Case Study

Klienci

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

mBank

Case Study

Bank potrzebował znacząco zaktualizować system budżetowy dostosowując go do nowego modelu biznesowego.

Kategoria rozwiązania

mBank jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, zarówno pod względem posiadanego kapitału, jak i różnorodności oferowanych produktów. mBank specjalizuje się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw, jest też jednym z liderów internetowej bankowości detalicznej realizowanej za pośrednictwem jednej z najnowocześniejszych platform internetowych. O dynamizmie mBanku, oprócz znaczącej pozycji rynkowej, świadczą liczne nagrody i najwyższe wyróżnienia otrzymywane od instytucji opiniotwórczych i rządowych.

Wyzwanie

Bank potrzebował znacząco zaktualizować system budżetowy dostosowując go do nowego modelu biznesowego. Niezbędnym było m.in. ujednolicenie struktur danych z systemem raportowym, budżetowanie w walutach oryginalnych, sprawne zarządzanie kursami, prezentacja danych w układzie inwestora - Commerzbanku, kalkulacja budżetu na podstawie wykonania oraz uszczegółowienie wybranych obszarów tematycznych (m.in. RWA, shadow-accounting, amortyzacji majątku i środków trwałych). Dodatkowym wymaganiem było skrócenie czasu przeliczania danych przez system, a także wprowadzenie rozwiązań dających możliwość dalszej rozbudowy systemu w przyszłości bez wpływu na jego wydajność.

Rozwiązanie

Nowe rozwiązanie oparto na oprogramowaniu Infor CPM (aktualnie d/EPM) wspartym technologią Microsort. System umieszczony został na nowoczesnej architekturze 64-bitowej, usytuowanej na trzech środowiskach: deweloperskim, pre-produkcyjnym i produkcyjnym.

Istotnym założeniem wdrożenia było uzyskanie funkcjonalności pozwalających na przeprowadzenie pełnego procesu planistycznego, dlatego każdy z etapów prac kończył się produkcyjnym oddaniem kompletnych modułów systemu, a kalendarz prac podporządkowany był harmonogramowi sesji budżetowych.
 
Celem pierwszego etapu było przygotowanie systemu do przeprowadzenia pełnego procesu planistycznego Banku na kolejny rok finansowy. System tworzą 3 podstawowe biznesowe modele danych: kosztowy, przychodowy, centralny (raportowy).

Model kosztowy służy do wprowadzania, wyliczania i prezentacji kosztów Banku w podziale na pozycje kosztowe, kategorie kosztowe, waluty i jednostki organizacyjne (w tym departamenty centrali).

Model przychodowy służy do wprowadzania, wyliczania i prezentacji Bilansu oraz wyniku odsetkowego Banku w podziale na produkty, jednostki profit-center, sektory, waluty i piony finansowe.
 
Model centralny służy do wyliczania i prezentacji raportów Rachunku Wyników Banku w podziale na piony, jednostki profit-center i kategorie tematyczne.

W ramach prac zainstalowano i skonfigurowano aktualną wersję systemu na nowych środowiskach, zbudowano modele budżetowe Banku wraz z mechanizmem wymiany danych, system zasilania wykonania i raportowania danych na poziomie Banku oraz centralny moduł zarządzania metadanymi.
 
W kolejnym etapie prace zostały ukierunkowane na przygotowanie systemu do przeprowadzenia pełnego procesu planistycznego Grupy mBanku w kolejnych okresach.
 
Dodatkowo, w ramach projektu wdrożony został Model Grupy, wyposażony w mechanizm konsolidacji finansowej, służy do raportowania planu i wykonania Grupy mBanku.
 
W modelu Spółki Grupy mBanku planują swoje koszty, bilans i rachunek wyników wraz z eliminacjami wzajemnymi, następnie nakładane są korekty skonsolidowane. Całość składa się na skonsolidowany raport Grupy mBanku.
 
W fazie stabilizacji systemu wprowadzone zostały uzupełnienia do mechanizmów kalkulacji budżetu wynikające z pierwszego roku funkcjonowania nowych modeli.
 
Ważnym elementem procesu wdrożenia był przyjęty model współpracy kładący nacisk na transfer wiedzy, umożliwiający w przyszłości pracownikom Banku reagować na zmiany w systemie oraz implementację nowych funkcjonalności własnymi siłami w trybie ad-hoc.

Rezultaty

Cały proces wdrożenia został zrealizowany w zaledwie 12 miesięcy przy spełnieniu wszystkich oczekiwań biznesowych. Wdrożony system kompleksowo wspiera obowiązujący w Banku model planowania i jednocześnie zapewnia jego otwartość na przyszły rozwój.

„Zastosowane rozwiązanie przyczyniło się do wzrostu efektywności procesu budżetowania, poprawy jakości danych oraz co za tym idzie, znaczącego zwiększenia możliwości analitycznych.”

dyrektor finansowy mBanku Zdzisław Wojtera

„Zastosowane podejście wpisuje się idealnie w nasze potrzeby i pozwala bardzo szybko reagować na zachodzące zmiany i oczekiwania biznesu.”

szef projektu mBanku Łukasz Malik