Efektywne zarządzanie informacjami finansowymi z Oracle HFM

Efektywne zarządzanie informacjami finansowymi z Oracle HFM

Data dodania: 8 marca 2014
Podziel się informacją:

Językiem biznesu są finanse. Właściwa analiza i zrozumienie sprawozdań finansowych są niezbędne, kiedy myśli się o sukcesie rynkowym.

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym, firmy, aby przetrwać oraz rozwijać się powinny stawiać na wysokiej jakości dane, szczególnie w kontekście informacji finansowych. Aby je uzyskiwać niezbędne jest przeprowadzanie wysokiej jakości analiz, wspierających zarządzanie strategiczne oraz operacyjne.

Efektywna analiza finansowa wprowadzona do procesu podejmowania decyzji eliminuje z niego jakiekolwiek przypuszczenia i niedopowiedzenia.

Oracle Financial Management jest wszechstronną aplikacją internetową, która pozwala organizacji na szybkie i efektywne zarządzanie informacjami finansowymi. Financial Management oferuje, zintegrowany z wielu podsystemów, pogląd na analizy finansowe oraz wyniki operacyjne. Co więcej, dzięki połączeniu w ramach jednej, skalowalnej aplikacji kompleksowego zbierania danych, konsolidacji sprawozdań finansowych, raportowania i analiz, pozwala zarządzającym w szybki sposób zamykać i raportować wyniki finansowe. Aplikacja spełnia ponadto międzynarodowe regulacje prawne, co czyni ją niezwykle wygodną, szczególnie w przypadku globalnych przedsiębiorstw.

Zalety korzystania z Oracle Financial Management:

• Redukcja czasu: czas przeznaczony na cykle konsolidacji, zamknięcia miesiąca i raportowania zostaje znacząco skrócony, dzięki zminimalizowaniu potrzeby wielokrotnego wprowadzania tych samych danych i weryfikacji wyników – wszytko to pozwala przeznaczać więcej czasu na kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa zarządzanie strategiczne,
• Redukcja kosztów przygotowania sprawozdań dzięki dostarczaniu jednej wersji prawdy z użyciem platformy internetowej,
• Redukcja ryzyka związanego z audytem: Oracle Financial Management dostarcza informacji na temat przebiegu zdarzeń, ścieżek audytu, audytów wewnętrznych i certyfikatów, a także kontroli i walidacji, dzięki czemu użytkownik może być pewny wiarygodności swoich danych,
• Przeprowadzanie dogłębnych analiz kluczowych wskaźników efektywności i miar operacyjnych. Jedną z funkcjonalności Financial Management jest możliwość wprowadzania i analizowania scenariuszy „co jeśli”. Dzięki temu możliwa jest konsolidacja informacji z różnych wersji prognoz i scenariuszy,
• Identyfikowanie nowych źródeł rentowności oraz przepływów pieniężnych w kontekście firmy, produktu, marki czy segmentu klienta,
• Dostęp do informacji niezależnie od czasu i miejsca: ponieważ Financial Management jest aplikacją internetową, użytkownicy mogą bezpiecznie odczytywać i wprowadzać dane finansowe w dowolnym czasie oraz miejscu z użyciem przeglądarki internetowej,
• Oracle Hyperion Financial Management dostarcza mechanizmy przeliczeń walutowych i kalulacji udziałów mniejszości, tym samym oferując dużym przedsiębiorstwom szybki dostęp do informacji na żądanie. Aplikacja wykorzystuje również ogólnie przyjęte zasady przeliczeń, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz lokalne standardy i  wymagania ustawowe, gwarantując zgodność z prawem.