Planowanie operacyjne i logistyka

Efektywne zarządzenie łańcuchem dostaw

Skontaktuj się z Nami

Planowanie operacyjne i logistyka

Kolejnym etapem jest prognozowanie przyszłości. Dzięki dopasowanej parametryzacji oraz dedykowanym algorytmom wspomaganych modułami sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence) system jest w stanie przełożyć wiele zmiennych i ścieżek krytycznych na szczegółowe wytyczne dotyczące planów popytu, dostaw, itp .

Integrated Business Planning

Skontaktuj się z naszym zespołem wspierającym planowanie operacyjne i logistykę.

Zastanawiasz się czy łańcuch dostaw w Twojej organizacji działa sprawnie, czy wszystkie produkty zostały zaplanowane, wyprodukowanie i dostarczane na czas i we właściwej ilości? Zsynchronizuj podaż z popytem, wyeliminuj nadmierne stany magazynowe i zwiększ zyski na wolumenach sprzedanych produktów.

Sprawny proces planowania biznesowego wymaga przekształcania informacji z różnych obszarów (operacji, sprzedaży, marketingu i partnerów handlowych…) we wspólny zestaw danych planistycznych i wskaźników.

Dobry plan to jednak nie wszystko, kluczowa jest konsekwentna realizacja oraz szybkość przewidywania i dostosowania się do nowych zdarzeń biznesowych.

Twój długoterminowy sukces biznesowy często zależy od trendów i wydarzeń, na które nie masz wpływu. Nawet jeśli nie możesz kontrolować wszystkich zdarzeń, możesz przewidywać ich oddziaływanie na proces i wykorzystywać pojawiające się trendy dzięki odpowiednim narzędziom.

Nasze podejście do planowania operacyjnego, sprzedaży i logistyki ma swoje źródło w systemach analitycznych i prognostycznych. Pierwszym etapem pozwalającym zarządzać przyszłością są zawsze dane historyczne oraz ocena sytuacji aktualnej. Do tego celu można wykorzystać takie rozwiązania, jak dedykowana platforma Infor IBP, Infor d/EPM, Birst, czy Microsoft Power BI (w zależności od potrzeb i obszaru).

Główne obszary wsparcia

Twórz, zarządzaj, współpracuj i koordynuj plany w całym łańcuchu dostaw - od tworzenia planu popytu przez reakcję po stronie podaży, od szczegółowego planowania operacyjnego po strategiczne planowanie biznesowe. Zmniejszyć zmienność operacyjną. Szybko identyfikuj nowe możliwości i ryzyka.

Przykłady naszych Klientów

Działając na rynku od 1985 r. Cogit zrealizował projekty u ponad 700 klientów w Europie, w tym dla wielu organizacji w Polsce. Nasi Klienci to przedsiębiorstwa działające we wszystkich dziedzinach gospodarki.

Zobacz więcej
-->