Controlling

Wybrane zagadnienia z naszej oferty dla Controllingu:

Skontaktuj się z naszym zespołem wspierającym obszar Controllingu:

Nasze rozwiązania i usługi zawsze dobieramy do potrzeb i możliwości naszych klientów.

Od 35 lat na świecie i ponad 25 lat w Polsce wspieramy naszych klientów w realizacji ich wyzwań. Współpracę z klientami opieramy na wiedzy z zakresu controllingu, finansów oraz doświadczeniu naszych konsultantów i wdrożeniowców.

Zarówno zbytnia oszczędność jak i przeinwestowanie w oprogramowanie, a w szczególności jego niedopasowanie do potrzeb użytkowników, może przysporzyć wielu problemów trudnych (lub niemożliwych) do rozwiązania, a co za tym idzie – porażki projektu. Naszym celem jest dostarczenie rozwiązań dopasowanych do potrzeb, konkretnych wymagań biznesowych, przy jednoczesnym zaoszczędzeniu Państwa czasu i pieniędzy.

Posiadamy szerokie kompetencje w zakresie:

  • metod kalkulacji i alokacji kosztów,
  • doboru odpowiednich miar i wskaźników na potrzeby zarządcze,
  • raportowania, analiz i wizualizacji informacji,
  • planowania i budżetowania,
  • prognozowania sprzedaży, podatków,
  • analiz predykcyjnych,
  • konsolidacji zarządczej.

Dysponujemy praktyką pozwalającą na dobór i wdrożenie rozwiązań wspierających controlling czołowych producentów software, takich  jak:

Wybrane zagadnienia z naszej oferty dla Controllingu: