Hyperion Essbase i jego znaczenie dla Hyperion Planning

Hyperion Essbase i jego znaczenie dla Hyperion Planning

Data dodania: 11 czerwca 2014
Podziel się informacją:

Różnica pomiędzy Hyperion Essbase i Hyperion Planning

Hyperion Essbase to wielowymiarowy serwer bazodanowy OLAP (Online Analytical Processing), integrujący dane z wielu różnych źródeł, plików czy arkuszy kalkulacyjnych. Essbase pozwala agregować i uporządkowywać dane, dzięki wykorzystaniu modelu wielowymiarowego stwarza szybki dostęp do wyników wymienionych operacji. Essbase to rozwiązanie zaprojektowane pod kontem użytkownika biznesowego i dostosowane do jego potrzeb, umożliwiające: przeprowadzanie skomplikowanych analiz, uzyskiwanie szybkiego dostępu do scenariuszy biznesowych, prognoz wyników czy modelowania what-if.

W Essbase dane przechowywane są w ‘kostkach’ lub w bazie danych OLAP. Dodatkowo, trzon Essbase stanowi jeden z wiodących silników analitycznych, służących do wykonywania kalkulacji finansowych, jak alokacje czy eliminacje.

Oracle Hyperion Planning jest z kolei elastyczną platformą wspierającą procesy planowania, budżetowania i prognozowania, opartą o interaktywny dostęp do wszystkich funkcjonalności poprzez przeglądarkę lub aplikacje MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). Opiera się na wykorzystaniu wielowymiarowego modelu danych Essbase. Narzędzie jest zlokalizowane na serwerze aplikacji (warstwa relacyjna, umiejscowiona nad Essbase); pomiędzy bazą danych Essbase i narzędziami Klienta, które współpracują z omawianym aktualnie rozwiązaniem. Hyperion Planning integruje procesy planowania i operacyjne, prowadząc do pełniejszej przewidywalności biznesowej.

• Essbase dostarcza Hyperion Planning mocy obliczeniowej, pozwalającej przeprowadzać procesy planowania oraz alokacji.
• Źródła relacyjne umożliwiają gromadzenie notatek tekstowych w Hyperion Planning, kluczowych dla pełnego zrozumienia budżetu.

Podsumowując, Essbase jest bazą danych. Hyperion Planning to aplikacja, wykorzystująca Essbase. Klienci sądzą zatem, że inwestując w Hyperion Planning, nabywają także Essbase. Poniekąd tak właśnie jest, ponieważ Essbase to usługa back-end’owa, bez której nie możliwe byłoby wykonywanie operacji w Hyperion Planning.

Połączenie Hyperion Essbase i Hyperion Planning

Hyperion Essbase jest jednak rozwiązaniem dużo elastyczniejszym niż Hyperion Planning. Pozwala wykonywać nie tylko operacje planowania, ale także wiele innych. Narzędzie może przynieść profit każdemu departamentowi biznesowemu, gdzie wykorzystywane są dane liczbowe. Cechy rozwiązania takie, jak: analiza horyzontalna wielu funkcji biznesowych, wykorzystywanie techniki wielowymiarowej, pozwalają użytkownikom dowolnie segmentować dane, tak aby uzyskiwać wgląd w informacje na temat funkcjonowania ich departamentów, na przykład:

• Departament operacyjny: kontrola zasobów, analiza dokładności prognoz,
• Sprzedaż i Marketing: rentowność produktów, planowanie wydatków,
• HR: analiza trendów wynagrodzeń, śledzenie grafików pracowników,
• Produkcja: tworzenie planów, analizy BOM,
• Finanse: wskaźnik cyklu regulowania należności (DSO).

Jednakże należy podkreślić, że Hyperion Planning oferuje wiele funkcjonalności standardowo niedostępnych w Essbase. Dopiero połączenie obu narzędzi pozwala organizacji uzyskiwać przewagę konkurencyjną i odnosić sukces w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym XXI wieku.