Nasi partnerzy

Nasze rozwiązania są zawsze dobierane do specyfiki, potrzeb i możliwości inwestycyjnych Klienta, a jednocześnie bazują na sprawdzonych technologiach partnerów. Nasi Partnerzy to producenci czołowych na rynku rozwiązań Performance Management, Business Intelligence, czy Compliance.

Infor realizuje koncepcję „Total Needs of Finance”. Jest firmą dostarczającą kompleksowe rozwiązania do zarządzania wykonaniem finansowym, bezcenne dla liderów rynku, dla których kluczowym wyzwaniem jest kreowanie biznesu i perspektywiczne jego postrzeganie.

Oprogramowanie Infor i usługi wdrożeniowe Cogit, otwierają organizacjom drogę do podnoszenia sprawności i efektywności praktycznie wszystkich obszarów działalności, począwszy od podstawowych aktywności transakcyjnych (jak księgowość, zaopatrzenie czy zarządzanie inwentarzem) do zarządzania wydatkami, zgodnością z przepisami, czy zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa.

Aplikacje Infor dają departamentom finansowym narzędzia wglądu „wgłąb” w działania prowadzone przez firmę. Ponad 12,500 klientów na całym świecie, a w tym połowa z „Fortune100” i 18 z listy 20 najlepszych instytucji bankowych USA, używa naszych aplikacji finansowych „mission-critical” i specyficznych aplikacji branżowych.

Firma Oracle jest liderem w dziedzinie systemów zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa (EPM) dzięki połączeniu zarządzania wydajnością, inteligentnej analizy danych i obsługi szerokiego zakresu procesów strategicznych, finansowych i zarządzania operacyjnego. Systemy firmy Oracle stanowią kompletne i zintegrowane narzędzie do zarządzania i optymalizacji wydajności całego przedsiębiorstwa. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą osiągnąć poziom doskonałości w zarządzaniu – działają inteligentnie, elastycznie i dostosowują się do sytuacji – co zapewnia konkurencyjną przewagę i wykorzystanie ich inwestycji operacyjnych.

Nasze kluczowe specjalizacje:

  • Oracle  Hyperion Planning
  • Oracle Essbase
  • Oracle Business Intelligence Foundation Suite
  • Oracle Hyperion Financial Management 11
  • Oracle Hyperion Data Relationship Management.
  • czy usługi na Platformie Oracle Cloud Enterprise Performance Management (PBCS, FCCS,…)

Microsoft napędza cyfrową transformację w erze inteligentnej chmury (Intelligent Cloud) oraz inteligentnych urządzeń (Intelligent Edge). Misją firmy jest umożliwianie każdej osobie i organizacji na świecie, by osiągały więcej. Microsoft dostarcza platformę rozwiązań, które są dla innych fundamentem do rozwoju – lepszego życia obywateli, transformacji polskich przedsiębiorstw, szkół, urzędów i ekspansji polskich firm IT – Partnerów Microsoft – którzy tworzą własne rozwiązania w oparciu o technologię Microsoft.

W ramach naszego partnerstwa koncentrujemy się na rozwiązaniach wpierających dane i ich zaawansowaną analizę (Azure, Power BI, SQL Server,…).

Oprogramowanie IBM dostarcza wiedzy opartej na danych, która pomaga organizacjom pracować mądrzej i osiągać lepsze wyniki niż inne firmy. Kompleksowe portfolio systemów obejmuje rozwiązania z zakresu BI, analityki predykcyjnej i zarządzania decyzjami, zarządzania efektywnością (EPM) czy zarządzania ryzykiem. Rozwiązania IBM umożliwiają firmom identyfikację i wizualizację trendów i wzorców w kluczowych obszarach dla firmy. Mogą one porównywać scenariusze, przewidywać potencjalne zagrożenia i możliwości, lepiej planować, budżetować i prognozować zasoby, równoważyć ryzyko z oczekiwanymi zyskami czy odpowiadać na wymagania regulacyjne.

EQS Group jest wiodącym międzynarodowym dostawcą rozwiązań w obszarach Corporate Compliance i Investor Relations.
Grupa zatrudnia ponad 500 specjalistów i posiada biura w kilkunastu krajach na świecie. Narzędzia EQS Group są elementami oprogramowania chmurowego EQS COCKPIT. Ta skalowalna platforma umożliwia instalację poszczególnych elementów niezależnie od siebie i pozwala zarządzać zgłoszeniami o nieprawidłowościach (ang. whistleblowing), listami osób mających dostęp do informacji poufnych (ang. insiders) i obowiązkami informacyjnymi.

Taxilla – wiodąca globalna platforma FinTech & RegTech – jest rozwiązaniem dla e-fakturowania, rachunków elektronicznych, VAT/GST i wszystkich innych wymogów regulacyjnych w tym zakresie. Jest to elastyczne i łatwe w użyciu rozwiązanie do e-fakturowania w pełni zgodne z wymogami KSeF (Krajowym Systemem e-Fakturowania). Rozwiązanie jest oparte na modelu SaaS i jest niezależne od posiadanego systemu ERP (tzn. może być wykorzystywane zarówno przez klientów wykorzystujących rozwiązania globalnych dostawców np. SAP, Oracle, Microsoft,…, jak i lokalnych rozwiązań ERP) – integruje się z dowolnym systemem ERP poprzez API/FTP/SFTP, wraz z funkcją przesyłania danych w formacie Excel, jeśli jest takie wymaganie.

Adaptive oferuje najbardziej wszechstronną platformę do zarządzania danymi, metadanymi, a także procesami oraz architekturą rozwiązań IT w organizacji.

Oprogramowanie, razem z usługami wdrożeniowymi oraz utrzymaniowymi Cogit pozwala zminimalizować czas oraz zasoby inwestowane w zarządzanie zasobami IT w organizacji. Od teraz nie trzeba przygotowywać dokumentacji systemów, te zostaną przygotowane automatycznie przez system Adaptive. Software wychwyci także wszelkie połączone między systemami wykorzystywanymi w organizacji, tak aby szybciej oraz łatwiej można było je zrozumieć oraz modyfikować.

Authority Software to grupa księgowych i informatyków, których pasją jest projektowanie i budowanie oprogramowania ułatwiającego życie użytkownikom. W ramach swojej oferty firma wspiera obszary związane z nowymi regulacjami i wymogami dotyczącymi formatu danych i standardów raportowych takich jak XBRL, iXBRL i XML. Oferowane systemy uzupełniają i rozbudowują (a nie zastępują) możliwości istniejących już w firmie systemów raportowych, co przekłada się dużą efektywność kosztową i czasową.

Partnerstwo z Cogit jest skoncentrowane na wsparciu jednolitego standardu raportowego ESEF.