Business Intelligence w rolnictwie

Business Intelligence w rolnictwie

Data dodania: 20 lutego 2014
Podziel się informacją:

Szeroko rozpowszechnionym – i równie błędnym – jest przekonanie, że rozwiązania Business Intelligence tworzone się specjalnie dla instytucji finansowych i tylko tam mają zastosowanie. Jest to nieprawda – wszystkie gałęzie gospodarki mogą korzystać na wdrażaniu tego typu rozwiązań, również sektor rolniczy.

Business Intelligence w rolnictwie

Tak jak w każdym innym sektorze, tak również w rolnictwie podstawowym celem jest zwiększanie zysków oraz redukcja nadmiernych obciążeń. Dostawcy rozwiązań BI pomagają uprościć strukturę organizacji. Codzienne działania, dzięki nowemu oprogramowaniu, wykonywane są szybciej i efektywniej. Dodatkowo, ryzyko naturalnie występujących pomyłek i błędów jest ograniczone – kierownictwo jest świadome które z aspektów działalności organizacji funkcjonują poprawnie, a które generują straty. Wdrażając rozwiązanie BI firma uzyskuje znaczącą przewagę konkurencyjną na swoim rynku dzięki dokładniejszym danym i opartym na nich prognozach.

Analizując sytuację sektora rolniczego można dostrzec wiele obszarów zastosowania rozwiązań BI, na przykład:

  • Prognozowane dane: jest to niezwykle ważna część operowania na rynku rolniczym. Uprawy roślin czy hodowanie zwierząt – w obu przypadkach poszczególne prace muszą być wykonane w odpowiednim czasie. Identyfikując momenty najbardziej skutecznej i efektywnej produkcji, organizacja może znacząco skorzystać na analizie danych.
  • Wpływ środowiskowy: Prognozowane informacje nie tylko przekładają się na zyski; brane pod uwagę są także sposoby, w jakie organizacja wpływa na środowisko – podkreślając zagrożenia w przypadku braku odpowiednich zmian.
  • Przewaga konkurencyjna: Sektor rolniczy jest niezwykle konkurencyjnym i nasyconym rynkiem. W takiej sytuacji ważne jest wykorzystywanie każdej najmniejszej przewagi nad konkurencją – implementacja BI może tylko pomóc.
  • Podejmowanie decyzji: Kluczowe jest zapewnienie ciągłości trafnych decyzji opartych na rzetelnych źródłach. Nie ma miejsca na błędy – jest to obszar, w którym BI może wydatnie przyczynić się do sukcesu.
  • Zmniejszenie strat: trafniejsze decyzje redukują koszty czasowe i pieniężne. Sprowadza się to do dokładnego prognozowania danych, co z kolei umożliwia osobom zarządzającym identyfikować potencjalne braki w poszczególnych obszarach oraz skupić się na tych, które potrzebują dodatkowej uwagi. Zapobiega to również nadprodukcji – co może zdarzyć się, gdy firma nie jest świadoma popytu w danym okresie lub źle określa jego poziom. Wszystkie procesy biznesowe przebiegają płynnie i bardziej efektywnie.

Biorąc pod uwagę powyższe, zastosowanie narzędzi Business Intelligence w przedsiębiorstwach rolniczych prowadzi zarówno do zwiększenia zysków, jak i ograniczenia strat. Usprawnione procesy produkcji, w połączeniu z zaawansowanymi, ukierunkowanymi działaniami marketingowymi (które z kolei pozwalają na identyfikację trendów) – daje w rezultacie bardzo efektywną organizację.

Celem każdej organizacji, niezależnie od sektora, jest zwiększenie zysków. A narzędzia Business Intelligence są środkiem do tego celu.