Case study

Klienci

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

LPP

Case Study

Skala działalności firmy, jej dynamiczny wzrost oraz ambitne plany na przyszłość wymagały nowych, efektywnych rozwiązań.

Kategoria rozwiązania

LPP S.A. jest polską firmą o międzynarodowym zasięgu, która zajmuje się projektowaniem i dystrybucją odzieży. Spółka jest właścicielem takich marek odzieżowych, jak: RESERVED, Cropp, House, MOHITO, czy SiNSAY. Sprzedaż realizowana jest za pośrednictwem blisko 1700 salonów w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, a od 2015 r. także na Bliskim Wschodzie. Od 2001 r. LPP jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a w 2014 r. weszła  do indeksu WIG20.

Wyzwanie

Przesłanką do wdrożenia rozwiązania była skala działalności firmy, jej dynamiczny wzrost oraz ambitne plany na przyszłość. Rozwiązania wykorzystywane przez LPP nie były w stanie efektywnie obsługiwać potrzeb biznesowych nastręczając dużych problemów w zakresie efektywności procesów zarządczych. Controlling LPP potrzebował efektywnego rozwiązania do obsługi procesu budżetowania i raportowania jego realizacji w  całej Grupie. Do głównych wyzwań stawianych przed nowym rozwiązaniem należało:

- Ograniczenie nakładów pracy związanej z organizacją i koordynacją procesów,
- Poprawienie komunikacji pomiędzy dostarczycielami informacji a administratorami procesu,
- Poprawienie jakość i spójność procesów poprzez zachowanie jednolitych słowników danych,
- Zmniejszenie ryzyka występowania błędów ludzkich (nieprawidłowe dane, nieprawidłowe odwołania).

Rozwiązanie

Kompleksowy, trwający 12 miesięcy projekt objął wszystkie obszary znajdujące się w kompetencjach Działu Controllingu: planowanie i budżetowanie, monitorowanie realizacji budżetu kosztów, okresowe raportowanie wyników finansowych i KPI. Największym wyzwaniem była integracja standardów sprawozdawczości stosowanych przez LPP S.A. oraz spółki zależne – w pierwszym etapie projektu opracowany został jednolity, controllingowy plan kont sprawozdawczych wykorzystywanych na potrzeby budżetowania i monitorowania wyników na poziomie wszystkich jednostek struktury organizacyjnej (począwszy od grupy kapitałowej, poprzez poszczególne spółki, regiony, aż do poziomu pojedynczego salonu). Prezentacja wyników grupy kapitałowej wymagała zdefiniowania reguł konsolidacji zarządczych odpowiedzialnych m.in. za translację walutową, eliminację rozliczeń wewnątrzgrupowych czy wyznaczanie i eliminację marż wewnątrzgrupowych.
 
W ramach integracji z istniejącą infrastrukturą informatyczną stworzone zostały interfejsy pozwalające na automatyczny import danych z systemu finansowo-księgowego oraz systemu wsparcia sprzedaży. Raporty zarządcze aktualizowane są codziennie w godzinach nocnych, dzięki czemu menadżerowie mają dostęp do najświeższych danych na temat efektywności podległych im jednostek.
Wdrożenie realizowane było w oparciu o platformę Infor oraz środowisko bazodanowe Microsoft. Taka architektura zapewnia bogaty zestaw funkcjonalności we wszystkich obszarach krytycznych z punktu widzenia działania systemu, obejmujący między innymi prosty i intuicyjny interfejs użytkownika, szereg szablonów i predefiniowanych reguł biznesowych wydatnie upraszczających proces planistyczny, wysoka wydajność i skalowalność oraz niemal nieograniczone możliwości w zakresie prowadzenia analiz ‘ad-hoc’ oraz integracji z systemami źródłowymi.
 
W kolejnych latach system został wzbogacony o funkcjonalności prognozowania sprzedaży na podstawie danych historycznych – w tym celu wykorzystano moduł prognostyczny bazujący na języku R.

Rezultaty

Wdrożone rozwiązanie dostarcza wielu usprawnień oraz nowych możliwości, przyczyniając się do wzrostu efektywności. Do głównych rezultatów wdrożenia można zaliczyć:

- Usprawniono proces komunikacji i jakość danych (jedno źródło prawdy)
- Rozwiązanie ułatwia administracja modelem danych przy wykorzystaniu interface www, czy dedykowanej aplikacji
- Rozwiązanie kompletnie, a zarazem elastycznie wspiera potrzeb controllingu
- Umożliwia szybkie, efektywne analizy i automatyczne raportowanie i prognozowanie