Controlling Personalny i HR

Rozwiązania

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Controlling HR

Controlling działań z zakresu Human Resources to bardzo istotny element funkcjonowania przedsiębiorstwa. To zasoby ludzkie są bowiem podstawą działalności firmy, pozwalają jej się rozwijać.

Przez controlling HR rozumiemy:

  • badanie zależności między celami personalnymi, a biznesowymi, odpowiednie podporządkowywanie tych pierwszych drugim,
  • zarządzanie procesami personalnymi,
  • automatyzację wynagrodzeń,
  • czy planowanie i budżetowanie kosztów HR.

Automatyzacja wynagrodzeń nie byłaby możliwa, gdyby nie wykorzystanie odpowiedniego systemu informatycznego do zarządzania kosztami. Dla przykładu wyobraźmy sobie sytuację, w której ręcznie przypisujemy czy modyfikujemy wynagrodzenia tysiącu pracowników, części dodatkowo przydzielając dodatkowe narzędzia pracy. Na przykład sprzedawca otrzymuje samochód służbowy, programista laptop oraz odpowiednie oprogramowanie. Przy wielkości firmy powyżej 500 czy 1000 pracowników efektywna realizacja procesu bez sprawnie funkcjonującego systemu IT byłaby zwyczajnie niemożliwa.

Odpowiedni system HR posiada rozbudowaną logikę, na przykład automatycznie wylicza obciążenia ZUS, inne koszty stałe dla pracowników. Pozwala dzielić ich na działy, automatyzować na przykład podwyżki (przykładowo przydzielając coroczny wzrost wynagrodzenia dla działu). Co istotne dzięki wykorzystaniu takiego systemu będzie także możliwe rozbicie kosztów pracownika na dwa projekty, jeśli w nich uczestniczy. System informatyczny pozwala także zdecydowanie rozszerzyć zdolności analityczne w firmie. Pracownicy nie tracą bowiem czasu na czasochłonne wprowadzenie danych, ich weryfikację, a skupiają się na analizie.

Kolejną istotną kwestią jest możliwość przeprowadzenia analizy scenariuszowej. System pozwala wprowadzać do planów określone założenia i analizować z ich wykorzystaniem różne wersje budżetu. Oczywiście użytkownik ma możliwość przygotowania kilku czy kilkunastu planów oraz ich porównywania. Bardzo istotna jest także kwestia bezpieczeństwa systemu, jak i informacji przekazywanej za jego pośrednictwem. Istnieje możliwość przydzielenia określonym typom użytkowników odpowiednich ról, dzięki czemu każdy pracownik będzie miał dostęp wyłącznie do informacji, potrzebnej mu w wykonywaniu jego obowiązków. Porządkuje to proces oraz zwiększa bezpieczeństwo.

System planowania i budżetowania wynagrodzeń

Moduł controllingu HR systemu Infor EPM – podstawowe funkcjonalności oraz wybrane operacje (m.in.: budżetowania wynagrodzeń, wakatów, awansów, benefitów, tworzenie scenariuszy, raportów…).

Planowanie zmian kadrowych i prognozowanie wynagrodzeń na przykładzie IBM Planning Analytics.

Workforce Management – produkt demo

Infor Birst BI - przykład analizy rekrutacji

Infor Birst BI – przykład analizy HR.

Infor Controlling HR

Infor EPM moduł HR – przykład panelu płacowego.

Infor EPM -controlling HR

Przykładowy raport płac – Infor EPM 

Infor EPM -controlling HR

Przykładowy panel planowania
zatrudnienia (moduł Workforce Planning)

Kolejną istotną kwestią jest możliwość przeprowadzenia analizy scenariuszowej. System pozwala wprowadzać do planów określone założenia i analizować z ich wykorzystaniem różne wersje budżetu. Oczywiście użytkownik ma możliwość przygotowania kilku czy kilkunastu planów oraz ich porównywania. Bardzo istotna jest także kwestia bezpieczeństwa systemu, jak i informacji przekazywanej za jego pośrednictwem. Istnieje możliwość przydzielenia określonym typom użytkowników odpowiednich ról, dzięki czemu każdy pracownik będzie miał dostęp wyłącznie do informacji, potrzebnej mu w wykonywaniu jego obowiązków. Porządkuje to proces oraz zwiększa bezpieczeństwo.

Controlling personalny narzędzia

Dobrze wdrożony controlling HR ułatwia budżetowanie i zarządzanie zasobami ludzkimi. Pozwala monitorować wydajność i efektywność poszczególnych pracowników. To ułatwia prognozowanie oraz planowanie projektów, awansów, czy też podwyżek. Dzięki temu decyzje dotyczące pracowników przestają być podejmowane na podstawie opinii i przekonań kadry zarządzającej. Wykorzystuje się do tego realne dane, co pozwala podejmować obiektywne i najlepsze dla organizacji działania.

Narzędzia controllingu personalnego obejmują także ​​raportowanie. Wizualizacje danych pozwalają ocenić aktywność pracowników i ich zaangażowanie. Dane są przedstawione w sposób czytelny i zrozumiały.

Cogit od dawna realizuje kompleksowe wdrożenia controllingu. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Współpracę rozpoczynamy od zbadania potrzeb, co pozwala dokładnie zaprojektować funkcjonalności, jakie ma posiadać system. Budujemy rozwiązania bi dostosowane do indywidualnych potrzeb firmy. Jeśli chcesz wykorzystać potencjał danych i wdrożyć controlling HR w swojej organizacji, to zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź nasze rozwiązania dla działu HR!

Materiały dodatkowe

Przekształcenie danych w działanie – jak analizować i interpretować wskaźniki KPI?

Celem prowadzenia dowolnego biznesu jest osiąganie zysków. Jednak, aby to osiągnąć, niezbędna jest dogłębna analiza wskaźników efektywności. To właśnie zrozumienie, co to wskaźniki KPI oraz umiejętność analizy i interpretacji tych wskaźników, stanowi klucz do sukcesu. Definicja KPI (Key Performance Indicators) i ich znaczenie w biznesie KPI to narzędzia, które umożliwiają śledzenie i mierzenie efektywności procesów, […]

Czytaj więcej (4 min)

Czym jest controlling i dlaczego warto go wdrożyć w firmie?

Controlling, rozumiany jako strategiczna funkcja zarządzania, pełni kluczową rolę w nowoczesnym biznesie. Co to jest controlling? Jest to proces, który przez systematyczne monitorowanie, analizę i planowanie wspomaga zarządzanie operacyjne i strategiczne przedsiębiorstwa. Controlling ukształtował się w USA w połowie XX wieku i szybko ewoluował z funkcji czysto finansowej w kompleksowe narzędzie wspierające zarządzanie na wszystkich […]

Czytaj więcej (4 min)
XVIII Kongres ICV POLSKA

XVIII Kongres ICV POLSKA (CIA 2024)

Serdecznie zapraszamy na XVIII Kongres ICV POLSKA (CIA 2024) do Poznania. Wspólnie z przedstawicielami Arctic Paper opowiemy o optymalizacji procesów biznesowych, bazując na doświadczeniach naszego Klienta z wdrożenia i wykorzystania systemu Performance Management.

Czytaj więcej (1 min)

Maksymalizacja efektywności finansowej – nowoczesne metody budżetowania

Zarządzanie kosztami pracowników to dla większości organizacji kluczowy obszar controllingu, który może dostarczyć wiedzy niezbędnej do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Na przykładzie platformy Infor EPM oraz modelu kosztów pracowników pokażemy, jak system może nam usprawnić raportowanie wykonania budżetu, jakie daje możliwości wizualizacji i jak wspiera analizy w controllingu.

Czytaj więcej (3 min)
Analiza wykonania budżetu na przykładzie modelu kosztów pracowników

Analiza wykonania budżetu na przykładzie modelu kosztów pracowników

Zarządzanie kosztami pracowników to dla większości organizacji kluczowy obszar controllingu, który może dostarczyć wiedzy niezbędnej do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Na przykładzie platformy Infor EPM oraz modelu kosztów pracowników pokażemy, jak system może nam usprawnić raportowanie wykonania budżetu, jakie daje możliwości wizualizacji i jak wspiera analizy w controllingu.

Czytaj więcej (1 min)
CFO zwiększą wydatki na IT

Controlling Finansowy w Firmie – Fundament Efektywnego Zarządzania Finansami

W dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu, powodzenie przedsiębiorstwa zależy w dużej mierze od skutecznego zarządzania finansami. Tutaj z pomocą przychodzi controlling finansowy. Co to jest? To klucz do stabilności i efektywności w każdej firmie. Łączy w sobie analizę finansową, planowanie, monitorowanie i optymalizację działań. Jest to proces strategiczny, który pozwala na efektywne zarządzanie finansami firmy, zapewniając jej stabilność, rentowność i długoterminowy rozwój.

Czytaj więcej (3 min)