Zbieranie i walidacja danych

Rozwiązania

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Zbieranie i walidacja danych

Zebranie poprawnie przygotowanych pakietów konsolidacyjnych od spółek to największe wyzwanie, poprzedzające proces konsolidacji. Osoby zarządzające wskazują na problemy z jakością oraz terminowością dostarczania danych spółce dominującej. Informacje nie są pełne, bądź są wewnętrznie niespójne, przez co wymagają dodatkowej weryfikacji. Co więcej często pochodzą z wielu różnych źródeł, które należy przekonwertować do jednolitej formy.

Z pomocą przychodzą tutaj systemy informatyczne. Pozwalają w jednym czasie zbierać dane z wielu różnych źródeł (systemy ERP, Excel, inne). Po ich zgrupowaniu na etapie walidacji są weryfikowane na podstawie ustalonych wcześniej reguł. Na przykład automatycznie sprawdzana jest suma bilansowa czy porównywane są wartości w sprawozdaniach i notach objaśniających. Kontrolerzy czy księgowi są w stanie samodzielnie, wykorzystując podstawową wiedzę informatyczną, mapować konta spółek zależnych. Działy biznesowe stają się przez to niezależne od IT. Cały proces już od początku przebiega sprawnie, przez co umożliwia zaoszczędzenie czasu oraz wykorzystanie go na analizowanie oraz prognozowanie.

Wynik średni:

Przebieg procesu konsolidacji finansowej bez wykorzystania systemu IT

Wynik po wykorzystaniu narzędzi IT:

Przebieg procesu konsolidacji finansowej z wykorzystaniem systemu IT

Zobacz przykłady rozwiązań wspierających konsolidacje finansową: Oracle Hyperion Financial Management, Infor EPM oraz IBM Cognos Controller.

Materiały dodatkowe

Infor EPM - poznaj najciekawsze zastosowania

Infor EPM – poznaj najciekawsze zastosowania

Infor EPM to platforma wspierająca procesy biznesowe organizacji takie, jak: controlling, analizy, raportowanie czy konsolidację finansową. Dzięki swojej elastyczności i uniwersalności, umożliwia na wykorzystanie jej potencjału w znacznie szerszym obszarze. Infor EPM w naturalny sposób łączy dane finansowe z danymi operacyjnymi, stąd też szereg zastosowań w finansach i controllingu, produkcji czy planowaniu logistycznym.... i wielu innych obszarach.

Czytaj więcej (5 min)

Działać szybciej, robić więcej i pewniej wybiegać w przyszłość…

Rozmowa z Natalią Pawlak o tym, jakie są wyzwania dla klasycznych systemów BI oraz w jakim kierunku rozwija się oprogramowanie, aby jak najlepiej sprostać oczekiwaniom użytkowników – wszystko na przykładzie systemów IBM: IBM Planning Analytics, IBM Cognos Analytics oraz IBM Cognos Controller.

Czytaj więcej (9 min)
IBM Cognos Controller

Jak narzędzia IBM ułatwiają konsolidację finansową?

IBM Cognos Controller to system używany przez wiele firm w Polsce i na świecie m.in. do automatyzacji procesu konsolidacji finansowej. Elastyczność narzędzia sprawia, że spełnia ono wymogi każdej grupy kapitałowej. Pełna integracja z Excelem i przeglądarką ułatwia przygotowanie not skonsolidowanego sprawozdania, a bezpośrednie połączenie z IBM Planning Analytics (Cognos TM1) pozwala na prezentację danych w dashboardach i wykorzystanie danych planistycznych do porównania wyników.

Czytaj więcej (9 min)
Konsolidacja finansowa - Infor d/epm

Konsolidacja finansowa na przykładzie Infor d/EPM

Infor d/EPM Financial Consolidation jest narzędziem nowoczesnym, wielowymiarowym, mogącym obsługiwać spółki o różnych walutach lokalnych i raportowych z wykorzystaniem intuicyjnego interfejsu dostępnego w wielu językach. Zobacz, jak może wyglądać proces konsolidacji finansowej z wykorzystaniem rozwiązania firmy Infor.

Czytaj więcej (8 min)
konsolidacja finansowa - IBM Cognos Controller

Skonsolidowane sprawozdanie – szybciej i dokładniej dzięki IBM Cognos Controller

Zarejestruj się na webinarium i zobacz, jak system do konsolidacji IBM Cognos Controller może pomóc Twojej firmie zautomatyzować proces konsolidacji finansowej. Już 1 grudnia 2021 o godzinie 10:00.

Czytaj więcej (2 min)

Koniec wsparcia technicznego dla Oracle Hyperion EPM 11.1.x

Wraz z zapowiedzią zakończenia wsparcia technicznego dla Hyperion HPM 11.1.x i dostępnością nowej wersji Hyperion 11.2, wiele firm ma problem z podjęciem decyzji, co dalej zrobić ze starszymi wersjami pakietu Oracle Hyperion EPM. Niestety, nie ma zbyt wiele czasu na podjęcie decyzji o aktualizacji, przełączeniu do modelu subskrypcji czy zmianie dostawcy.

Czytaj więcej (2 min)