Walidacja i zbieranie danych w konsolidacji

Rozwiązania

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Zbieranie i walidacja danych

Zebranie poprawnie przygotowanych pakietów konsolidacyjnych od spółek to największe wyzwanie, poprzedzające proces konsolidacji. Osoby zarządzające wskazują na problemy z jakością oraz terminowością dostarczania danych spółce dominującej. Informacje nie są pełne, bądź są wewnętrznie niespójne, przez co wymagają dodatkowej weryfikacji. Co więcej często pochodzą z wielu różnych źródeł, które należy przekonwertować do jednolitej formy.

Z pomocą przychodzą tutaj systemy informatyczne. Pozwalają w jednym czasie zbierać dane z wielu różnych źródeł (systemy ERP, Excel, inne). Po ich zgrupowaniu na etapie walidacji są weryfikowane na podstawie ustalonych wcześniej reguł. Na przykład automatycznie sprawdzana jest suma bilansowa czy porównywane są wartości w sprawozdaniach i notach objaśniających. Kontrolerzy czy księgowi są w stanie samodzielnie, wykorzystując podstawową wiedzę informatyczną, mapować konta spółek zależnych. Działy biznesowe stają się przez to niezależne od IT. Cały proces już od początku przebiega sprawnie, przez co umożliwia zaoszczędzenie czasu oraz wykorzystanie go na analizowanie oraz prognozowanie.

Wynik średni:

Przebieg procesu konsolidacji finansowej bez wykorzystania systemu IT

Wynik po wykorzystaniu narzędzi IT:

Przebieg procesu konsolidacji finansowej z wykorzystaniem systemu IT

Konsolidacja danych – klucz do trafnych decyzji

Dane są dzisiaj jednym z kluczowych zasobów każdej organizacji. Odpowiednie procesy związane z walidacją i konsolidacją informacji pozwalają podejmować trafniejsze decyzje. Konsolidacja sprawozdań finansowych sprawia, że osoby decyzyjne mogą dokonywać wybór na podstawie obiektywnych i rzetelnych danych.

Walidacja i konsolidacja danych pozwala także wdrożyć raportowanie zarządcze, które ułatwia monitorowanie aktualnych projektów, KPI. Odpowiednio przygotowany kokpit menadżerski skraca czas niezbędny na zarządzanie projektami. Pozwala usunąć “szum informacyjny” i skupić się na kluczowych danych.

Wdrożenia controllingu to specjalizacja Cogit. Zapewniamy kompleksowe wsparcie, na każdym etapie pracy. Dzięki temu konsolidacja finansowa jest dopasowana do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Przygotowane przez nas oprogramowanie nie wymaga dużej wiedzy technicznej – osoby z kadry zarządzającej mogą po krótkim szkoleniu samodzielnie analizować dane, przygotowywać raporty, a nawet podłączać nowe źródła informacji. Jeśli widzisz w tym potencjał dla swojej organizacji, to zapraszamy do kontaktu.

Zobacz przykłady rozwiązań wspierających konsolidacje finansową: Oracle Hyperion Financial Management, Infor EPM oraz IBM Cognos Controller.

Materiały dodatkowe

XVIII Kongres ICV POLSKA

XVIII Kongres ICV POLSKA (CIA 2024)

Serdecznie zapraszamy na XVIII Kongres ICV POLSKA (CIA 2024) do Poznania. Wspólnie z przedstawicielami Arctic Paper opowiemy o optymalizacji procesów biznesowych, bazując na doświadczeniach naszego Klienta z wdrożenia i wykorzystania systemu Performance Management.

Czytaj więcej (1 min)

Konsolidacja sprawozdań finansowych na przykładzie Infor EPM

Podczas webinarium, przejdziemy krok po kroku przez wszystkie zadania niezbędne do przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wykorzystamy do tego celu rozwiązanie Infor EPM i wskażemy dlaczego jest to bardzo ciekawa opcja dla osób odpowiedzialnych za konsolidację w Grupach Kapitałowych.

Czytaj więcej (1 min)
Infor EPM - poznaj najciekawsze zastosowania

Infor EPM – poznaj najciekawsze zastosowania

Infor EPM to platforma wspierająca procesy biznesowe organizacji takie, jak: controlling, analizy, raportowanie czy konsolidację finansową. Dzięki swojej elastyczności i uniwersalności, umożliwia na wykorzystanie jej potencjału w znacznie szerszym obszarze. Infor EPM w naturalny sposób łączy dane finansowe z danymi operacyjnymi, stąd też szereg zastosowań w finansach i controllingu, produkcji czy planowaniu logistycznym.... i wielu innych obszarach.

Czytaj więcej (5 min)

Działać szybciej, robić więcej i pewniej wybiegać w przyszłość…

Rozmowa z Natalią Pawlak o tym, jakie są wyzwania dla klasycznych systemów BI oraz w jakim kierunku rozwija się oprogramowanie, aby jak najlepiej sprostać oczekiwaniom użytkowników – wszystko na przykładzie systemów IBM: IBM Planning Analytics, IBM Cognos Analytics oraz IBM Cognos Controller.

Czytaj więcej (9 min)
IBM Cognos Controller

Jak narzędzia IBM ułatwiają konsolidację finansową?

IBM Cognos Controller to system używany przez wiele firm w Polsce i na świecie m.in. do automatyzacji procesu konsolidacji finansowej. Elastyczność narzędzia sprawia, że spełnia ono wymogi każdej grupy kapitałowej. Pełna integracja z Excelem i przeglądarką ułatwia przygotowanie not skonsolidowanego sprawozdania, a bezpośrednie połączenie z IBM Planning Analytics (Cognos TM1) pozwala na prezentację danych w dashboardach i wykorzystanie danych planistycznych do porównania wyników.

Czytaj więcej (9 min)
Konsolidacja finansowa - Infor d/epm

Konsolidacja finansowa na przykładzie Infor d/EPM

Infor d/EPM Financial Consolidation jest narzędziem nowoczesnym, wielowymiarowym, mogącym obsługiwać spółki o różnych walutach lokalnych i raportowych z wykorzystaniem intuicyjnego interfejsu dostępnego w wielu językach. Zobacz, jak może wyglądać proces konsolidacji finansowej z wykorzystaniem rozwiązania firmy Infor.

Czytaj więcej (8 min)