Czemu wdrożenia klasy ERP trwają dłużej niż implementacje innych rozwiązań?

Czemu wdrożenia klasy ERP trwają dłużej niż implementacje innych rozwiązań?

Data dodania: 13 stycznia 2017
Kategoria: Artykuły Microsoft
Podziel się informacją:

Mike O’Regan*, w oparciu o swoje 20-letnie doświadczenia, omawia pokrótce zarys skutecznych metod wdrożenia systemów ERP.

Niedawne Święta, początek Nowego Roku, czas wyprzedaży i realizacji pierwszych noworocznych postanowień… Jest to – jak się powszechnie uważa – czas radości i optymizmu. Ale, tak szczerze, kiedy ostatni raz sprawdzałeś w swojej firmie jak zadowoleni są pracownicy?

Wiele organizacji nie potrafi dostrzec, że bez pracowników biznes jest bezwartościowy. Można kupować i wdrażać nowy software, nowe systemy i rozwiązania, ale prosta prawda brzmi następująco: jeśli pracownicy nie są zadowoleni i odpowiednio zaangażowaniu, wszystkie te inwestycje okażą się prędzej czy później porażką.

Organizacje mają tendencję do niesłusznego obarczania winą „pracowników odpornych na zmiany”. W rzeczywistości tak zdefiniowane jednostki jedynie powielają i odzwierciedlają ogólne nastawienie panujące wśród pracowników – które to nastawienie okazuje się przenosić z samej góry struktury organizacyjnej. Aby wdrożenie jakiegokolwiek rozwiązania ERP zakończyło się sukcesem, zmiana powinna być wspierana przez wszystkich – zaczynając od samej góry. Chodzi o przywództwo poprzez przykład. Niezbędne jest pokazanie pracownikom, jak podchodzić do zmian: z ciekawością i entuzjazmem. Wkrótce przeniesie się to w dół struktury organizacyjnej.

Wyzwanie numer 1 – Zmiana organizacyjna

Uczestniczywszy w wielu projektach wdrożeniowych przekonałem się, że wprowadzenie zmian organizacyjnych oraz zmian w zakorzenionych procesach staje się najważniejszym wyzwaniem podczas pilnowania, by projekt przebiegał zgodnie z harmonogramem. Organizacje mają tendencję do przykładania mniejszej wagi do samego zarządzania zmianą aby ciąć koszty. Tymczasem owo zarządzanie zmianą powinno znajdować się na szczycie listy priorytetów przez cały czas realizacji projektu. Zarządzanie procesami zmian przynosi wymierne korzyści podczas digitalowej transformacji każdej organizacji.

Strategia zmian organizacyjnych musi być rzetelnie przemyślana oraz wpasowywać się w cele biznesowe organizacji, w uwarunkowania rynkowe oraz wewnętrzną kulturę organizacyjną. Czy przyjęta strategia wpisuje się w powyższe – najlepiej sprawdzić podczas etapu ewaluacji w czasie wdrożenia, aby zespół kierowniczy mógł pojąć dynamikę organizacji i zidentyfikować źródła potencjalnego oporu przed zmianami.

Większe skupienie na aspektach biznesowych

Jednak większość organizacji nie dysponuje odpowiednią wewnętrzną ekspertyzą i know-how w zakresie skutecznej i efektywnej pełnej implementacji rozwiązań ERP, w wyniku czego organizacje te nie osiągają zamierzonych korzyści, które wdrożenie powinno przynieść. ROI pozostaje bardzo ograniczony – jeśli w ogóle można go zauważyć. Z mojego doświadczenia wynika, że wiele projektów implementacji klasy ERP kończy się porażką przez nieumiejętność wyboru odpowiedniego rozwiązania (które naprawdę odpowiada na właściwe potrzeby); lub przez brak wiedzy i umiejętności, by skupić się na ludziach i procesach. Zaangażowanie odpowiedniego partnera do planowania oraz nadzoru nad wdrożeniem oszczędza wielu bezsennych nocy.

Przez właściwe rozłożenie akcentów – większy nacisk na kwestie biznesowe, a nieco mniejszy na szczegóły techniczne – zapewnisz implementacji efektywności i końcowy sukces, a także wsparcie swoich pracowników.

Mike O’Regan – Enterprise Solutions Practice Lead, departament rozwiązań Microsoft, Codec-dss UK.
Od początku swojego istnienia Departament wdrożeń rozwiązań Microsoft stał się największym w Irlandii. Obecnie skupia ponad 90 specjalistów.