinny wyglądać poszczególne procesy realizowane przez Performance Management w przedsiębiorstwie, a także jak i jakie narzędzia dobrać do realizacji każdego z tych procesów. Oferujemy naszym Klientom konsulting biznesowy obejmujący:

 • wsparcie w zakresie formułowania oczekiwań, wymagań oraz przy wyborze rozwiązań dla controllingu i Business Intelligence,
 • konsultacje nt. procesów realizowanych przez systemy controllingowe,
 • optymalizację i kształtowanie procesów controllingu,
 • metody kalkulacji i alokacji kosztów,
 • wsparcie w zakresie doboru odpowiednich miar i wskaźników,
 • raportowanie i analizy (BI),
 • proces budżetowania,
 • proces planowania,
 • proces konsolidacji finansowej,
 • zarządzanie metadanymi i zapewnienia jakości danych,
 • nadzór inwestorski nad wdrożeniem rozwiązań realizowanego przez inne podmioty,
 • audyt systemów.

Wiarygodność Cogit w zakresie konsultingu biznesowego wzmacnia fakt, iż jesteśmy w pełni niezależnym integratorem rozwiązań IT. Dzięki temu możemy swobodnie dobierać technologie i rozwiązania IT tak, aby uzyskać maksymalną wartość dla Klienta.