Planowanie popytu

Rozwiązania

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Planowanie popytu

Masz coraz mniej czasu na planowanie, ale jednocześnie wzrastają oczekiwania co do skuteczności planów?

Tu z pomocą może przyjść technologia, która opanuje szeroki wachlarz zmiennych koniecznych do tworzenia wiarygodnych prognoz i skutecznych planów oraz zapewni dostęp z dowolnego miejsca i czasie wszystkim uczestnikom zaangażowanym w proces.

Dzięki Infor Demand+ poprawisz dokładność prognozy, zwiększysz terminowość dostaw i zmniejszysz zapasy, co obniży koszty łańcucha dostaw i poprawi poziom obsługi klienta.

Dziesiątki lat doświadczeń i specyfika branżowa.

Infor Demand+ upraszcza i przyśpiesza proces prognozowania dzięki innowacyjnej technologii oraz zaawansowanym metodom prognozowania, a wszystko to na bazie dziesiątek lat doświadczeń.

Wykorzystanie gotowych szablonów uwzględniających specyfikę danej branży, pozwala na szybsze i mniej kosztowne wdrożenie. Dzięki temu szybciej tworzysz dokładniejsze plany, monitorujesz ich skuteczność i masz możliwość ich optymalizacja pod kątem celów operacyjnych i optymalnego zaspokojenia popytu.

Dokładne prognozowanie

Infor Demand+ stosuje unikalne, probabilistyczne metody prognozowania, aby zapewnić niezrównaną dokładność prognoz. Modele automatycznie wykrywają odchylenia we wzorcu zapotrzebowania dla każdego elementu w magazynie i zastosowują najbardziej odpowiednie ramy analityczne dla tego wzorca. Oznacza to, że możesz precyzyjnie prognozować popyt na każdą pozycję bazując na historii i prognozie przyszłości, niezależnie od tego, czy wykazuje on stały wzorzec popytu, sezonowy lub sporadyczny – niestandardowy. Infor Demand + automatycznie uczy się, który wzór ma zastosowanie do każdego elementu, dzięki czemu zespół prognozujący nie musi ręcznie rozróżniać tych elementów. W rezultacie zminimalizujesz posiadane zapasy, nie uzupełniając przedmiotów, których prawdopodobnie nie potrzebujesz.

Wykorzystanie inteligentnego prognozowania dodatkowo poprawia dokładność prognoz poprzez identyfikację i kompensację skutków zdarzeń jednorazowych, takich jak promocje, zakłócenia łańcucha dostaw i inne zdarzenia. Pozwala także na włączenie informacji o wprowadzeniu nowego produktu, aby jeszcze bardziej dostosować prognozy.

Zespołowe planowanie popytu

Platform komunikacyjna dostarcza szerokich możliwości współpracy biznesowej, które obejmują cały proces prognozowania i pozwalają na bardziej efektywną współpracę ze wszystkimi w łańcuchu dostaw, w tym biurami zdalnymi, partnerami, dostawcami, kontrahentami i klientami, poprawiając dokładność i trafność prognozy.

Infor Demand+ zapewnia jeden punkt, w którym będziesz miał wgląd w ludzi, zadania, wydarzenia i procesy oraz umożliwiać wszystkim szybkie reagowanie na zmiany w czasie rzeczywistym, które mogą mieć wpływ na prognozę.

Zwiększyć wydajność dzięki intuicyjnemu i dostosowanemu do odbiorcy interfejsowi, który wspiera natychmiastowe podejmowanie decyzji. Interfejs pozwala pracownikom tworzyć własne arkusze robocze zawierające dane i kluczowe wskaźniki wydajności odpowiednie do ich konkretnych obowiązków w pracy, dzięki czemu mają wszystkie informacje, których najbardziej potrzebują, na wyciągnięcie ręki.

Wyświetlają kluczowe dla branży wskaźniki wydajności, takie jak MAPE, bias czy błąd bezwzględny na dedykowanym dashboardzie. Odchylenie wskaźnika KPI jest oznaczone odpowiednimi kolorami, co daje jeden punkt oceny planu, który można łatwo zrozumieć na pierwszy rzut oka. Zapewnia także wyjątkową i intuicyjną obsługę drążenia danych, pozwalającą lepiej zrozumieć każdy aspekt wpływający na wydajność.

Intuicyjny workflow pozwala tworzyć zadania i alerty, które zapewniają, że kluczowe działania zostaną wykonane na czas i w całości. Dzięki temu użytkownicy ściśle przestrzegają utworzonych procesów biznesowych.

Zobacz przykładowe ekrany Infor Demand+

Infor Demand+, to moduł pakietu Infor Integrated Business Planning, który zapewnia najwyższą dokładność i lepszą widoczność przyszłego popytu, co skutkuje niższymi inwestycjami w zapasy, lepszą obsługą klienta i zoptymalizowanym wykorzystaniem zasobów. Bezprecedensowe funkcje współpracy i wydajności zwiększają szybkość w całej organizacji i zapewniają dane, którym można zaufać, umożliwiając szybsze podejmowanie lepszych decyzji niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki Infor Demand + poprawisz dokładność prognozy, zwiększysz terminowość dostaw i zmniejszysz poziom zapasów, co spowoduje niższe koszty łańcucha dostaw i lepszy poziom obsługi klienta.