Planowanie sprzedaży

Rozwiązania

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Planowanie sprzedaży i operacji

Dostosuj planowanie operacyjne, finansowe i marketingowe do tych samych celów strategicznych. Zapewnij zgodność planów produkcyjnych z wymaganiami klientów i celami sprzedaży.

Częstym problemem, w przypadku wielu organizacji jest proces planowania operacyjnego i sprzedaży, który opiera się na szeregu sprzecznych prognoz, bazujących na niespójnych założeniach. Prognoza sprzedaży ma na przykład tendencję do optymalizacji przychodów, podczas gdy prognoza operacji optymalizuje koszty, przy czym każdy myśli inaczej i opiera się na różnych zestawach założeń.

Żeby zachować spójność w procesie planowania, przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności procesów i szybkości w reakcji na zmiany, w wielu przypadkach koniecznym staje się wykorzystanie systemów do planowanie sprzedaży i operacji, które ustrukturyzuje planowanie w całym przedsiębiorstwie. Dzięki tego typu systemom, możesz wygenerować wykonalny plan oparty na spójnych założeniach i szybciej reagować na nowe możliwości i zagrożenia.

Dlaczego S&OP jest ważne?

Planowanie sprzedaży i operacji łączy różne aspekty działalności, takie jak sprzedaż, marketing, produkcja, logistyka i finanse, w spójny plan. Dzięki temu organizacje mogą uniknąć konfliktów między działami i osiągnąć większą efektywność. Zoptymalizowany proces planowania oraz wspólne prognozy wspierają skuteczne zarządzania złożonym łańcuchem dostaw i łączą strategię firmy w całość.

Korzyści z posiadania systemu S&OP

  • Zoptymalizowane zarządzanie zasobami – efektywnie wykorzystuj zasoby, dzięki czemu unikniesz marnotrawstwa i zminimalizujesz koszty operacyjne.
  • Zminimalizowane ryzyko zmienności dostaw i wahania popytu – uzyskaj lepszą widoczności ograniczeń w zaopatrzeniu, zapasach, magazynowaniu, transporcie, siły roboczej i dystrybucji.
  • Poprawa procesów biznesowych – popraw wydajność i jakość pracy.
  • Skuteczniejsza współpraca między działami – wspieraj interakcję i niweluj bariery w komunikacji.
  • Bardziej efektywne radzenie sobie z wyzwaniami biznesowymi – szybciej reaguj na zmieniające się warunki rynkowe i bardziej elastycznie dostosowuj strategię do wyzwań, zwiększaj konkurencyjność firmy.
  • Dopasowanie strategii biznesowej do operacji – uzyskaj kompleksowy obraz popytu, podaży i finansów, który pomaga dopasować strategiczny biznes plan do możliwości operacyjnych.

Narzędzia i Technologie

W dzisiejszym świecie biznesu technologia odgrywa kluczową rolę w procesie S&OP. Oferowane przez nas rozwiązania wspierają przedsiębiorstwa pozwalając na szybkie  dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych, zwiększenie precyzji prognozowania oraz lepsze zarządzanie dostawami i magazynowaniem. W efekcie, przedsiębiorstwa mogą osiągnąć wyższą konkurencyjność oraz poprawić jakość obsługi klienta.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie i doradztwo, dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Nasze rozwiązania są skalowalne i elastyczne, co pozwala na ich dostosowanie do różnych branż i wielkości firm. Przykładowe ekrany rozwiązań dedykowanych S&OP dostępne po prawej stronie ekranu, a więcej informacji:

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie planowania sprzedaży i operacji, skontaktuj się z nami drogą mailową info@cogit.pl lub zadzwoń pod numer telefonu +48 22 496 60 00, a nasi eksperci chętnie udzielą Ci porad i wsparcia.

Planowanie sprzedaży i operacji w CSFM

Zobacz przykładowe ekrany Cogit Supply and Financial Management

analiza danych historycznych

Zobacz przykładowe ekrany Infor S&OP