IBM Envizi

Systemy IT

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

IBM Envizi

Envizi jest zaawansowanym narzędziem analizy danych, które pomaga firmom w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem i efektywnością energetyczną (ESG). Dzięki swoim zaawansowanym funkcjom i intuicyjnemu interfejsowi, Envizi umożliwia organizacjom z różnych sektorów optymalizację swojej wydajności energetycznej, redukcję emisji gazów cieplarnianych i obniżenie kosztów operacyjnych.

Envizi oferuje szeroką gamę funkcji analitycznych, które umożliwiają użytkownikom gromadzenie, analizę i wizualizację danych związanych z zużyciem energii, emisjami gazów cieplarnianych, jakością powietrza, wodą oraz innymi wskaźnikami zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu użytkownicy mogą dokładnie monitorować swoje wyniki, identyfikować obszary o największym potencjale poprawy i podejmować świadome decyzje dotyczące działań proekologicznych.

Jedną z kluczowych cech Envizi jest jego zdolność do integracji z różnymi systemami i źródłami danych, takimi jak inteligentne liczniki, systemy zarządzania budynkami, czujniki i inne. To umożliwia użytkownikom uzyskanie kompleksowego i spójnego obrazu swojej efektywności energetycznej i wpływu na środowisko.

Envizi dostarcza również narzędzia do tworzenia raportów i wskaźników wydajności energetycznej, które pomagają w monitorowaniu postępów w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Użytkownicy mogą tworzyć spersonalizowane raporty, zestawienia graficzne oraz dynamiczne panele sterowania, które ułatwiają zrozumienie i komunikację wyników wewnętrznie i na zewnątrz organizacji.

Wszystkie te funkcje Envizi są dostępne w intuicyjnym interfejsie, który jest łatwy w obsłudze dla użytkowników o różnym stopniu zaawansowania technologicznego. Ponadto, platforma Envizi zapewnia skalowalność, co oznacza, że może dostosować się do potrzeb zarówno małych, jak i dużych przedsiębiorstw.

W rezultacie, Envizi umożliwia firmom podejmowanie świadomych decyzji opartych na danych, które przyczyniają się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, redukcji emisji gazów cieplarnianych i poprawy wydajności energetycznej. Dzięki Envizi organizacje mogą działać bardziej efektywnie, minimalizując wpływ na środowisko i przyczyniając się do budowania lepszej przyszłości.

ESG i zrównoważony rozwój – jak oprogramowanie pomaga w raportowaniu środowiskowym – zapis webinaru IBM Envizi


Zobacz przykładowe ekrany IBM Envizi

Śledzenie programu zrównoważonego rozwoju - przykładowy ekran 2

Rozliczanie emisji i gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2 - przykład 2

Rozliczanie emisji i gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2 - przykład 1

Poprzez korzystanie z platformy Envizi, firmy mogą uzyskać szereg korzyści. Oto niektóre z głównych zalet, które oferuje:

  1. Skuteczne zarządzanie danymi: Envizi umożliwia łatwe gromadzenie, agregację i analizę danych z różnych źródeł. Dzięki temu organizacje mają pełen wgląd w swoje wskaźniki zrównoważonego rozwoju, co pozwala im podejmować bardziej świadome decyzje.
  2. Monitorowanie i raportowanie: Platforma Envizi umożliwia użytkownikom tworzenie spersonalizowanych raportów, zestawień graficznych i paneli sterowania. Dzięki temu można w prosty sposób śledzić postępy w realizacji celów zrównoważonego rozwoju i skutecznie komunikować wyniki wewnętrznie i na zewnątrz organizacji.
  3. Optymalizacja efektywności energetycznej: Envizi umożliwia identyfikację obszarów o największym potencjale poprawy wydajności energetycznej. Dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym i wizualizacji danych, użytkownicy mogą zidentyfikować źródła strat energii, wprowadzać optymalizacje i monitorować ich skuteczność.
  4. Redukcja kosztów operacyjnych: Dzięki dokładnemu monitorowaniu zużycia energii i identyfikacji obszarów o największym potencjale oszczędności, Envizi pomaga organizacjom zmniejszyć koszty operacyjne. Można skoncentrować się na strategiach oszczędzania energii i efektywności, co przekłada się na realne oszczędności finansowe.
  5. Współpraca i zaangażowanie: Envizi umożliwia współpracę między różnymi działami i zespołami w organizacji. Umożliwia udostępnianie danych, wspólną analizę i podejmowanie działań związanych z zrównoważonym rozwojem. To również zwiększa zaangażowanie pracowników, którzy widzą wyniki swoich działań i mają możliwość wniesienia wkładu w osiągnięcie celów organizacji.

Envizi jest kompleksowym narzędziem, które umożliwia firmom skuteczne zarządzanie zrównoważonym rozwojem i efektywnością energetyczną. Dzięki zaawansowanym funkcjom analizy danych, intuicyjnemu interfejsowi i możliwości integracji z różnymi źródłami danych, platforma Envizi jest niezastąpiona dla organizacji, które pragną działać w sposób bardziej zrównoważony, osiągać oszczędności i przyczyniać się do ochrony środowiska.

Materiały dodatkowe

IBM Planning Analytics HR

Transformacja HR za pomocą IBM Planning Analytics with Watson

Wraz z rozwojem technologii, nowoczesne narzędzia analityczne odgrywają istotną rolę w umożliwianiu HR wykorzystania potencjału danych do podejmowania lepszych decyzji i osiągania rezultatów biznesowych. Jednym z wiodących rozwiązań analitycznych na rynku jest IBM Planning Analytics, platforma, która zapewnia zaawansowane funkcje analizy danych oraz planowania strategicznego.

Czytaj więcej (9 min)
Envizi ESG artykuł

Raportowanie zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem ENVIZI od IBM

W zakresie raportowania zrównoważonego rozwoju, wyzwania można mnożyć. Kluczowym natomiast zdaje się być ujawnianie informacji dotyczących ESG. Jak najlepiej wesprzeć raportowanie ESG w twojej firmie? Wybierając narzędzia, które pozwolą zachować wiarygodność i transparentność danych pochodzących z wiarygodnych źródeł.

Czytaj więcej (10 min)

Gdzie są moje pieniądze, czyli zaplanuj Cash Flow w IBM Planning Analytics

Sprawdź, czy Twoja firma jest przygotowana na nagłe wydatki i przewiduj jej płynność finansową. Dowiedz się, jak oceniać i kontrolować przepływ pieniędzy w firmie, unikać zagrożeń utraty płynności i skutecznie przewidywać przyszłą kondycję finansową firmy. Zobacz, jak znacząco uprościć proces planowania Cash Flow z IBM Planning Analytics.

Czytaj więcej (5 min)
Co dalej z systemami BI

Co dalej z systemami BI?

O wyzwaniach, kierunkach rozwoju i perspektywach na przyszłość. Jakie są największe wyzwania dla klasycznych systemów BI oraz w jakim kierunku rozwija się oprogramowanie, aby jego twórcy mogli jak najlepiej sprostać oczekiwaniom użytkowników? Artykuł odpowiada na powyższe pytanie bazując na doświadczeniach w pracy z systemami IBM, takimi jak: IBM Planning Analytics, IBM Cognos Analytics oraz IBM Cognos Controller.

Czytaj więcej (8 min)
controlling icv

XVI Kongres ICV POLSKA

Jesteśmy Złotym Partnerem Merytorycznym XVI Kongresu ICV POLSKA (CIA 2022), największego międzynarodowego kongresu dla CFO, finansistów, controllerów i menedżerów w Europie Środkowo-Wschodniej! Wspólnie z IBM zapraszamy na naszą prezentację o tym, jak szybko i efektywnie zaimplementować raportowanie ESG.

Czytaj więcej (1 min)
IBM Formatka budżetowa

Jak formatka i dashboardy budżetowe umożliwiają bieżącą kontrolę kosztów?

Formatka budżetowa jest często pierwszym kontaktem użytkownika z systemem do planowania, który bezpośrednio wpływa na jego ocenę. Powinna być zatem przystępna w użyciu, funkcjonalna, pozwalająca na jak najlepsze wprowadzanie i analizę danych umożliwiając tym samym pracę w optymalnym dla użytkownika środowisku. W artykule zaprezentowana zostanie budowa i funkcjonalności formatki budżetowej na przykładzie procesu planowania kosztów i wydatków z wykorzystaniem aplikacji IBM Planning Analytics.

Czytaj więcej (6 min)