Maintenance aplikacji

Usługi

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Maintenance aplikacji

Jako jedyni z dostawców rozwiązań Performance Management na polskim rynku, oferujemy nowy rodzaj usług związany z utrzymaniem i z rozwojem zakupionych systemów IT.

W warunkach dynamicznie zmieniającej się sytuacji na runku, wymagającej szybkiego reagowania i dostosowywania organizacji do zmian, kwestia bieżącej adaptacji oprogramowania staje się istotnym wyzwaniem.

Aktualizacja oraz bieżąca obsługa serwisowa samego oprogramowania częstokroć nie są wystarczające, dlatego też oferujemy usługę zarządzania aplikacją i jej rozwojem od strony biznesowej.

Najważniejsze korzyści:

  • nadzór ekspertów z Cogit nad rozwojem aplikacji i jej dostosowaniem do aktualnych potrzeb biznesowych firmy,
  • bieżące wprowadzanie zmian w aplikacji, budowanie nowych lub rozszerzanie istniejących raportów itp.,
  • szybki dostęp do konsultantów Cogit,
  • optymalizacja kosztów – korzystniejsze warunki cenowe niż w przypadku oddzielnych zamówień na zmiany w aplikacji.

Zakres i warunki świadczenia usługi ustalane są indywidualnie.