Codec Systems prognozuje biznes

Codec Systems prognozuje biznes

Data dodania: 28 stycznia 2008
Podziel się informacją:

Firma Codec Systems wprowadza na polski rynek własny system do prognozowania wyników działalności firm.

Codec Scenario Planner (CSP) ma wspomagać podejmowanie decyzji zarządczych na podstawie informacji o planowanych w firmie inicjatyw oraz ich prognozowanego wpływu na rozwój przedsiębiorstwa.

Polski oddział irlandzkiej firmy Codec Systems zakończył prace nad Codec Scenario Planner (CSP). Zadaniem nowego systemu jest wspomaganie podejmowania decyzji na poziomie zarządu oraz zwiększenie bezpieczeństwa decyzji biznesowych. CSP może być w pełni zintegrowany z systemami Performance Management, Business Intelligence lub innymi rozwiązaniami, które odpowiadają za planowanie i budżetowanie.

Jak działa CSP

Działanie CSP polega na wprowadzaniu przez jego użytkowników różnorodnych inicjatyw biznesowych, które mogą być zrealizowane w przyszłości, a mają bezpośrednie lub pośrednie przełożenie na wyniki finansowe. System umożliwia grupowanie planowanych inicjatyw w scenariusze, które następnie są przedmiotem analizy kierownictwa – już w oparciu o realne wyniki, jakie te scenariusze mogą przynieść. CSP ma wbudowane wsparcie pracy grupowej, które umożliwia nadawanie użytkownikom precyzyjnych uprawnień i kompetencji, dzięki czemu mogą oni pracować w zakresie przynależnych im obszarów działalności biznesowej. W CSP kierownictwo analizuje opracowane przez menedżerów scenariusze rozwoju biznesu – np. parametry i skutki proponowanych kampanii marketingowych, sprzedażowych, konsekwencje wprowadzenia określonych produktów i usług na rynek, wynik przejęć lub wydzielania spośród własnych struktur odrębnych biznesów. Na podstawie prognozowanych konsekwencji biznesowych zarządom łatwiej jest podejmować decyzje i w konsekwencji są to decyzje obarczone mniejszym ryzykiem biznesowym.

„Nasze doświadczenia z różnymi systemami budżetowania dla dużych firm sięgają 20 lat. Możemy powiedzieć, że nasz produkt jest pierwszą na świecie aplikacją dedykowaną do prognozowania rozumianego jako integralny etap planowania. W firmach większość decyzji podejmowanych jest w oparciu o kategorie działań, wydarzeń oraz ich spodziewanych rezultatów. System CSP pomaga rozstrzygać czy proponowane przez pracowników inicjatywy i projekty mają sens oraz, jakie rezultaty ekonomiczne przyniosą firmie. Na etapie prognozowania kosztów przedsiębiorstwa system pozwala przenieść środek ciężkości w stronę rzeczowej analizy – a nie intuicji czy biznesowemu wyczuciu. A jeśli w CSP osoby decyzyjne zatwierdzą wnoszone, ich parametry i skutki zostaną automatycznie odwzorowane w systemach do planowania i budżetowania.” – mówi Radosław Kozieja, prezes Codec Systems.

CSP współpracuje z systemami CPM i BI na poziomie zawartych w nich modeli biznesowych, które odzwierciedlają logikę biznesową organizacji. Zachodzi automatyczna komunikacja CSP z warstwą BI, co oznacza, że zaakceptowane przez zarząd scenariusze rozwoju, automatycznie są odzwierciedlane w istniejących już planach finansowych i budżetach w aktualnie wykorzystywanych do tego celu systemach. Zdaniem konsultantów z firmy Codec Systems, CSP jest pierwszym na świecie systemem, który na takich zasadach może działać w pełnej kooperacji z warstwą CPM i BI – automatycznie zaszczepiać przyjęte scenariusze rozwoju w istniejących modelach pomiaru efektywności firm oraz w zatwierdzonych wcześniej budżetach.

Kompetencje Codec Systems w zakresie wdrażania CSP obejmują usługi analityczne, wdrażanie aplikacji, modelowanie systemu, integrację z warstwą BI oraz szkolenia użytkowników.