Zarządzanie czynnikami środowiskowymi, społecznymi oraz dotyczącymi ładu korporacyjnego oraz ich raportowanie.

Rozwiązania

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Raportowanie ESG

Odpowiednie zarządzanie czynnikami środowiskowymi, społecznymi oraz dotyczącymi ładu korporacyjnego zyskuje na znaczeniu w związku z rosnącą presją otoczenia, w tym zmieniającymi się oczekiwaniami inwestorów i sektora finansowego, oraz zmianami legislacyjnymi i rosnącą świadomością społeczeństwa.

Dzięki aplikacjom wspierającym raportowanie ESG nasi klienci zyskują możliwość rozpoczęcia projektu raportowania i ujawniania danych niefinansowych, ale też poprawy posiadanego systemu i lepszego zarządzania już posiadanymi danymi. Należy pamiętać, że raportowanie jest procesem złożonym i nie ma jednego uniwersalnego podejścia, które sprawdzi się w przypadku każdej firmy, dlatego do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie jednocześnie gwarantując zgodność z obowiązującymi regulacjami krajowymi i unijnymi oraz dobierając rozwiązania do konkretnych wymagań interesariuszy.

Oferowane przez nas rozwiązania umożliwiają tworzenie baz danych usprawniających proces raportowania ESG.

Oprogramowanie wspierające raportowanie ESG przechowuje wszystkie dane w jednym systemie ewidencyjnym. Integracja poszczególnych modułów gwarantuje pełne wypełnienie obowiązków związanych z raportowaniem ESG.  Przechowywanie danych podlegających audytowi w jednym systemie raportowania gwarantuje pewność, że spełniają założenia finansowe i umożliwiają ich bieżącą weryfikację.

Wybrane możliwości oferowanych rozwiązań:

  • Łączą dane z różnych źródeł i zapewniają dostęp do bogatej biblioteki szablonów raportów i narzędzi przydatnych w procesie raportowania ESG,
  • Zapewniają bieżący wgląd w procesy, który umożliwia identyfikację występujących anomalii i nieprawidłowości w czasie rzeczywistym,
  • Dostarczają gotowe narzędzia przepływu pracy i współpracy, które umożliwią zaangażowanie całych zespołów w procedury ESG,
  • Umożliwiają prostą i intuicyjną wizualizację danych  z wykorzystaniem najbardziej zaawansowanych rozwiązań.

ESG i zrównoważony rozwój – jak oprogramowanie pomaga w raportowaniu środowiskowym – zapis webinaru

Raportowanie ESG. Standard ESRS w praktyce. Część 1 – zapis webinaru

Envizi - baza danych ESG

Ekran główny bazy danych ESG (Envizi).

Raportowanie ESG – rozwiązania dla nowoczesnych przedsiębiorstw

Zmieniające się nastroje zarówno wśród ustawodawców, jak i społeczne będą nakładały na przedsiębiorstwa coraz nowe wymagania. Jednym z nich jest raportowanie ESG (skrót z ang. Environmental, Social, Governance) to proces dokumentowania i komunikowania informacji dotyczących działalności przedsiębiorstwa środowiskowych, społecznych i zarządczych.

Oferowane przez nas rozwiązania umożliwiają tworzenie baz danych, które usprawniają proces raportowania ESG. Nasze oprogramowanie przechowuje wszystkie dane w jednym systemie ewidencyjnym, co gwarantuje pełne wypełnienie obowiązku raportowania ESG, realizowanego poprzez: łączenie danych z różnych źródeł, zapewnienie dostępu do bogatej biblioteki szablonów raportów i przydatnych narzędzi.

Kompleksowe raportowanie niefinansowe

W Cogit dostarczamy także oprogramowanie, które umożliwia m.in. raportowanie ESEF oraz raportowanie śladu węglowego. Nasze wdrożenia controllingu  umożliwia firmom ujawnianie swojej działalności w zakresie ESG, pozwalając im zarządzać ryzykami, przestrzegać przepisów i zobowiązań, a przede wszystkim, budować zaufanie u swoich inwestorów, klientów i społeczności.

Dostarczamy także aplikacje do compliance, które pozwalają zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi. To z kolei pozwala chronić przedsiębiorstwo przed karami i stratami finansowymi. Warto zwrócić uwagę, że ​​obowiązek raportowania ESG obecnie dotyczy tylko dużych przedsiębiorstw. Natomiast z czasem będzie dotykał coraz mniejsze firmy. Dlatego już teraz warto wdrożyć rozwiązania, które umożliwiają efektywne raportowanie niefinansowe.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji w temacie raportowanie ESG skontaktuj się z nami drogą mailową info@cogit.pl lub zadzwoń pod numer telefonu +48 22 496 60 00.