Corporate Management System w LPP S.A.

Corporate Management System w LPP S.A.

Data dodania: 26 lipca 2011
Podziel się informacją:

Codec Systems zakończył prace związane z wdrożeniem centralnego systemu controllingowego w Grupie Kapitałowej LPP S.A.

LPP S.A. jest polską firmą, która zajmuje się projektowaniem i dystrybucją odzieży. Spółka jest właścicielem 5 marek odzieżowych: Reserved, House, Cropp, Mohito i PromoStars. Sprzedaż na terenie Polski realizowana jest za pośrednictwem ponad 500 salonów własnych i franszyzowych. Spółka prowadzi również dystrybucję swoich towarów w krajach Europy Środkowej i Wschodniej za pośrednictwem 12 spółek zależnych.

Kompleksowy, trwający 12 miesięcy projekt objął wszystkie obszary znajdujące się w kompetencjach Działu Controllingu: planowanie i budżetowanie, monitorowanie realizacji budżetu kosztów, okresowe raportowanie wyników finansowych i KPI.

Największym wyzwaniem była integracja standardów sprawozdawczości stosowanych przez LPP S.A. oraz spółki zależne – w pierwszym etapie projektu opracowany został jednolity, controllingowy plan kont sprawozdawczych wykorzystywanych na potrzeby budżetowania i monitorowania wyników na poziomie wszystkich jednostek struktury organizacyjnej (począwszy od grupy kapitałowej, poprzez poszczególne spółki, regiony, aż do poziomu pojedynczego salonu). Prezentacja wyników grupy kapitałowej wymagała zdefiniowania reguł konsolidacji zarządczych odpowiedzialnych m.in. za translację walutową, eliminację rozliczeń wewnątrzgrupowych czy wyznaczanie i eliminację marż wewnątrzgrupowych.

W ramach integracji z istniejącą infrastrukturą informatyczną stworzone zostały interfejsy pozwalające na automatyczny import danych z systemu finansowo-księgowego oraz systemu wsparcia sprzedaży. Raporty zarządcze aktualizowane są codziennie w godzinach nocnych, dzięki czemu menadżerowie mają dostęp do najświeższych danych na temat efektywności podległych im jednostek.

Wdrożenie realizowane było w oparciu o platformę Infor PM 10 oraz środowisko Microsoft SQL Server 2008R2. Taka architektura zapewnia bogaty zestaw funkcjonalności we wszystkich obszarach krytycznych z punktu widzenia działania systemu, obejmujący między innymi prosty i intuicyjny interfejs użytkownika, szereg szablonów i predefiniowanych reguł biznesowych wydatnie upraszczających proces planistyczny, wysoka wydajność i skalowalność oraz niemal nieograniczone możliwości w zakresie prowadzenia analiz ‘ad-hoc’ oraz integracji z systemami źródłowymi.