Case study

Klienci

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Kingspan Group

Case Study

Firma poszukiwała systemu, który zautomatyzuje proces konsolidacji wielu podmiotów, różnych pod kontem lokalizacji, walut czy profilu działalności.

Kategoria rozwiązania

Kingspan Group jest wiodącym producentem rozwiązań dla branży budowlanej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje projektowanie i produkcję rozwiązań dla ścian i dachów, elewacji i ścian osłonowych, rozwiązań dla środowisk kontrolowanych, pianek poliuretanowych i fenolowych, czy rozwiązań ekologicznych, paliw odnawialnych, rozwiązań do przechowywania wody oraz systemów ciepłej wody.

Wyzwanie

Proces konsolidacji finansowej w Kingspan bazował na plikach Excel. Sprawne przeprowadzenie procesu konsolidacji i dostarczenie na czas dokładnych i aktualnych informacji na potrzeby zarządcze czy regulatora było bardzo pracochłonne i wymagało bardzo dużych nakładów pracy.

Takie zadania jak ustalanie różnic wewnątrzgrupowych , eliminacje transakcji wewnątrz grupowych, uzgadnianie wyników księgowych i zarządczych, eliminacje inwestycji, standardowe korekty/księgowania, czy przeprowadzanie audytu procesu nie były zautomatyzowane powodując wiele uciążliwości i opóźnień.

W ciągu ostatnich kilku lat firma Kingspan rosła bardzo dynamicznie poprzez ekspansje zagraniczne i przejęcia. Przy wykorzystaniu systemu konsolidacji finansowej opartej o arkusze Excel przystosowanie się do skali wyzwań stawało się coraz trudniejsze.

Rozwiązanie

Kingspan Group zaczął używać oprogramowania Infor do sprawozdawczości zarządczej, zastępując jednym, centralnym rozwiązaniem szeroką gamę systemów do raportowania zarówno w grupie jak i na poziomie oddziałów. Kolejnym krokiem rozwoju było uruchomienie projektu, którego głównym celem było wdrożenie systemu konsolidacji finansowej, który byłby elastyczny, zwiększał wydajność i dokładność, a jednocześnie pozwolił zmniejszał ilość czasu poświęconego na przeprowadzanie całego procesu. System konsolidacji wdrożony przez Codec, umożliwił spełnienie wszystkich tych wymogów.

Nowy system jest w pełni zgodny z wymogami MSR. Konsolidacją objęte zostały wszystkie spółki grupy (ok. 200 podmiotów) wchodzące w skład 5 dywizji produktowych. System zapewnia możliwość uzgodnienia i eliminacji rozliczeń wewnętrznych, przeliczenie sprawozdań jednostkowych do waluty funkcjonalnej grupy (wraz z automatyczną kalkulacją różnic kursowych) oraz automatyczną eliminację udziałów w jednostkach powiązanych i kapitałów. Za proces konsolidacji całej grupy odpowiadają trzy osoby w centrali oraz pojedynczy pracownicy w każdej z dywizji.

Rezultaty

„Główne korzyści wynikające z automatyzacji procesu to szybkość dostarczania raportów finansowych, a zaimplementowane zasady kontroli danych skutkują w zwiększonej ich dokładności. Rozwiązanie jest jednocześnie wystarczająco elastyczne, aby umożliwić łatwą integrację przejmowanych podmiotów.”

Daragh Kavanagh Group Financial Controller Kingspan Group