Case study

Klienci

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Bank Ochrony Środowiska

Case Study

W ramach prac nad nową strategią, pojawiła się potrzeba budowy modelu pozwalającego na sprawną kalkulację jej podstaw.

Kategoria rozwiązania

Bank Ochrony Środowiska S.A należy do 20 największych banków w Polsce. Od 1997 r. jego akcje są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Specjalizuje się we wspieraniu projektów i działań na rzecz ochrony środowiska. Oferta banku skierowana jest do klientów indywidualnych i instytucjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych.

Wyzwanie

W ramach prac nad nową strategią BOŚ Banku, pojawiła się potrzeba budowy modelu pozwalającego na sprawną kalkulację jej podstaw. By umożliwić efektywne prace nad szczegółami planu, model musiał pozwalać na szybką symulację pełnego wyniku Banku przy różnych założeniach rynkowych oraz parametrach wewnętrznych.

Rozwiązanie

Harmonogram przygotowania strategii wymagała realizacji zadania w krótkim czasie. Do wsparcia tych zadań bank wybrał Cogit oraz system Oracle Hyperion Planning. Z uwagi na bardzo napięty harmonogram, prace musiały być zrealizowane bardzo sprawnie. W tym celu powołano wspólny zespół projektowy. W początkowym etapie maksymalnie wykorzystano wiedzę zgromadzoną w opracowywanych dotychczas przez bank arkuszach Excel oraz gotowe modele dostarczone przez Cogit.

Hyperion Planning pozwalał na sprawne odzwierciedlenie kolejnych elementów modelu bezpośrednio w systemie oraz bieżącą kontrolę wyników. W efekcie zbudowany model mógł być już wykorzystany po sześciu tygodniach, a całość prac została zrealizowana w ciągu dwóch miesięcy. Oracle Hyperion Planning umożliwia przygotowywanie prognoz oraz symulacji wyników dla całej organizacji na poziomie sprawozdań finansowych oraz podstawowych wskaźników w perspektywie od 3 do 5 lat. Model bazuje na prognozowanych przez banki parametrach makroekonomicznych i operacyjnych. Obok podstawowej działalności komercyjnej, system obejmuje obszary: skarbu, rezerw, działalności operacyjnej, majątku i inwestycji oraz kapitałów własnych. Departament controllingu może tworzyć i porównywać alternatywne scenariusze na podstawie różnych wskaźników. Wyniki są dostępne natychmiast dla wszystkich innych użytkowników w banku, bezpośrednio w systemie, poprzez przeglądarkę internetową.

Rezultaty

Wdrożenie pozwoliło zrealizować wyzwania stojące przed Bankiem, dostarczając nowe możliwości i rezultaty:

-Przełożenie strategii na szczegółowy plan finansowy
-Elastyczność oraz przyspieszenie i usprawnienie procesu budżetowania
-Konsolidacja danych planistycznych z wykonaniem
-Jedno wiarygodne źródło informacji o budżecie i jego realizacji
-Spójne układy i jednoznaczne pojęcia w ramach całego systemu
-Przejrzystość struktur budżetu, wykonania i raportów
-Wydajność, czytelność, szybkość przepływu informacji
-Dodatkowy kanał komunikacji z odbiorcami danych i uczestnikami procesu
-Jednoznaczne przypisanie odpowiedzialności za poszczególne etapy procesu

"Szukaliśmy doświadczonego partnera, który swoją wiedzą oraz doświadczeniem szybko i sprawnie pomoże w budowie ważnego dla banku rozwiązania. Dysponowaliśmy zaawansowanym systemem informatycznym, który dzięki skutecznemu wdrożeniu pozwolił na realizację naszych oczekiwań"

dyrektor Departamentu Kontrolingu w BOŚ Banku Roland Pac