Master Data Management

Rozwiązania

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Master Data Management

Jakość danych szkolenie

Master Data Management (zarządzanie danymi podstawowymi) to fundament inicjatyw zarządzania jakością danych. W dużym uproszczeniu można traktować MDM jako kręgosłup spinający całość procesów powstawania i wykorzystywania danych we wszystkich systemach IT – od ich powstawania do końcowej konsumpcji w systemach zarządczych. Ważne jest, aby nie zaszufladkować go jako kolejnego rozwiązania jedynie informatycznego. MDM to określenie procesów i odpowiedzialności w odniesieniu do danych, wpływających na rozumienie całości biznesu odzwierciedlonego w systemach IT.

Kwestii jakości danych nie można rozwiązać bez zaangażowania użytkowników biznesowych. Wynika to głównie z faktu, iż IT ma świadomość jak powinien wyglądać proces utrzymywania jakości danych, a biznes wie w jaki sposób zarządzać danymi, które są niezbędne do efektywnego działania.

Dobrą praktyką do wdrożenia Master Data Management jest ewolucyjna metoda stopniowych zmian bazująca na aktualnych doświadczeniach (Analityczny MDM), a wyniki i obserwacje z wykorzystania analitycznego MDM wykorzystać jako podstawa do wdrożenia operacyjnego MDM – modelu docelowego.

Dlaczego warto wdrożyć system master data management?

Wdrożenie systemu MDM przynosi wiele korzyści przedsiębiorstwom, do najważniejszych zaliczamy:

  • Zwiększenie jakości danych – master data management ułatwia standaryzację, korelacje i ujednolicenie danych w całej organizacji. To pozwala eliminować duplikaty, sprzeczności oraz błędy i poprawić jakość danych.
  • Usprawnienie procesów biznesowych – master data management podnosi jakość danych, co umożliwia optymalizować procesy biznesowe. Dane są spójne i łatwo dostępne, co pozwala szybciej podejmować decyzje.
  • Zwiększenie efektywności operacyjnej – wyższa jakość danych pozwala optymalizować procesy operacyjne, co prowadzi do oszczędności czasu i kosztów.
  • Bezpieczeństwo – master data management ułatwia, osiągniecie zgodności z przepisami prawnymi, czy też regulacjami branżowymi.
  • Wsparcie innowacji – wysokiej jakości, zorganizowane dane łatwiej przetwarzać i wykorzystać do rozwijania produktów i usług.

Wdrożenie master data management jest istotne, ponieważ dane są kluczowym elementem budowania przewagi biznesowej w dzisiejszym środowisku biznesowym.

Master Data Managment i inne usługi

W Cogit świadczymy profesjonalne usługi business intelligence, wdrażamy nie tylko systemy master data management, ale także szereg innych narzędzi do pracy z datami. W pracy z danymi z pewnością pomoże kokpit menedżerski, który pozwala w prosty i przyjazny dla oka sposób zwizualizować wszystkie kluczowe informacje. Zajmujemy się rozwiązaniami do przechowywania, przetwarzania i analizowania danych przy wykorzystaniu hurtownia danych, data factory, data lake. Wdrażamy także self-service BI, które umożliwiają wygodne raportowanie i prace z danymi. Jeśli jesteś zainteresowany wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań, to zapraszamy do kontaktu.

Analityczny MDM

W wielu organizacjach jakość danych nie jest sprawą zupełnie nową, w szczególności w kontekście projektów integrujących dane z wielu źródeł, czyli Hurtowniami Danych i Business Intelligence.

Czytaj więcej

Operacyjny MDM

Wyniki i obserwacje z wykorzystania analitycznego MDM powinny posłużyć jako podstawa do wdrożenia operacyjnego MDM. W operacyjnym wydaniu, MDM pełni już znaczniej bardziej aktywną rolę.

Czytaj więcej