Infor

Możliwości oferowane w ramach funkcjonalności Enterprise Performance Management:

Skontaktuj się z naszym zespołem wspierającym wdrożenia Infor:

Infor realizuje koncepcję "Total Needs of Finance". Jest firmą dostarczającą kompleksowe rozwiązania do zarządzania wykonaniem finansowym, bezcenne dla liderów rynku, dla których kluczowym wyzwaniem jest kreowanie biznesu i perspektywiczne jego postrzeganie.

Aplikacje Infor dają departamentom finansowym narzędzia wglądu „wgłąb” w działania prowadzone przez firmę. Ponad 12,500 klientów na całym świecie, a w tym połowa z „Fortune 100” i 18 z listy 20 najlepszych instytucji bankowych USA, używa naszych aplikacji finansowych „mission-critical” i specyficznych aplikacji branżowych.

Infor Enterprise Performance Management (Infor EPM, poprzednia nazwa Infor d/EPM) to jedno z czołowych rozwiązań z pełną funkcjonalnością w obszarach business intelligence, controllingu, konsolidacji finansowej oraz monitoringu zgodności z wymaganiami.

Infor EPM jest wykorzystywane w praktycznie wszystkich branżach od banków i firm z instytucji finansowych poprzez firmy z branży handlowej, produkcyjnej, energetycznej, farmaceutycznej, chemicznej do korporacji medialnych i transportowych.

Funkcjonalność i elastyczność modelu w pełni pozwala na implementację mechanizmów rynku wewnętrznego, przepływu nośników kosztów, określania kosztów działań oraz zasad controllingu – czyli wszystkich wyzwań, przed którymi stają nowoczesne firmy w aspekcie usprawniania zarządzania. W połączeniu z innymi możliwościami, system EPM pozwala na realizację koncepcji ABC i ABB, BSC (Balanced Scorecard) i VBM (Value Based Management).

EPM wprowadza ład w cały proces zarządzania oraz umożliwia jego kontrolę.