Planowanie

Rozwiązania

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Planowanie

Planowanie powinno być kreatywnym procesem, który pozwala firmom stworzyć wizję tego, gdzie chcą się znaleźć w przyszłości. Rozwiązania wspierające proces planowania pomagają wyznaczyć cele oraz znaleźć najbardziej efektywne sposoby ich osiągnięcia.

Sprawny system pomaga firmom utrzymać się w zmiennym środowisku biznesowym oraz pozwala sprawdzić i ocenić finansowy wpływ proponowanych zmian na przyszłą działalność.

Funkcjonalność oferowanych przez nas systemów pozwala na tworzenie różnorodnych scenariuszy finansowych, modelowanie potencjalnych efektów każdej decyzji oraz wybranie najlepszej opcji.

Użytkownicy mogą analizować źródła finansowania inwestycji według, np.:

  • jednostek organizacyjnych,
  • działów,
  • czasu,
  • czy innych wymiarów biznesowych.

Rozwiązania z łatwością radzą sobie również z kalkulacjami wielowymiarowymi, otwieraniem i zamykaniem bilansu oraz alokacjami. Plany, budżety, a nawet skomplikowane modele finansowe wymagające złożonych przeliczeń mogą być przygotowane szybko, często w ciągu kilku minut, dostarczając skuteczne i elastyczne analizy.

planowanie z wykorzystaniem programu komputerowego - Infor

Przykładowy ekran planowania – Infor d/EPM 

Przykładowy ekran z analizą what-if – IBM Planning Analytics 

Oracle Planning and Budgeting Cloud Service - controlling, planowanie w chmurze

Przykładowy ekran planowania – Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 

Zapis webinaru: Jak zaplanować wydatki kapitałowe i inwestycje oraz właściwie odzwierciedlić ich skutki w planie?

Główne problemy i wyzwania

Wiele firm spotyka się jednak z problemami, które skutecznie utrudniają wiarygodny wgląd w realizację założonych celów. Do podstawowych z nich należą m.in.:

  • Brak integracji z planami strategicznymi: plan operacyjny powinien być spójny z planem strategicznym oraz poddawany przeglądom w regularnych odstępach czasu, w celu weryfikacji postępów w dążeniu do osiągnięcia poszczególnych celów.
  • Brak komunikacji: zatwierdzone plany operacyjne, taktyki, ramy czasowe, miary realizacji, zasoby i kompetencje powinny być zakomunikowane centralnie. Dodatkowe problemy pojawiają się, gdy plany operacyjne nie są aktualizowane w czasie rzeczywistym w wyniku zmian w otoczeniu – która wersja jest prawdziwa, ostateczna, zatwierdzona…
  • Planowanie zasobów: planowanie operacyjne musi odzwierciedlać założenia planowania strategicznego i zapewnić wystarczające zasoby dla osiągnięcia celu, jednak wiele organizacji nie bierze pod uwagę zmienności rynku i konieczności dostosowania planów operacyjnych.
  • Integralność danych: najczęstszym problemem i błędem planowania operacyjnego jest praca na nieaktualnych, niespójnych, niewiarygodnych danych finansowych, rynkowych czy pracowniczych.

Cogit od ponad 30 lat wspiera swoich klientów w zakresie doradztwa i wdrażania rozwiązań wspierających Controlling. Dysponujemy w tym zakresie wiedzą, praktyką i referencjami, pozwalającymi na dobór i wdrożenie rozwiązań czołowych producentów.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji w zakresie planowania skontaktuj się z nami drogą mailową info@cogit.pl lub zadzwoń pod numer telefonu +48 22 496 60 00.

Materiały dodatkowe

System do planowania i prognozowania dostaw – część III

Zapraszamy na ostatni z serii webinar dotyczący planowania i zarządzania dostawami do sklepów i centrów dystrybucyjnych. Tym razem, zajmiemy się tematem związanym z planowaniem centrów logistycznych, ruchów międzysklepowych, czy zarządzaniem poprzez alerty.

Czytaj więcej (1 min)

System do planowania i prognozowania dostaw – część II

Zapraszamy na drugi webinar dotyczący planowania i zarządzania dostawami do sklepów i centrów dystrybucyjnych. Przedstawimy jak planista przy użyciu kilku prostych formatek może wykorzystać parametry ekspozycji do sterowania replenishmentem sklepów.

Czytaj więcej (1 min)

System do planowania i prognozowania dostaw

Zapraszamy na cykl trzech webinariów, podczas których zaprezentujemy koncepcję planowania i zarządzania dostawami do sklepów i centrów dystrybucyjnych. Przykłady zostaną zwizualizowane przy użyciu dedykowanego systemu do planowania i prognozowania dostaw oraz naszych doświadczeń projektowych.

Czytaj więcej (1 min)

System wspierający controlling personalny

Elastyczne planowanie i prognozowanie wynagrodzeń, koszów pracowniczych oraz zautomatyzowane raporty mogą stanowić zarówno narzędzie operacyjne, jak również istotne narzędzie wczesnego ostrzegania, dzięki któremu zyskujemy czas na reakcję i podejście odpowiednich decyzji. Zobacz, jak efektywnie połączyć zarządzanie kosztami kadrowymi z wynikami firmy.

Czytaj więcej (2 min)
controlling w chmurze

Czy już warto wdrażać controlling w chmurze?

Czy rozwiązania chmurowe wspierające controlling dojrzały na tyle, że można je stawiać na jednym poziomie z rozwiązaniami on-premises? Kiedy, które podejście będzie lepsze? Przeczytaj artykuł opublikowany w miesięczniku "Controlling i Rachunkowość Zarządcza".

Czytaj więcej (9 min)
Strategia controlling

Strategia powiązana z zadaniami controllingu – jak nie zapominać o dalekosiężnych planach

Jak uwzględniać cele strategiczne w codziennych działaniach? Jak reagować na zmiany szybko i skutecznie? Czy mamy przygotowane różne scenariusze i taktyki, które pozwolą nam dojść do zamierzonego celu lub go zweryfikować? Pokażemy wspólną koncepcję planów, budżetów i scenariuszy wspierających zaplanowaną strategię.

Czytaj więcej (2 min)