Zamykanie okresów

Rozwiązania

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Zamykanie okresów

Zamknięcie okresu odbywa się po wprowadzeniu do ksiąg rachunkowych wszystkich dowodów źródłowych z danego miesiąca, uwzględniając terminy sporządzenia przez daną jednostkę sprawozdań za dany miesiąc (dla GUS, banku lub zarządu) oraz ustalenia wysokości podatków dochodowych i VAT. Po zamknięciu okresu wyłączeniu ulega możliwość dokonywania zapisów lub korekty tychże zapisów. Ponadto na koniec każdego okresu sprawozdawczego, nie rzadziej niż na koniec miesiąca, sporządza się zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej.

Organizacja, wykorzystując odpowiednie oprogramowanie, może radzić sobie z zamykaniem okresów zdecydowanie szybciej. Unikając przy tym nieprzyjemnych sytuacji, związanych na przykład z niedotrzymaniem terminów, wyznaczanych przez spółkę-matkę czy regulatora. Dzieje się tak, ponieważ wykorzystanie narzędzia informatycznego pozwala śledzić postęp procesu. Umożliwia także pracę nad bieżącą dokumentacją finansową wielu użytkownikom jednocześnie. Co istotne, uzyskują oni możliwość dodawania do pojedynczych zadań instrukcji, zapytań oraz komentarzy. Znacznie ułatwia to pracę, jak również dodatkowo sprzyja pogłębianiu wymiany wiedzy wewnątrz organizacji.

Oracle Hyperion Financial Close Management - ekran narzędzia

Zrzut ekranu Oracle Hyperion Financial Close Management 

Program finansowo-księgowy może zakładać możliwość edycji dokumentów księgowych przed ich zapisaniem w księgach rachunkowych. Zamknięcie okresu z perspektywy technicznej polega zatem na zablokowaniu tej możliwości, dzięki wykorzystaniu odpowiedniej, wbudowanej funkcjonalności.

Zobacz przykłady rozwiązań wspierających konsolidacje finansową: Oracle Hyperion Financial Management, Infor EPM oraz IBM Cognos Controller.

Materiały dodatkowe

Infor EPM - poznaj najciekawsze zastosowania

Infor EPM – poznaj najciekawsze zastosowania

Infor EPM to platforma wspierająca procesy biznesowe organizacji takie, jak: controlling, analizy, raportowanie czy konsolidację finansową. Dzięki swojej elastyczności i uniwersalności, umożliwia na wykorzystanie jej potencjału w znacznie szerszym obszarze. Infor EPM w naturalny sposób łączy dane finansowe z danymi operacyjnymi, stąd też szereg zastosowań w finansach i controllingu, produkcji czy planowaniu logistycznym.... i wielu innych obszarach.

Czytaj więcej (5 min)

Działać szybciej, robić więcej i pewniej wybiegać w przyszłość…

Rozmowa z Natalią Pawlak o tym, jakie są wyzwania dla klasycznych systemów BI oraz w jakim kierunku rozwija się oprogramowanie, aby jak najlepiej sprostać oczekiwaniom użytkowników – wszystko na przykładzie systemów IBM: IBM Planning Analytics, IBM Cognos Analytics oraz IBM Cognos Controller.

Czytaj więcej (9 min)
IBM Cognos Controller

Jak narzędzia IBM ułatwiają konsolidację finansową?

IBM Cognos Controller to system używany przez wiele firm w Polsce i na świecie m.in. do automatyzacji procesu konsolidacji finansowej. Elastyczność narzędzia sprawia, że spełnia ono wymogi każdej grupy kapitałowej. Pełna integracja z Excelem i przeglądarką ułatwia przygotowanie not skonsolidowanego sprawozdania, a bezpośrednie połączenie z IBM Planning Analytics (Cognos TM1) pozwala na prezentację danych w dashboardach i wykorzystanie danych planistycznych do porównania wyników.

Czytaj więcej (9 min)
Konsolidacja finansowa - Infor d/epm

Konsolidacja finansowa na przykładzie Infor d/EPM

Infor d/EPM Financial Consolidation jest narzędziem nowoczesnym, wielowymiarowym, mogącym obsługiwać spółki o różnych walutach lokalnych i raportowych z wykorzystaniem intuicyjnego interfejsu dostępnego w wielu językach. Zobacz, jak może wyglądać proces konsolidacji finansowej z wykorzystaniem rozwiązania firmy Infor.

Czytaj więcej (8 min)
konsolidacja finansowa - IBM Cognos Controller

Skonsolidowane sprawozdanie – szybciej i dokładniej dzięki IBM Cognos Controller

Zarejestruj się na webinarium i zobacz, jak system do konsolidacji IBM Cognos Controller może pomóc Twojej firmie zautomatyzować proces konsolidacji finansowej. Już 1 grudnia 2021 o godzinie 10:00.

Czytaj więcej (2 min)

Koniec wsparcia technicznego dla Oracle Hyperion EPM 11.1.x

Wraz z zapowiedzią zakończenia wsparcia technicznego dla Hyperion HPM 11.1.x i dostępnością nowej wersji Hyperion 11.2, wiele firm ma problem z podjęciem decyzji, co dalej zrobić ze starszymi wersjami pakietu Oracle Hyperion EPM. Niestety, nie ma zbyt wiele czasu na podjęcie decyzji o aktualizacji, przełączeniu do modelu subskrypcji czy zmianie dostawcy.

Czytaj więcej (2 min)