Nasi partnerzy

Nasze rozwiązania są zawsze dobierane do specyfiki, potrzeb i możliwości inwestycyjnych Klienta, a jednocześnie bazują na sprawdzonych technologiach partnerów. Nasi Partnerzy to producenci czołowych na rynku rozwiązań Performance Management oraz Business Intelligence.

Infor realizuje koncepcję „Total Needs of Finance”. Jest firmą dostarczającą kompleksowe rozwiązania do zarządzania wykonaniem finansowym, bezcenne dla liderów rynku, dla których kluczowym wyzwaniem jest kreowanie biznesu i perspektywiczne jego postrzeganie.

Oprogramowanie Infor i usługi wdrożeniowe Codec Systems, otwierają organizacjom drogę do podnoszenia sprawności i efektywności praktycznie wszystkich obszarów działalności, począwszy od podstawowych aktywności transakcyjnych (jak księgowość, zaopatrzenie czy zarządzanie inwentarzem) do zarządzania wydatkami, zgodnością z przepisami, czy zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa.

Aplikacje Infor dają departamentom finansowym narzędzia wglądu „wgłąb” w działania prowadzone przez firmę. Ponad 12,500 klientów na całym świecie, a w tym połowa z „Fortune100” i 18 z listy 20 najlepszych instytucji bankowych USA, używa naszych aplikacji finansowych „mission-critical” i specyficznych aplikacji branżowych.

Firma Oracle jest liderem w dziedzinie systemów zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa (EPM) dzięki połączeniu zarządzania wydajnością, inteligentnej analizy danych i obsługi szerokiego zakresu procesów strategicznych, finansowych i zarządzania operacyjnego. Systemy firmy Oracle stanowią kompletne i zintegrowane narzędzie do zarządzania i optymalizacji wydajności całego przedsiębiorstwa. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą osiągnąć poziom doskonałości w zarządzaniu – działają inteligentnie, elastycznie i dostosowują się do sytuacji – co zapewnia konkurencyjną przewagę i wykorzystanie ich inwestycji operacyjnych.

Nasze specjalizacje dla statusu „Gold Partner”:

  • Oracle  Hyperion Planning
  • Oracle Essbase
  • Oracle Business Intelligence Foundation Suite 11g
  • Oracle Hyperion Financial Management 11
  • Oracle Hyperion Data Relationship Management 11.1.2.

Codec posiada także status partnera Oracle uprawniający do dystrybucji aplikacji Oracle Planning and Budgeting Cloud Service.

Microsoft Gold Certified Partnership Ceritfication jest najwyższym dowodem kwalifikacji jaki firma może osiągnąć w ramach programu Microsoft Partner-Program. Codec, jako partner Microsoft w dziedzinie technologii został uznany Złotym Partnerem ze względu na wiedzę na temat rozwoju, sprzedaży i wdrażania aplikacji zgodnych z Microsoft Technology.

Oprogramowanie IBM dostarcza wiedzy opartej na danych, która pomaga organizacjom pracować mądrzej i osiągać lepsze wyniki niż inne firmy. Kompleksowe portfolio systemów obejmuje rozwiązania z zakresu BI, analityki predykcyjnej i zarządzania decyzjami, zarządzania efektywnością (EPM) czy zarządzania ryzykiem. Rozwiązania IBM umożliwiają firmom identyfikację i wizualizację trendów i wzorców w kluczowych obszarach dla firmy. Mogą one porównywać scenariusze, przewidywać potencjalne zagrożenia i możliwości, lepiej planować, budżetować i prognozować zasoby, równoważyć ryzyko z oczekiwanymi zyskami czy odpowiadać na wymagania regulacyjne.

Adaptive oferuje najbardziej wszechstronną platformę do zarządzania danymi, metadanymi, a także procesami oraz architekturą rozwiązań IT w organizacji. Zobacz przykłady wykorzystania Adaptive.

Oprogramowanie, razem z usługami wdrożeniowymi oraz utrzymaniowymi Codec pozwala zminimalizować czas oraz zasoby inwestowane w zarządzanie zasobami IT w organizacji. Od teraz nie trzeba przygotowywać dokumentacji systemów, te zostaną przygotowane automatycznie przez system Adaptive. Software wychwyci także wszelkie połączone między systemami wykorzystywanymi w organizacji, tak aby szybciej oraz łatwiej można było je zrozumieć oraz modyfikować.

Profisee to firma, która skupia się na zarządzaniu danymi podstawowymi (Master Data Management).
Profisee sprawia, że wzrost zaufania do danych, może być osiągnięty łatwo i przystępnie cenowo dla organizacji o dowolnej wielkości. Unikalne podejście Fast Track Data Management™ umożliwia firmom wykorzystanie możliwości zarządzania danymi podstawowymi przedsiębiorstwa (MDM), bez ponoszenia kosztów i złożoności tradycyjnych rozwiązań MDM. Klienci mogą elastycznie wdrażać swoje rozwiązania w firmie (on premise), w chmurze lub w modelu hybrydowym. Profisee jest najszybciej rozwijającą się firmą na rynku MDM (Gartner Magic Quadrant Report), napędzaną przez najwyższą w branży ocenę zadowolenia klienta. Zobacz przykłady wykorzystania Profisee.

Authority Software to grupa księgowych i informatyków, których pasją jest projektowanie i budowanie oprogramowania ułatwiającego życie użytkownikom. W ramach swojej oferty firma wspiera obszary związane z nowymi regulacjami i wymogami dotyczącymi formatu danych i standardów raportowych takich jak XBRL, iXBRL i XML. Oferowane systemy uzupełniają i rozbudowują (a nie zastępują) możliwości istniejących już w firmie systemów raportowych, co przekłada się dużą efektywność kosztową i czasową.

Partnerstwo z Codec jest skoncentrowane na wsparciu jednolitego standardu raportowego ESEF.