Infor Integrated Business Planning

Systemy IT

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Infor Integrated Business Planning

Zredukuj koszty, szybko identyfikuj możliwości i ryzyka, analizuj różne scenariusze. Stwórz całościowy proces, aby zapewnić, że nic nie zostanie przeoczone.

Zintegrowane Planowanie Biznesu Infor (IBP) jest kluczowym elementem zarządzania ryzykiem i wspierania rentownego rozwoju. Zintegrowany proces planowania biznesowego wymaga połączenia w spójną całość różnych obszarów dotyczących operacji, sprzedaży, marketingu i partnerów handlowych. Korzystając ze wspólnej platformy, wspólnego repozytorium danych planistycznych i wskaźników KPI, Infor IBP usprawnia analizę optymalnych opcji, usprawnia proces podejmowania decyzji i pozwala organizacji, na elastyczne dostosowanie strategii i operacji do zmian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstwa.

Infor IBP jest kompleksowym rozwiązaniem opracowanym w celu zapewnienia funkcji analitycznych, użytecznych wizualizacji, współpracy i realizacji, które pomagają organizacjom z różnych branż optymalizować ich łańcuchy dostaw i zachować kontrolę nad kosztami i usługami.

Zobacz poglądowy film o Infor Integrated Business Planning

Szybka reakcja na zmiany rynkowe i zakłócenia w łańcuchu dostaw.

Optymalizuj proces i sprostaj wyzwaniom dynamicznego łańcucha dostaw dzięki systemowi Infor IBP. Synchronizacja podaży i popytu, poprawa wydajności dostaw oraz światowej klasy wsparcie techniczne to tylko niektóre z korzyści, jakie można uzyskać dzięki wdrożeniu tej innowacyjnej zintegrowanej aplikacji do planowania biznesowego.

 • Zaspokojenie popytu przy możliwie najniższych kosztach.
 • Redukcja zapasów i związanych z tym kosztów za usługi i straty w sprzedaży.
 • Zmniejszenie kosztów transportu, nadgodzin i utrzymywania zapasów.
 • Dostosowanie produkcji do popytu.
 • Zastąpienie procesu planowania opartego o excel i uzyskanie synchronizacji operacji.
 • Osiągnięcie wspólnej wizji i współpracy osób zaangażowanych w proces, na jednej wspólnej platformie.
 • Planowanie pod presją czasu, w odpowiedzi na zaistniałe sytuacje.
 • Dynamiczne wsparcie dla nowych inicjatyw, takich jak nowe produkty, dostawcy,…
 • Predykcyjna analiza finansowa i możliwość uzgadnianie wyników.
 • Prognozowanie i modelowanie zagrożeń i scenariuszy w celu utrzymania ciągłości działania czy utrzymania dotychczasowych zdolności.
 • i wiele innych…

Integrated Business Planning, czyli cały proces w jednym systemie

Infor IBP integruje podstawowe procesy zarządzania łańcuchem dostaw (SCM), takie jak planowanie sprzedaży i operacji (S&OP), planowanie popytu (DP) oraz planowanie dostaw (SP) w jedno całościowe rozwiązanie, aby zapewnić lepszą widoczność i kontrolę w całym globalnym łańcuchu dostaw.

Planowanie sprzedaży i operacji

 • Synchronizuj lukę między podażą a popytem.
 • Koordynuj osoby i jednostki biznesowe zaangażowane w działalność operacyjną.
 • Wykorzystaj scenariusze do rozwiązywania problemów związanych z ograniczeniami przepustowości, wyzwaniami związanymi z alokacją, nowymi produktami czy zmianami wydajności.

Planowanie popytu

 • Twórz i porównuj różne modele prognoz statystycznych dzięki dostosowanym wizualizacjom i analityce danych.
 • Wykorzystaj funkcjonalności alertów i zapewnij sobie bardziej elastyczne prognozowanie.
 • Prognozowanie sprzedaży, finansów, produkcji, klientów i partnerów handlowych w jednym miejscu.

Planowanie dostaw

 • Użyj scenariuszy „what if”, porównuj opłacalność działań i zapanuj nad całym łańcuchem wartości.
 • Korzystaj w czasie rzeczywistym z pełnego wglądu w swoje operacje, aby tworzyć modele, które uwzględniają różne cykle koniunkturalne i skoki popytu.
 • Optymalizuj kluczowe zmienne łańcucha dostaw, takie jak zdolności produkcyjne, materiały, zapasy i ograniczenia dystrybucji.

Chcesz więcej informacji na temat rozwiązań do logistyki i operacji lub chcesz zobaczyć rozwiązanie w działaniu skontaktuj się z nami drogą mailową info@cogit.pl lub zadzwoń pod numer telefonu +48 22 496 60 00.

Materiały dodatkowe

Przykład dedykowanego modelu planowania kosztów HR

Planowanie kosztów pracowników

Zapraszamy na webinarium, 15 lutego 2024, pokażemy m.in.: szczegółowe kalkulacje ZUS i obciążeń, wakaty - wnioski i planowanie zatrudnienia i wiele innych. Planowanie kosztów pracowników to jeden kluczowych elementów efektywnego zarządzania finansami w wielu branżach. Optymalne planowanie kosztów kadrowych pozwala nie tylko na kontrolę budżetu, ale także na kształtowanie strategii biznesowej w długoterminowej perspektywie.

Czytaj więcej (2 min)

Konsolidacja sprawozdań finansowych na przykładzie Infor EPM

Podczas webinarium, przejdziemy krok po kroku przez wszystkie zadania niezbędne do przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wykorzystamy do tego celu rozwiązanie Infor EPM i wskażemy dlaczego jest to bardzo ciekawa opcja dla osób odpowiedzialnych za konsolidację w Grupach Kapitałowych.

Czytaj więcej (1 min)
Infor EPM - poznaj najciekawsze zastosowania

Infor EPM – poznaj najciekawsze zastosowania

Infor EPM to platforma wspierająca procesy biznesowe organizacji takie, jak: controlling, analizy, raportowanie czy konsolidację finansową. Dzięki swojej elastyczności i uniwersalności, umożliwia na wykorzystanie jej potencjału w znacznie szerszym obszarze. Infor EPM w naturalny sposób łączy dane finansowe z danymi operacyjnymi, stąd też szereg zastosowań w finansach i controllingu, produkcji czy planowaniu logistycznym.... i wielu innych obszarach.

Czytaj więcej (5 min)

Financial Controlling Summit 2023

Zapraszamy na IX Edycję Financial Controlling Summit 2023, której jesteśmy partnerem już kolejny raz. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się w formule on-line w dniach 28-29 września 2022, a jej hasło przewodnie i główna tematyka to odpowiedź na pytanie „co kształtuje finanse, wynik finansowy i efektywność osobistą”?

Czytaj więcej (1 min)
budżetowanie wynagrodzeń

System wspierający controlling personalny

Elastyczne planowanie i prognozowanie wynagrodzeń, koszów pracowniczych oraz zautomatyzowane raporty mogą stanowić zarówno narzędzie operacyjne, jak również istotne narzędzie wczesnego ostrzegania, dzięki któremu zyskujemy czas na reakcję i podjęcie odpowiednich decyzji. Efektywne połączenie zarządzanie kosztami kadrowymi z wynikami firmy jest możliwe dzięki modułowi Workforce budgeting systemu Infor d/EPM.

Czytaj więcej (6 min)
Planowanie CAPEX

Planowanie CAPEX wsparte narzędziami

Planowanie wydatków kapitałowych i nakładów inwestycyjnych to bardzo ważne części procesu planowania finansowego. Ze względu na swoją specyfikę te elementy są dość często pomijane lub realizowane poza procesem budżetowym. Dla CAPEX jedna kwota w planie może mieć bardzo różne konsekwencje finansowe i księgowe, często wykraczające poza ramy czasowe bieżącego okresu planowania.

Czytaj więcej (8 min)