Planowanie

Rozwiązania

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Planowanie

Planowanie powinno być kreatywnym procesem, który pozwala firmom stworzyć wizję tego, gdzie chcą się znaleźć w przyszłości. Rozwiązania wspierające proces planowania pomagają wyznaczyć cele oraz znaleźć najbardziej efektywne sposoby ich osiągnięcia.

Sprawny system pomaga firmom utrzymać się w zmiennym środowisku biznesowym oraz pozwala sprawdzić i ocenić finansowy wpływ proponowanych zmian na przyszłą działalność.

Funkcjonalność oferowanych przez nas systemów pozwala na tworzenie różnorodnych scenariuszy finansowych, modelowanie potencjalnych efektów każdej decyzji oraz wybranie najlepszej opcji.

Użytkownicy mogą analizować źródła finansowania inwestycji według, np.:

  • jednostek organizacyjnych,
  • działów,
  • czasu,
  • czy innych wymiarów biznesowych.

Rozwiązania z łatwością radzą sobie również z kalkulacjami wielowymiarowymi, otwieraniem i zamykaniem bilansu oraz alokacjami. Plany, budżety, a nawet skomplikowane modele finansowe wymagające złożonych przeliczeń mogą być przygotowane szybko, często w ciągu kilku minut, dostarczając skuteczne i elastyczne analizy.

planowanie z wykorzystaniem programu komputerowego - Infor

Przykładowy ekran planowania – Infor EPM 

Przykładowy ekran z analizą what-if – IBM Planning Analytics 

Oracle Planning and Budgeting Cloud Service - controlling, planowanie w chmurze

Przykładowy ekran planowania – Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 

Zapis webinaru: Jak zaplanować wydatki kapitałowe i inwestycje oraz właściwie odzwierciedlić ich skutki w planie?

Główne problemy i wyzwania

Wiele firm spotyka się jednak z problemami, które skutecznie utrudniają wiarygodny wgląd w realizację założonych celów. Do podstawowych z nich należą m.in.:

  • Brak integracji z planami strategicznymi: plan operacyjny powinien być spójny z planem strategicznym oraz poddawany przeglądom w regularnych odstępach czasu, w celu weryfikacji postępów w dążeniu do osiągnięcia poszczególnych celów.
  • Brak komunikacji: zatwierdzone plany operacyjne, taktyki, ramy czasowe, miary realizacji, zasoby i kompetencje powinny być zakomunikowane centralnie. Dodatkowe problemy pojawiają się, gdy plany operacyjne nie są aktualizowane w czasie rzeczywistym w wyniku zmian w otoczeniu – która wersja jest prawdziwa, ostateczna, zatwierdzona…
  • Planowanie zasobów: planowanie operacyjne musi odzwierciedlać założenia planowania strategicznego i zapewnić wystarczające zasoby dla osiągnięcia celu, jednak wiele organizacji nie bierze pod uwagę zmienności rynku i konieczności dostosowania planów operacyjnych.
  • Integralność danych: najczęstszym problemem i błędem planowania operacyjnego jest praca na nieaktualnych, niespójnych, niewiarygodnych danych finansowych, rynkowych czy pracowniczych.

Cogit od ponad 30 lat wspiera swoich klientów w zakresie doradztwa i wdrażania rozwiązań wspierających Controlling. Dysponujemy w tym zakresie wiedzą, praktyką i referencjami, pozwalającymi na dobór i wdrożenie rozwiązań czołowych producentów.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji w zakresie planowania skontaktuj się z nami drogą mailową info@cogit.pl lub zadzwoń pod numer telefonu +48 22 496 60 00.

Materiały dodatkowe

CSFM, czyli skuteczne S&OP

CSFM, czyli skuteczne S&OP

Zapraszamy na cykl webinariów CSFM, czyli skuteczne S&OP. W trakcie 4 odcinków pokażemy, jak dostosować planowanie operacyjne, finansowe i marketingowe w celu osiągnięcia założeń strategicznych bez pomijania kluczowych informacji oraz jak zapewnić zgodność pomiędzy wszystkimi wydziałami przedsiębiorstwa a wymaganiami rynku, a wszystko to dzięki Cogit Supply and Financial Management.

Czytaj więcej (2 min)
IBM Planning Analytics HR

Transformacja HR za pomocą IBM Planning Analytics with Watson

Wraz z rozwojem technologii, nowoczesne narzędzia analityczne odgrywają istotną rolę w umożliwianiu HR wykorzystania potencjału danych do podejmowania lepszych decyzji i osiągania rezultatów biznesowych. Jednym z wiodących rozwiązań analitycznych na rynku jest IBM Planning Analytics, platforma, która zapewnia zaawansowane funkcje analizy danych oraz planowania strategicznego.

Czytaj więcej (9 min)

Jak zaplanować zmiany kadrowe i prognozować wynagrodzenia?

Zobacz, jak planowanie zatrudnienia i kosztów osobowych w systemie IBM Planning Analytics ułatwia analiz kluczowych kosztów przedsiębiorstwa. W czasie webinarium przyjrzymy się procesom planowania zmian kadrowych pod względem ilości osób, wynagrodzeń i różnych scenariuszy.

Czytaj więcej (1 min)
GPW wybrała Cogit

Grupa Kapitałowa GPW wybrała Cogit jako dostawcę centralnego systemu controllingowego

Przedmiotem współpracy jest kompleksowe zaprojektowanie, parametryzacja i dostosowanie systemu, a także jego utrzymanie i rozwój we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej GPW.

Czytaj więcej (1 min)

System do planowania i prognozowania dostaw – część III

Zapraszamy na ostatni z serii webinar dotyczący planowania i zarządzania dostawami do sklepów i centrów dystrybucyjnych. Tym razem, zajmiemy się tematem związanym z planowaniem centrów logistycznych, ruchów międzysklepowych, czy zarządzaniem poprzez alerty.

Czytaj więcej (1 min)

System do planowania i prognozowania dostaw – część II

Zapraszamy na drugi webinar dotyczący planowania i zarządzania dostawami do sklepów i centrów dystrybucyjnych. Przedstawimy jak planista przy użyciu kilku prostych formatek może wykorzystać parametry ekspozycji do sterowania replenishmentem sklepów.

Czytaj więcej (1 min)