Compliance

Wraz ze wzrostem regulacji zagadnienie compliance w przedsiębiorstwie staje się coraz bardziej istotne. Compliance, w praktyce przedsiębiorstw oznacza całokształt działań mających na celu zapewnienie zgodności z istniejącymi przepisami prawnymi.

Organizacja, która wprowadza do swojej działalności model compliance, nie tylko zobowiązuje się do stosowania określonych rozwiązań, ale też wprowadza do swojej działalności szeroko zakrojony system etyczny działający na wielu płaszczyznach. System ten ma zapewnić, że firma będzie funkcjonowała zgodnie z przepisami prawa. Takie działanie ma chronić przedsiębiorstwo przed karami czy stratami pieniężnymi w razie wystąpienia problemów wynikających z np. naruszenia przepisów prawa oraz minimalizować ryzyko wystąpienia nieprawidłowości.

Compliance pozwala zapobiegać powstawaniu szkodliwych naruszeń nie tylko w obszarze prawa, ale również w obszarze nieuczciwych praktyk lub nieetycznych zachowań – pracowników, współpracowników i kontrahentów. Wdrożenie compliance u przedsiębiorcy może skutecznie ograniczyć ryzyka związane z popełnianiem przestępstw i naruszaniem prawa. Przedsiębiorcy stosujący reguły compliance mogą skutecznie ograniczyć ryzyka związane z nieuczciwymi działaniami pracowników i kadry zarządzającej, mają wsparcie w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dyskryminacji, czy mobbingu w środowisku pracy, jak również są w stanie lepiej uchronić się przed korupcją i kradzieżą danych lub mienia. System Compliance obejmuje również zapewnienie zgodności z wymaganiami środowiskowymi, które w obliczu bardzo wyśrubowanych obecnie norm emisyjnych i restrykcyjnej polityki proekologicznej stanowią duże wyzwanie.

Wśród zagadnień wybranych z naszej oferty Compliance wyróżnić można rozwiązania wspierające: dostosowanie działalności do wymagań związanych z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (Raportowanie ESG), zarządzanie emisjami, ochronę sygnalistów i zgłaszanie nieprawidłowości (whistleblowing), zarządzanie relacjami inwestorskimi oraz ryzykiem stron trzecich, a także rozwiązania do raportowania European Single Electronic Format (ESEF) i Market Abuse Regulation (MAR).