Konsolidacja finansowa

Wybrane zagadnienia z naszej oferty konsolidacji finansowej:

Najważniejsze cechy i możliwości rozwiązań wspierających konsolidację to:

  • zgodność z wymaganiami IFSR (International Financial Reporting Standards),
  • eliminacja danych dotyczących rozliczeń wzajemnych,
  • eliminacja danych wynikających z różnic kursowych,
  • konsolidacja połączona z konwersją i/lub przenoszeniem danych,
  • jednolitość prezentacji raportów i konsolidacji w różnych standardach księgowości, walutach czy formatach danych,
  • konsolidacje na podstawie stopnia powiązania,
  • elastyczne wprowadzanie korekt,
  • pełna kontrola historii dostępu i korekt,
  • konwersja walut,
  • automatyczna konwersja różnych postaci danych.

Dysponujemy praktyką pozwalającą na dobór i wdrożenie rozwiązań wspierających konsolidację finansową, takich jak:

Skontaktuj się z naszym zespołem wspierającym obszar konsolidacji finansowej:

Wraz ze wzrostem złożoności organizacji (struktury, rozproszenie) konsolidacja finansowa staje się coraz bardziej pracochłonnym wyzwaniem. Organizacje borykają się z wieloma problemami, od kwestii utrzymania i kontroli, po znaczące uzależnienie od działu IT (wydobycie danych z wielu systemów transakcyjnych, konieczność ujednolicenia danych itp.).

W wielu przypadkach uniemożliwia to osobom odpowiedzialnym za ten proces skupienie się na kwestiach efektywności, a ich aktywność ogranicza do ciągłego monitorowania jakości i raportowania wyników, bez możliwości zagłębienia się w dane.
Odpowiedzią na te wyzwania są wyspecjalizowane rozwiązania wpierające konsolidację finansową, które doskonale wspomagają procesy wprowadzania, zbierania oraz raportowania zarówno zarządczych, jak i obowiązkowych danych finansowych w firmach i holdingach, które mają złożoną bądź rozproszoną strukturę. Konsolidacja danych ze wszystkich obszarów odbywa się automatyczne w systemie. Skonsolidowane dane mogą być przeglądane z różnych perspektyw np. prawnej, geograficznej, operacyjnej lub ze względu na dany produkt.

Systemy do konsolidacji finansowej oparte są na technologiach naszych partnerów:

    

IBM

Podstawowe operacje, takie jak eliminacja lub konwersja danych pochodzących z firm zależnych mogą być zdefiniowane na stałe i obowiązywać przez dowolnie określony czas. Natomiast konieczność sporadycznego modyfikowania danych zapewnia dziennik zmian dający możliwość korekty dowolnych danych. System przechowuje dane pierwotne, korekty oraz pełną historię zmian, umożliwiając tym samym raportowanie danych źródłowych oraz skorygowanych. Rozwiązania pozwalają wykorzystywać różnorodność wprowadzanych danych i jednocześnie zapewnić jednolitość ich prezentacji w różnych standardach księgowości, walutach oraz w różnych formatach danych.
Konsolidacja odbywa się wg polskich standardów oraz wytycznych IFRS, Sarbanes-Oxley, US GAAP, Canadian GAAP, UK GAAP, FASB i innych.

W trakcie konsolidacji danych system umożliwia niezbędne transformacje, korekty oraz eliminacje danych (np. eliminacje wewnątrzgrupowe, na kalkulacje udziałów mniejszościowych). Moduł pozwala też użytkownikom nanosić poprawki na sprawozdaniach. Poprawki te są natychmiastowo widoczne dla pozostałych osób pracujących w systemie. Dzięki funkcjonalności „inteligencji finansowej” aplikacji zapewniona jest jednolitość prezentacji raportów w różnych standardach jednostek zależnych.

Podczas konsolidowania danych system umożliwia automatyczne generowanie wyłączeń, bilansowanie rozliczeń wzajemnych, księgowanie niezbilansowanych rozliczeń na specjalnych pozycjach. System generuje dowolne raporty korekt, uzgodnień i porównań dla wszystkich typów korekt (zarówno wprowadzanych ręcznie jak i generowanych automatycznie). Rozwiązania wspomagają konsolidację i raportowanie danych finansowych pochodzących z różnych źródeł.

Wideo: Konsolidacja finansowa na przykładzie Infor d/EPM

Infor d/EPM to jedno z czołowych rozwiązań w zakresie konsolidacji finansowej i zarządczej (choć nie tylko!). Niezależnie od wykorzystywanych standardów rachunkowości, walut, różnorodności struktur, system doskonale wspomaga procesy konsolidacji, począwszy od wprowadzania i zbierania danych, automatyzacji wyłączeń, bilansowania rozliczeń wzajemnych, …, aż po automatyczne generowanie gotowych dokumentów sprawozdań finansowych.

Zobacz wideo

Wideo: Konsolidacja finansowa na przykładzie IBM Cognos Controller

Dlaczego IBM Cognos Controller jest uzywany przez wiele firm w Polsce i na swiecie? Elastycznosc sprawia, ze spelnia wymogi kazdej grupy kapitalowej. Pelna integracja z Excelem i przegladarka ulatwia przygotowanie not skonsolidowanego sprawozdania. Bezposrednie polaczenie z Planning Analytics (Cognos TM1) pozwala na prezentacje danych w dashboardach i wykorzystanie danych planistycznych do porównania wyników.

Zobacz wideo

Kiedy warto zacząć rozważać wdrożenie systemu do konsolidacji finansowej?

Pytanie czy bazować na ogólnodostępnych rozwiązaniach, czy kupić dedykowane rozwiązanie jest adekwatne również podczas dyskusji na temat aplikacji wykorzystywanych w obszarze konsolidacji finansowej. W większości przypadków wykorzystanie ogólnodostępnych rozwiązań będzie oznaczać użycie arkusza kalkulacyjnego ze wszystkimi jego atutami i ograniczeniami. A czego należy się spodziewać rozważając decyzję o zakupie specjalistycznego oprogramowania?

Czytaj więcej