Planowanie dostaw

Rozwiązania

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Planowanie dostaw

Dostosuj się do ciągłych zmian w łańcuchu dostaw – optymalizuj plany produkcyjne i łańcuch dostaw i popraw wydajność i rentowność swojej organizacji.

Odpowiedni system dopasuje zużycie zasobów, synchronizując działania produkcyjne i dystrybucyjne w celu dopasowania ich do popytu w czasie rzeczywistym.

Infor Supply Planning łatwo dostosowuje się do zmieniających się wymagań biznesowych, bez względu na to, czy chodzi o planowanie w wielu lokalizacjach, równoważenie asortymentu produktów, uwzględnianie ograniczeń wynikających z okresu przydatności w strategiach typu build-ahead, czy też wybór najlepszej receptury lub formuły w oparciu o dostępność materiałów i popyt.

Główne korzyści:

 • Synchronizacja produkcji z popytem
 • Analiza kosztów i ograniczeń w całym łańcuchu dostaw
 • Skrócenie czasu wdrożenia i obniżenie całkowitego kosztu posiadania
 • Reakcja na problemy, zanim spowolnią lub zatrzymają płynność łańcucha dostaw
 • Szybsza reakcja na zmiany rynkowe
 • Ocena i korekcja planów dzięki wbudowanemu modelowaniu scenariuszy

Optymalizacja planów produkcji i całego łańcucha dostaw

Infor Supply Planning upraszcza strategiczne, taktyczne i operacyjne procesy planowania. Rozwiązanie zostało opracowane w celu uzyskania znacznych oszczędności, a już udowodniono, że pomaga firmom zmniejszyć niektóre z ich najbardziej znaczących kosztów.

 • 25% – redukcja kosztów łańcucha dostaw
 • 30% – redukcja kosztów surowców
 • 40% – redukcja kosztów marnotrawstwa

Infor Supply Planning to:

Wysoce konfigurowalne rozwiązanie, które można dostosować do unikalnych wymagań biznesowych każdego łańcucha dostaw, umożliwiając szybsze i bardziej dokładne podejmowanie decyzji.

Zwiększenie wydajność dostaw

 • Zoptymalizuj zużycie surowców i obniż koszty
 • Zwiększ aktualny poziom produkcji przy zmniejszonym koszcie jednostkowym
 • Dostosuj plany pracy do zapotrzebowania

Tworzenie dokładnej prognozy sprzedaży

 • Funkcjonalności modelowania umożliwiają dostosowanie planów popytu i podaży w czasie rzeczywistym
 • Synchronizuj działania produkcyjne i dystrybucyjne z zapotrzebowaniem rynku
 • Prawidłowo ustal odpowiedni poziom rodzajów produktów, aby uniknąć niedoborów produkcyjnych i nadmiernych nadwyżek między nimi

Poprawa stabilności łańcucha dostaw

 • Optymalizuj gospodarowanie wodą
 • Zmniejsz ilości odpadów i ślad węglowy
 • Popraw efektywność transportu surowców i wyrobów gotowych
Rozwiązania do planowania dostaw i prognozowania sprzedaży na przykładzie firmy sieciowej

Planowanie i prognozowanie dostaw do sklepów i centrów dystrybucyjnych (zapis webinarium – część II – przykłady w systemie)

Zobacz także część I oraz część III

Zobacz przykładowe ekrany Infor Supply+