Zamykanie okresów

Rozwiązania

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Zamykanie okresów

Zamknięcie okresu odbywa się po wprowadzeniu do ksiąg rachunkowych wszystkich dowodów źródłowych z danego miesiąca, uwzględniając terminy sporządzenia przez daną jednostkę sprawozdań za dany miesiąc (dla GUS, banku lub zarządu) oraz ustalenia wysokości podatków dochodowych i VAT. Po zamknięciu okresu wyłączeniu ulega możliwość dokonywania zapisów lub korekty tychże zapisów. Ponadto na koniec każdego okresu sprawozdawczego, nie rzadziej niż na koniec miesiąca, sporządza się zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej.

Organizacja, wykorzystując odpowiednie oprogramowanie, może radzić sobie z zamykaniem okresów zdecydowanie szybciej. Unikając przy tym nieprzyjemnych sytuacji, związanych na przykład z niedotrzymaniem terminów, wyznaczanych przez spółkę-matkę czy regulatora. Dzieje się tak, ponieważ wykorzystanie narzędzia informatycznego pozwala śledzić postęp procesu. Umożliwia także pracę nad bieżącą dokumentacją finansową wielu użytkownikom jednocześnie. Co istotne, uzyskują oni możliwość dodawania do pojedynczych zadań instrukcji, zapytań oraz komentarzy. Znacznie ułatwia to pracę, jak również dodatkowo sprzyja pogłębianiu wymiany wiedzy wewnątrz organizacji.

Oracle Hyperion Financial Close Management - ekran narzędzia

Zrzut ekranu Oracle Hyperion Financial Close Management 

Program finansowo-księgowy może zakładać możliwość edycji dokumentów księgowych przed ich zapisaniem w księgach rachunkowych. Zamknięcie okresu z perspektywy technicznej polega zatem na zablokowaniu tej możliwości, dzięki wykorzystaniu odpowiedniej, wbudowanej funkcjonalności.

Na etapie zamykania okresów rekomendujemy wykorzystanie Oracle Hyperion Financial Close Management. Rozwiązanie kompleksowo wspiera organizację na każdym etapie procesu.

Materiały dodatkowe

konsolidacja finansowa - IBM Cognos Controller

Skonsolidowane sprawozdanie – szybciej i dokładniej dzięki IBM Cognos Controller

Zarejestruj się na webinarium i zobacz, jak system do konsolidacji IBM Cognos Controller może pomóc Twojej firmie zautomatyzować proces konsolidacji finansowej. Już 1 grudnia 2021 o godzinie 10:00.

Czytaj więcej (2 min)

Koniec wsparcia technicznego dla Oracle Hyperion EPM 11.1.x

Wraz z zapowiedzią zakończenia wsparcia technicznego dla Hyperion HPM 11.1.x i dostępnością nowej wersji Hyperion 11.2, wiele firm ma problem z podjęciem decyzji, co dalej zrobić ze starszymi wersjami pakietu Oracle Hyperion EPM. Niestety, nie ma zbyt wiele czasu na podjęcie decyzji o aktualizacji, przełączeniu do modelu subskrypcji czy zmianie dostawcy.

Czytaj więcej (2 min)

Łatwa droga do sprawozdania skonsolidowanego

Infor d/EPM to jedno z czołowych rozwiązań w zakresie konsolidacji finansowej i zarządczej (choć nie tylko!). Jest używany przez wiele firm w Polsce i na Świecie. Dlaczego dokonały takiego wyboru i co unikalnego dostarcza Infor d/EPM? Weź udział w webinarium, przejdź z nami przez proces konsolidacji i sprawdź jak prosta może być droga do sprawozdania skonsolidowanego.

Czytaj więcej (2 min)
Oracle Gartner Forrester

Gartner i Forrester: Oracle jednym z liderów rynku EPM

Zarówno Gartner, jak i Forrester zgodnie plasują firmę Oracle w czołówce dostawców rozwiązań klasy Enterprise Performance Management. Oba instytuty w swoich raportach dotyczących rynku rozwiązań Enterprise Performance Management podkreślają szerokie portfolio produktów i usług Oracle EPM oraz zwracają uwagę na strategię ich rozwoju.

Czytaj więcej (2 min)
Grupa Codec nagrodzona w konkursie UK Oracle User Group Partner of the Year

Codec nagrodzony w kategorii rozwiązań Hyperion oraz EPM

Miło nam poinformować, że już 5 raz z rzędu, a 9 w historii zostaliśmy jednym z laureatów konkursu na najlepszego partnera UK Oracle User Group. Dziękujemy wszystkim Klientom, którzy oddali głos na naszą firmę.

Czytaj więcej (1 min)

Każda konsolidacja jest inna

Nie ma dwóch jednakowych procesów konsolidacji. Przede wszystkim musimy mieć świadomość jak bardzo szerokie może być to zagadnienie. W zależności od wielkości, sytuacji i złożoności organizacji, może obejmować roczne sprawozdanie dla potrzeb księgowych, raporty dla regulatorów, rynku, właścicieli i giełdy, konsolidację poszczególnych okresów lub podgrup oraz konsolidację zarządczą i budżetową. Podstawowe różnice leżą w przyczynach, dla których musimy konsolidować dane finansowe: dla jakich odbiorców, do jakich dodatkowych celów chcemy wykorzystywać te informacje oraz na jakim etapie dojrzałości i doświadczenia jesteśmy.

Czytaj więcej (9 min)