Hurtownia danych

Rozwiązania

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Hurtownia danych

Fundamentem, na którym opierają się wszystkie efektywne działania business intelligence, są dane – rzetelne, ustrukturyzowane, zbierane w czasie, które można poddać analizie, przekuć w informację i wiedzę, a z tych z kolei wyciągać wnioski oraz na ich podstawie budować prognozy. Aby wszystkie te procesy miały szansę powodzenia, konieczne jest wykorzystanie konkretnego narzędzia – hurtowni danych. Hurtownia danych (data warehouse) jest czymś więcej niż relacyjną bazą, wykorzystywaną z powodzeniem od lat w wielu branżach – jest wielowymiarową strukturą, w której zbierane, przechowywane, strukturyzowane oraz analizowane są cząstkowe dane pochodzące ze wszystkich jednostek, komórek, departamentów i działów danej organizacji. Jest głównym repozytorium, z którego korzystają różnorodne systemy raportowania. Jej największą zaletą jest wspomniana wielowymiarowość, która pozwala na dokonywanie skomplikowanych analiz niezależnie od źródeł pochodzenia danych (dane finansowe, sprzedaż, marketing) w bardzo szybki i elastyczny sposób.

Do kluczowych korzyści płynących z implementacji Hurtowni Danych w organizacji należą:

  • Ułatwienie podejmowania trafnych decyzji dzięki szybszemu dostępowi do informacji
  • Zwiększona kontrola nad danymi, jak również ściślejsza ochrona danych dzięki stosowaniu różnych poziomów dostępu do systemu
  • Znaczące zmniejszenie krążących po organizacji arkuszy Excel, które – często ręcznie wypełniane – nie zapewniają wymaganej efektywności procesów raportowania
  • Automatyzacja znaczącej części procesów raportowania poprzez eliminację choćby dokonywanych manualnie uzgodnień i ujednoliceń
  • Ustanowienie jednego, stałego źródła rzetelnych informacji eliminuje niepewność co do pochodzenia danych i przyspiesza procesy

Można wyróżnić pięć głównych wymiarów Hurtowni Danych, takich jak:

  • źródła danych,
  • narzędzia ETL,
  • Serwer Hurtowni Danych,
  • kostki OLAP,
  • czy  Data Mining / narzędzia raportowania

Więcej na ten temat można przeczytać na stronie Architektura Hurtowni Danych Hurtownia Danych - architektura

 

Hurtowni Danych w chmurze czy on-premises?

Zobacz film o możliwościach jakie dostarcza chmura Microsoft Azure w obszarze Hurtowni Danych

Hurtownia Danych zapewnia jakość, rzetelność, przejrzystość i trafność danych, na których bazują działania organizacji. Dzięki niej nieustrukturyzowane dane zamieniane są w rzetelną informację, na której oprzeć można działania przedsiębiorstwa. Aby dowiedzieć się, jak w Twojej organizacji przysłuży się Hurtownia Danych, czy obszary z nią związane, napisz do nas info@cogit.pl lub zadzwoń pod numer telefonu +48 22 496 60 00.

Hurtownia danych – usługi projektowania i wdrażania

W Cogit świadczymy kompleksowe usługi business intelligence będące odpowiedzią na indywidualne potrzeby organizacji. Analizujemy dane przetwarzane przez przedsiębiorstwo i projektujemy dostosowane do jej potrzeb narzędzia. Dzięki temu architektura hurtowni danych odwzorowuje realne potrzeby firmy, co ułatwia skuteczne przetwarzanie informacji.

Wdrażamy rozwiązania BI, które integrują dane z różnych źródeł. Dzięki temu firma nie musi zmieniać narzędzi, z których korzysta. To pozwala szybko wdrożyć hurtownie danych, ponieważ firma nie musi zmieniać w znacznym stopniu swojego funkcjonowania.

Wraz z hurtownią danych wdrażamy także kokpity menedżerskie, które pozwalają osobom decyzyjnym w prosty i intuicyjny sposób analizować dane. Czytelne raporty i wykresy ułatwiają podejmowanie szybkich i trafnych decyzji biznesowych.

Hurtownia danych a baza danych

Baza danych to zbiór informacji, który umożliwia łatwy dostęp, zarządzanie, aktualizację i analizy. Każde przedsiębiorstwo, które przetwarza dane, w jakimś stopniu korzysta z baz. Czasem są to tradycyjne pliki Excel, czasem bazy wykorzystujące język SQL. Natomiast hurtownia danych, to rozwiązanie, które integruje informacje z różnych źródeł. To świetne rozwiązanie dla wszystkich organizacji, które korzystają z wielu aplikacji i programów. Wdrożony system master data management ułatwia nie tylko analizę informacji, ale także zarządzanie nimi i zachowanie spójności.

Materiały dodatkowe

Hurtownia Danych Azure

Hurtownia Danych w chmurze – (p)odpowiedzi dla Biznesu i IT

Hurtownia Danych w chmurze czy tradycyjne podejście? Zapraszamy na nasze kolejne webinarium, tym razem poświęcone tematowi Hurtowni Danych, a w szczególności możliwościom jakie stwarza w tym zakresie chmura obliczeniowa. Zaprezentujemy różnice, korzyści, odpowiemy na pytanie dlaczego decydując się na budowę Hurtowni Danych powinniśmy także pamiętać o chmurze.

Czytaj więcej (2 min)
Zalety implementacji in-memory w hurtowniach danych - materiał ekspercki

Zalety implementacji in-memory w hurtowniach danych

W przypadku przetwarzania i dostępu do danych szybciej zawsze znaczy lepiej! Zapraszamy do zapoznania się z naszym materiałem eksperckim na temat zalet wykorzystania in-memory w hurtowniach danych.

Czytaj więcej (4 min)

ODI 12c – New Features

The release of Oracle Data Integrator (ODI) 12c has seen a number of changes to this ETL tool from its previous release (11g).

Czytaj więcej (2 min)

Using Essbase in Large Scale Data Warehousing

While well-suited to managing transactions and storing large amounts of data, relational databases are typically unable to handle ad hoc, speed-of-thought analytical querying for large scale usage. Online analytical processing (OLAP) technology provides the scalability, performance, read/write and analytic capabilities necessary to support these tasks; thus; a combination of a two tiered model (hub-and-spoke); made […]

Czytaj więcej (3 min)