IBM Cognos Controller

Systemy IT

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

IBM Cognos Controller

Konsolidacja finansowa w aplikacji zarządzanej całkowicie przez Finanse. IBM Cognos Controller do konsolidacji doradzamy w połączeniu z innymi rozwiązaniami IBM – dla ułatwienia integracji danych. Wspieramy klientów w przejściu przez gąszcz przepisów dotyczących sprawozdań finansowych grup kapitałowych. Procesy eliminacji transakcji wewnątrzgrupowych i alokacji przeprowadzane są automatycznie. Aplikacja zapewnia konwersję walut, w tym kursy historyczne, zakup i sprzedaż udziałów w konsolidacji pełnej i metodą praw własności. Pełne dane historyczne umożliwiają porównanie wybranych okresów. Przejrzysty workflow pozwala na weryfikacje statusu raportowania przez spółki. Cognos Controller pozwala na konsolidację wg dowolnych standardów: IFRS, PSR, US GAAP i innych. Nasi konsultanci wspierają w parametryzacji procesów i przekazaniu wiedzy działom finansowym. Cognos Controller nie wymaga znajomości kodu i programowania – jest przejrzysty dla finansistów. Pełna ścieżka audytu zmian i korekt została zweryfikowana przez firmy doradcze.

Dane do konsolidacji mogą pochodzić z dowolnego systemu księgowego. IBM Planning Analytics i Cognos Analytics wykorzystywane są do wizualizacji danych i raportowania konsolidacji.

Cognos Controller dostępny jest w chmurze i jako osobna instalacja.

Krótki webinar prezentujący wybrane możliwości IBM Cognos Controller

Zobacz przykładowe ekrany IBM Cognos Controller

Materiały dodatkowe

Cogit partnerem strategicznym 8. Forum Informacji Zarządczej

AKCJA-REAKCJA, czyli narzędzia wspierające controlling w obliczu nagłych zmian - to temat przewodni tegorocznej edycji Forum Informacji Zarządczej, którą jako Cogit wspieramy swoją wiedzą i doświadczeniem od wielu lat. Automatyzacja procesu planowania – formatka i dashboardy budżetowe, to zagadnienia, które zaprezentuje Natalia Pawlak.

Czytaj więcej (1 min)

Działać szybciej, robić więcej i pewniej wybiegać w przyszłość…

Rozmowa z Natalią Pawlak o tym, jakie są wyzwania dla klasycznych systemów BI oraz w jakim kierunku rozwija się oprogramowanie, aby jak najlepiej sprostać oczekiwaniom użytkowników – wszystko na przykładzie systemów IBM: IBM Planning Analytics, IBM Cognos Analytics oraz IBM Cognos Controller.

Czytaj więcej (9 min)
IBM Cognos Controller

Jak narzędzia IBM ułatwiają konsolidację finansową?

IBM Cognos Controller to system używany przez wiele firm w Polsce i na świecie m.in. do automatyzacji procesu konsolidacji finansowej. Elastyczność narzędzia sprawia, że spełnia ono wymogi każdej grupy kapitałowej. Pełna integracja z Excelem i przeglądarką ułatwia przygotowanie not skonsolidowanego sprawozdania, a bezpośrednie połączenie z IBM Planning Analytics (Cognos TM1) pozwala na prezentację danych w dashboardach i wykorzystanie danych planistycznych do porównania wyników.

Czytaj więcej (9 min)

Jak zaplanować zmiany kadrowe i prognozować wynagrodzenia?

Zobacz, jak planowanie zatrudnienia i kosztów osobowych w systemie IBM Planning Analytics ułatwia analiz kluczowych kosztów przedsiębiorstwa. W czasie webinarium przyjrzymy się procesom planowania zmian kadrowych pod względem ilości osób, wynagrodzeń i różnych scenariuszy.

Czytaj więcej (1 min)
Zaplanuj Cash Flow w IBM Planning Analytics

Gdzie są moje pieniądze, czyli zaplanuj Cash Flow w IBM Planning Analytics

Podczas webinarium pokażemy, jak oceniać i kontrolować przepływ pieniędzy w firmie, unikać zagrożeń utraty płynności i skutecznie przewidywać przyszłą kondycję finansową firmy. Sprawdź z IBM Planning Analytics, czy Twoja firma jest przygotowana na nagłe wydatki.

Czytaj więcej (1 min)
konsolidacja finansowa - IBM Cognos Controller

Skonsolidowane sprawozdanie – szybciej i dokładniej dzięki IBM Cognos Controller

Zarejestruj się na webinarium i zobacz, jak system do konsolidacji IBM Cognos Controller może pomóc Twojej firmie zautomatyzować proces konsolidacji finansowej. Już 1 grudnia 2021 o godzinie 10:00.

Czytaj więcej (2 min)