Raportowanie statutowe i zarządcze

Rozwiązania

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Raportowanie zarządcze i statutowe

Informacja to klucz do podejmowania trafnych decyzji w dzisiejszym świecie biznesu. Niezależnie od branży wiedzieć więcej znaczy sprawniej funkcjonować wewnętrznie czy uzyskiwać większą przewagę konkurencyjną.

Konsolidując dane organizacja w domyśle zamierza je wykorzystywać w celu sprostania wymogom prawnym (raportowanie giełdowe czy statutowe), ale także między innymi w celu optymalizacji działań własnych (raportowanie zarządcze – wewnętrzny controlling). Dane nieinterpretowalne dla użytkownika biznesowego (w formatach rozumianych wyłącznie przez specjalistów IT) pozostają bez znaczenia dla organizacji jako całości, stąd potrzeba ich raportowania. Tutaj z pomocą przychodzą narzędzia informatyczne. Pozwalają one użytkownikowi biznesowemu w intuicyjny sposób segregować dane, a następnie przedstawiać w estetycznej oraz zrozumiałej formie i strukturze, na przykład wykresu, grafu itd.

Podstawowe cechy narzędzia informatycznego służącego raportowaniu zarządczemu:

  • w pełni kompatybilne z wieloma źródłami danych,
  • skalowalność środowiska i aplikacji,
  • raporty generowane w wielu formatach,
  • raport wysoce formatowalny, zgodny z międzynarodowymi standardami rachunkowości,
  • raportowanie na potrzeby wielu, odmiennych grup odbiorców,
  • możliwości automatyzacji w zakresie generowania raportów, a także dostarczania ich do właściwych odbiorców,
  • sprawdza się w każdym typie raportowania – finansowe, pozafinansowe; umożliwia także generowanie raportów zintegrowanych

Narzędziami, umożliwiającymi raportowanie finansowe (w zależności od wykorzystywanego systemu, z którego organizacja pobiera dane) mogą być: Infor EPM, HFM, Oracle Cloud EPM Narrative Reporting, IBM Cognos Controller itp.

Skuteczne raportowanie zarządcze – pełna kontrola nad finansami

Skuteczne raportowanie finansowe wymaga korzystania z nowoczesnych narzędzi,. W Cogit wdrażamy rozwiązania BI, które skutecznie zbierają dane z różnych systemów i przetwarzają je.  Wspieramy procesy wprowadzania danych, ich agregacji oraz raportowania skonsolidowanego zarówno dla potrzeb statutowych i zarządczych – konsolidacja finansowa  i konsolidacja zarządcza.

Nowoczesne raportowanie zarządcze wymaga korzystania z rozwiązań typu business intelligence, które pozwalają szybko generować raporty szyte na miarę. Dane są najcenniejszym zasobem każdego przedsiębiorstwa. Umożliwiają efektywniejsze planowanie działań i prognozowanie. Dlatego jeśli chcesz wdrożyć nowoczesne systemy raportowania zarządczego, to zapraszamy do kontaktu.

Infor Application Studio

Zrzut ekranu Infor Application Studio

Dodatkowo rekomendujemy wykorzystanie narzędzi, bazujących na standardzie XBRL (nazywanych czasem interactive data). XBRL to język elektronicznej transmisji danych biznesowych, który rewolucjonizuje sposób raportowania na całym świecie. Oparte na XML rozwiązanie umożliwia nadanie jednoznacznego znacznika każdej pojedynczej informacji. Dzięki temu ”maszyny” są w stanie w zautomatyzowany sposób przetwarzać informacje – także między sobą. Posiadając plik XBRL użytkownik, także ten biznesowy jest w stanie wygenerować dokument w jednym z wielu formatów, między innymi: PDF, HTML, CSV czy XLS. XBRL, dzięki wykorzystaniu tagów, stwarza możliwość mapowania każdego pola raportu. Jest dzięki temu rozwiązaniem niezwykle elastycznym, pozwala dostosować się do standardu raportowania odbiorcy.

Raportowanie to jednak także domena systemów Business Intelligence – więcej dowiedzą się Państwo wybierając zakładkę Raportowanie, analiza i wizualizacja danych.

Materiały dodatkowe

XVIII Kongres ICV POLSKA

XVIII Kongres ICV POLSKA (CIA 2024)

Serdecznie zapraszamy na XVIII Kongres ICV POLSKA (CIA 2024) do Poznania. Wspólnie z przedstawicielami Arctic Paper opowiemy o optymalizacji procesów biznesowych, bazując na doświadczeniach naszego Klienta z wdrożenia i wykorzystania systemu Performance Management.

Czytaj więcej (1 min)

Konsolidacja sprawozdań finansowych na przykładzie Infor EPM

Podczas webinarium, przejdziemy krok po kroku przez wszystkie zadania niezbędne do przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wykorzystamy do tego celu rozwiązanie Infor EPM i wskażemy dlaczego jest to bardzo ciekawa opcja dla osób odpowiedzialnych za konsolidację w Grupach Kapitałowych.

Czytaj więcej (1 min)
Infor EPM - poznaj najciekawsze zastosowania

Infor EPM – poznaj najciekawsze zastosowania

Infor EPM to platforma wspierająca procesy biznesowe organizacji takie, jak: controlling, analizy, raportowanie czy konsolidację finansową. Dzięki swojej elastyczności i uniwersalności, umożliwia na wykorzystanie jej potencjału w znacznie szerszym obszarze. Infor EPM w naturalny sposób łączy dane finansowe z danymi operacyjnymi, stąd też szereg zastosowań w finansach i controllingu, produkcji czy planowaniu logistycznym.... i wielu innych obszarach.

Czytaj więcej (5 min)

Działać szybciej, robić więcej i pewniej wybiegać w przyszłość…

Rozmowa z Natalią Pawlak o tym, jakie są wyzwania dla klasycznych systemów BI oraz w jakim kierunku rozwija się oprogramowanie, aby jak najlepiej sprostać oczekiwaniom użytkowników – wszystko na przykładzie systemów IBM: IBM Planning Analytics, IBM Cognos Analytics oraz IBM Cognos Controller.

Czytaj więcej (9 min)
IBM Cognos Controller

Jak narzędzia IBM ułatwiają konsolidację finansową?

IBM Cognos Controller to system używany przez wiele firm w Polsce i na świecie m.in. do automatyzacji procesu konsolidacji finansowej. Elastyczność narzędzia sprawia, że spełnia ono wymogi każdej grupy kapitałowej. Pełna integracja z Excelem i przeglądarką ułatwia przygotowanie not skonsolidowanego sprawozdania, a bezpośrednie połączenie z IBM Planning Analytics (Cognos TM1) pozwala na prezentację danych w dashboardach i wykorzystanie danych planistycznych do porównania wyników.

Czytaj więcej (9 min)
Konsolidacja finansowa - Infor d/epm

Konsolidacja finansowa na przykładzie Infor d/EPM

Infor d/EPM Financial Consolidation jest narzędziem nowoczesnym, wielowymiarowym, mogącym obsługiwać spółki o różnych walutach lokalnych i raportowych z wykorzystaniem intuicyjnego interfejsu dostępnego w wielu językach. Zobacz, jak może wyglądać proces konsolidacji finansowej z wykorzystaniem rozwiązania firmy Infor.

Czytaj więcej (8 min)