Planowanie

Rozwiązania

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Planowanie

Planowanie odgrywa istotną rolę w osiąganiu sukcesu i trwałego rozwoju firm. To strategiczne podejście do zarządzania finansami i działalnością przedsiębiorstwa, które pozwala na kontrolowanie, optymalizację i dostosowywanie działań do zmieniających się warunków rynkowych. Odkryj, jak możemy być partnerem w sukcesie Twojej firmy poprzez profesjonalne i dostosowane do potrzeb planowanie w kontekście controllingu.

Planowanie – klucz do sukcesu

Planowanie powinno być kreatywnym procesem, dającym firmom możliwość wyznaczenia drogi do przyszłości. Zaawansowane systemy planowania, jakie oferujemy oraz wsparcie procesu planowania podczas asystowania firmom pomagają w określaniu celów i odkrywaniu najbardziej efektywnych metod ich osiągnięcia. Dobrze skonstruowany system jest niezbędny dla każdego przedsiębiorstwa pragnącego przewidzieć i dostosować się do fluktuacji w zmiennym środowisku gospodarczym. Nasze systemy planowania pozwalają na ocenę finansowego wpływu proponowanych zmian na przyszłe funkcjonowanie firmy.

Zaoferowane przez nas rozwiązania umożliwiają tworzenie zróżnicowanych scenariuszy finansowych, modelowanie potencjalnych konsekwencji każdej decyzji oraz selekcję najlepszych opcji. Za pomocą naszych systemów możemy analizować różne źródła finansowania inwestycji, uwzględniając takie czynniki jak:

  • Jednostki organizacyjne
  • Działy
  • Czas
  • Inne wymiary biznesowe.

Rozwiązania z łatwością radzą sobie również z kalkulacjami wielowymiarowymi, otwieraniem i zamykaniem bilansu oraz alokacjami. Plany, budżety, a nawet skomplikowane modele finansowe wymagające złożonych przeliczeń mogą być przygotowane szybko, często w ciągu kilku minut, dostarczając skuteczne i elastyczne analizy.

planowanie z wykorzystaniem programu komputerowego - Infor

Przykładowy ekran planowania – Infor EPM 

Przykładowy ekran z analizą what-if – IBM Planning Analytics 

Oracle Planning and Budgeting Cloud Service - controlling, planowanie w chmurze

Przykładowy ekran planowania – Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 

Zapis webinaru: Jak zaplanować wydatki kapitałowe i inwestycje oraz właściwie odzwierciedlić ich skutki w planie?

Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie

Planowanie finansowe w firmie jest kluczowym procesem, który obejmuje planowanie, monitorowanie, organizację i kontrolowanie finansów w celu osiągnięcia strategicznych celów przedsiębiorstwa. Nasze rozwiązania controllingu są projektowane w taki sposób, aby wspierać firmy w tym procesie. Efektywne planowanie finansowe wymaga prognozowania przyszłych przychodów i wydatków, tworzenia budżetu oraz analizy różnic między prognozowanymi a rzeczywistymi wynikami. Różne rodzaje planowania, takie jak planowanie strategiczne, taktyczne, operacyjne czy kontyngencyjne, mają swoje unikalne cechy i są stosowane w różnych fazach procesu biznesowego. Wybór odpowiedniego rodzaju planowania zależy od konkretnych potrzeb i celów firmy.

Warto pamiętać, że w planowaniu finansowym istnieje wiele różnych metod, takich jak techniki prognozowania, analiza scenariuszy, modelowanie finansowe, analiza kosztów i korzyści, oraz analiza wartości pieniądza w czasie. Wybór odpowiedniej metody zależy od specyficznych celów i warunków firmy. Nasze rozwiązania BI pomagają firmom wybrać i wdrożyć odpowiednie metody planowania, dostosowane do ich potrzeb. Kolejnym kluczowym pojęciem w procesie planowania finansowego są wskaźniki KPI. Nasz portal wskaźników KPI umożliwia firmom monitorowanie postępów w realizacji strategicznych celów w czasie rzeczywistym. Dzięki temu, firmy mogą szybko reagować na zmiany i dostosowywać swoje strategie planowania.

Główne problemy i wyzwania

Wiele firm spotyka się jednak z problemami, które skutecznie utrudniają wiarygodny wgląd w realizację założonych celów. Do podstawowych z nich należą m.in.:

  • Brak integracji z planami strategicznymi – plan operacyjny powinien być spójny z planem strategicznym oraz poddawany przeglądom w regularnych odstępach czasu, w celu weryfikacji postępów w dążeniu do osiągnięcia poszczególnych celów.
  • Brak komunikacji – zatwierdzone plany operacyjne, taktyki, ramy czasowe, miary realizacji, zasoby i kompetencje powinny być zakomunikowane centralnie. Dodatkowe problemy pojawiają się, gdy plany operacyjne nie są aktualizowane w czasie rzeczywistym w wyniku zmian w otoczeniu – która wersja jest prawdziwa, ostateczna, zatwierdzona…
  • Planowanie zasobów – planowanie operacyjne musi odzwierciedlać założenia planowania strategicznego i zapewnić wystarczające zasoby dla osiągnięcia celu, jednak wiele organizacji nie bierze pod uwagę zmienności rynku i konieczności dostosowania planów operacyjnych.
  • Integralność danych – najczęstszym problemem i błędem planowania operacyjnego jest praca na nieaktualnych, niespójnych, niewiarygodnych danych finansowych, rynkowych czy pracowniczych.

Cogit od ponad 30 lat wspiera swoich klientów w zakresie doradztwa i wdrażania rozwiązań wspierających controlling. Dysponujemy w tym zakresie wiedzą, praktyką i referencjami, pozwalającymi na dobór i wdrożenie rozwiązań czołowych producentów.

Zapraszamy do kontaktu, jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat naszych systemów planowania. Skontaktuj się z nami drogą mailową info@cogit.pl lub telefonicznie +48 22 496 60 00, a nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

Materiały dodatkowe

Controlling w branży usługowej

Controlling w branży usługowej

W świecie dynamicznych wyzwań finansowych, controlling stanowi nie tylko klucz do osiągania stabilności finansowej, lecz także strategiczną mapę, która kieruje naszymi zasobami w drodze ku celom i sukcesowi. Jest też dużym wyzwaniem dla całej organizacji i choć pewne zasady będą wspólne – niezależnie od branży – to jednak pewne specyfiki, czy priorytety będą inne. Podczas webinarium, na przykładzie sytemu Infor EPM oraz naszych doświadczeń z projektów zaprezentujemy przykładowe modele branży usługowej.

Czytaj więcej (1 min)
IBM Planning Analytics HR

Transformacja HR za pomocą IBM Planning Analytics with Watson

Wraz z rozwojem technologii, nowoczesne narzędzia analityczne odgrywają istotną rolę w umożliwianiu HR wykorzystania potencjału danych do podejmowania lepszych decyzji i osiągania rezultatów biznesowych. Jednym z wiodących rozwiązań analitycznych na rynku jest IBM Planning Analytics, platforma, która zapewnia zaawansowane funkcje analizy danych oraz planowania strategicznego.

Czytaj więcej (9 min)

Jak zaplanować zmiany kadrowe i prognozować wynagrodzenia?

Zobacz, jak planowanie zatrudnienia i kosztów osobowych w systemie IBM Planning Analytics ułatwia analiz kluczowych kosztów przedsiębiorstwa. W czasie webinarium przyjrzymy się procesom planowania zmian kadrowych pod względem ilości osób, wynagrodzeń i różnych scenariuszy.

Czytaj więcej (1 min)
GPW wybrała Cogit

Grupa Kapitałowa GPW wybrała Cogit jako dostawcę centralnego systemu controllingowego

Przedmiotem współpracy jest kompleksowe zaprojektowanie, parametryzacja i dostosowanie systemu, a także jego utrzymanie i rozwój we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej GPW.

Czytaj więcej (1 min)

System do planowania i prognozowania dostaw – część III

Zapraszamy na ostatni z serii webinar dotyczący planowania i zarządzania dostawami do sklepów i centrów dystrybucyjnych. Tym razem, zajmiemy się tematem związanym z planowaniem centrów logistycznych, ruchów międzysklepowych, czy zarządzaniem poprzez alerty.

Czytaj więcej (1 min)

System do planowania i prognozowania dostaw – część II

Zapraszamy na drugi webinar dotyczący planowania i zarządzania dostawami do sklepów i centrów dystrybucyjnych. Przedstawimy jak planista przy użyciu kilku prostych formatek może wykorzystać parametry ekspozycji do sterowania replenishmentem sklepów.

Czytaj więcej (1 min)