Raportowanie MAR

Rozwiązania

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Raportowanie MAR

Raportowanie na rynku kapitałowym podlega ścisłym regulacjom przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (Market Abuse Directive – MAD) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie nadużyć na rynku (Market Abuse Regulation – MAR). Skutkiem obowiązywania rozporządzenia MAR są dla biznesu surowe regulacje dotyczące informacji cenotwórczych i konieczność utrzymywania list osób mających do nich dostęp. Regulacje mają na celu zapewnienie kompletności i prawidłowości procedur w zakresie:

  • zapobiegania wykorzystywaniu informacji poufnych (insider dealing);
  • upubliczniania danych;
  • zakazu bezprawnego ujawniania informacji poufnych;
  • tworzenia i aktualizacji list osób mających dostęp do informacji poufnych;
  • notyfikowania transakcji dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane.

Nasze rozwiązania wspierają przedsiębiorstwa w zakresie bezpiecznego, łatwego i niezawodnego wypełniania obowiązków regulacyjnych, wdrożenia organizacyjnych i technicznych rozwiązań w zakresie raportowania, integracji sprawozdawczości w zakresie MAR z innymi systemami raportowania oraz automatyzacji procedur raportowania informacji poufnych. Wszystkie dane przechowywane są na certyfikowanych serwerach zgodnych z normą ISO 27001.

Kluczowe funkcjonalności naszego systemu:

  • Automatyczna rejestracja zmian na liście;
  • Serwery o wysokim poziomie zabezpieczeń  z certyfikatem ISO;
  • Automatyczna ścieżka audytu;
  • Elektroniczne potwierdzenie zapoznania się z wymogami odnośnie posiadania informacji poufnych;
  • Narzędzie zapewnia opcje wyszukiwania i eksportu raportów.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji w temacie raportowanie MAR skontaktuj się z nami drogą mailową info@cogit.pl lub zadzwoń pod numer telefonu +48 22 496 60 00.