CDP automatyzuje procesy planowania sprzedaży i budżetowania.

Klienci

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

CDP

Case Study

Wzrost szybkości planowania, wyeliminowanie błędów związanych z wykorzystaniem Excela, łatwiejsze wprowadzanie zmian oraz ich natychmiastowa wizualizacja, to tylko wybrane elementy, które przyczyniły się do usprawnienia procesu planowania sprzedaży oraz dystrybucji nowych gier.

Kategoria rozwiązania

CDP to jeden z czołowych graczy na rynku dystrybucji multimediów w Polsce. Firma powstała w 2004 roku pod nazwą CD Projekt, a w 2014 w wyniku wykupu menedżerskiego rozpoczęła działalność pod nową nazwą CDP. Rok 2015 był wyjątkowy dla spółki, dwukrotnie zwiększyła udział w polskim rynku dystrybucyjnym i osiągnęła ponad 300% wzrostu sprzedaży na platformie e-commerce cdp.pl. Aktualnie firma koncentruje się na dystrybucji na polskim rynku gier wideo oraz puzzli pod marką Weird Puzzles i zabawek np. klocków GearBlox.

Wyzwanie

Dynamiczny rozwój firmy spowodował, że wykorzystywane rozwiązania w obszarze controllingu oparte na plikach Excel nie były wystarczające, a ich obsługa była pracochłonna i długotrwała. Szeroka gama asortymentu, jej zmienność i dynamika wprowadzania nowych produktów spowodowała, że koniecznym stało się zautomatyzowanie procesów budżetowania i raportowania z wykorzystaniem elastycznego narzędzia, które wspierałoby proces wydawniczy i planowanie sprzedaży.

Rozwiązanie

W celu wsparcia procesów planowania i raportowania zdecydowano się na wdrożenie rozwiązania Infor d/EPM. Firma posiadała wiarygodne źródło danych w postaci systemu ERP – Microsoft AX, a wcześniej opracowane modele i mapowania zawarte w plikach Excel, stanowiły dobrą bazę do jej zamodelowania w nowym systemie analityczno-raportowym.

Głównym wyznacznikiem wyboru systemu była jego elastyczność oraz możliwości szybkiego planowania sprzedaży i generowania prognoz wyniku na produktach, sprzedaży, kosztów czy kalkulacji marży.

Kluczowym elementem wdrożonego systemu jest formatka planistyczna, która umożliwia planowanie sprzedaży po produktach budżetowych (dywizje produktowe, produkty w sprzedaży, projekty wydawnicze), automatyczne wyliczanie ceny, kosztów produkcji oraz marży. Ważną funkcjonalnością jest planowanie kosztów dystrybucji z uwzględnieniem zróżnicowanych struktur cenowych w zależności od grup produktów i kanałów dystrybucji oraz dynamiczne zarządzanie planem wydawniczym w czasie, bez konieczności każdorazowego korygowania planów poszczególnych produktów.

Mechanizmy raportowe automatycznie generują estymowane sprawozdanie finansowe - Rachunek Zysków i Strat oraz informacje niezbędne do przygotowania prognozy Bilansu i Rachunku Przepływów Pieniężnych. Tak przygotowany model planistyczny i system raportowy jest wykorzystywany w codziennej pracy działu finansów, sprzedaży i wydawniczego.

Rezultaty

Zautomatyzowanie procesu przygotowania raportów wyeliminowało błędy związane z wykorzystaniem Excela oraz istotnie przyczyniło się do wzrostu szybkość planowania. Rozwiązanie umożliwia łatwiejsze wprowadzanie zmian i natychmiastową wizualizację ich wpływu na wynik firmy.

Robert Wesołowski, CEO, CDP.