Elastyczne budżetowanie - pakiety decyzyjne, czyli decyzje zintegrowane z procesem budżetowym.

Elastyczne budżetowanie – pakiety decyzyjne

Data dodania: 10 lutego 2020
Podziel się informacją:

Jak wyjść poza ramy budżetowania? Jak generować nowe pomysły biznesowe, które nie zostały zaprojektowane w procesie budżetowania?

Kiedy: 5 marca 2020 w godzinach 10:00-10:20.

Zobacz zapis z webinaru – Elastyczne budżetowanie – pakiety decyzyjne

Proces budżetowania wprowadza pewien standard, za który odpowiada jego twórca. Niezależnie od złożoności proces musi być wcześniej zaprojektowany i opisany, właściciel decyduje o jego formie, procesie, formatkach, które później uzupełniane są o koszty, itp. Wszystko to odbywa się w oparciu o pomysł „właściciela”, w większym czy mniejszym stopniu ustalony z uczestnikami procesu.

Jednak konsekwencją takiego podejścia, może być pewne usztywnienie organizacji, schematyzm działania, a co gorsza możliwość pominięcia pojawiających się okazji rynkowych.

Sposobem na rozwiązanie tej przypadłości i wyjściem poza ograniczenia są pakiety decyzyjne, czyli planowanie dodatkowych scenariuszy ad-hoc, ale czy tylko?

Pakiet decyzyjny daje możliwość przedstawienia zakresu czy nawet klasy, która wcześniej nie została przewidziana (i nie chodzi tu o zwykłe uszczegółowienie zakresu danych). Pozwala na wymianę dodatkowych informacji w trakcie procesu budżetowego, które nie zostały przewidziane w swojej formie przez twórcę procesu.

Podczas webinarium pokażemy, czym są pakiety decyzyjne i jak może wyglądać ich wykorzystanie. Dowiesz się m.in.:

  • Czym są pakiety decyzyjne i jaka jest różnica pomiędzy nimi a wersjami budżetu;
  • Pakiety top-down i bottom-up (czy chcesz zaangażować się w projekt vs mam pomysł na projekt);
  • Pakiety decyzyjne i ich powiązanie z planem strategicznym;
  • Co się dzieje z pakietami decyzyjnymi (ich miejsce w procesie budżetowania);
  • Co zyskujemy wykorzystując pakiety decyzyjne.

Wyjdź poza format i miej kontrolę nad pojawiającymi się okazjami biznesowymi!

Serdecznie zapraszamy!

Webinarium poprowadzi:

Radosław Kozieja
Prezes zarządu Cogit. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w wykorzystaniu systemów informatycznych do wspierania zarządzania największymi firmami. Od dziewiętnastu lat pracuje w Cogit (dawniej Codec), a od roku 1999 zarządza jej polskim oddziałem. Zajmował się zagadnieniami związanymi z praktycznym wspomaganiem podejmowania decyzji, controllingu, finansów oraz zarządzania m.in. przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji oraz systemów analitycznych. Z problematyką zastosowań Performance Management i Business Intelligence związany od początku kariery zawodowej. Uczestniczył i prowadził projekty konsultingowe oraz wdrożenia systemów Performance Management i Business Intelligence w Polsce i Irlandii. Absolwent Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.