Hyperion Planning: Wyprzedź konkurencję

Hyperion Planning: Wyprzedź konkurencję

Data dodania: 25 maja 2014
Podziel się informacją:

Zawsze myśl z wyprzedzeniem

Oprogramowanie Oracle Hyperion jest scentralizowanym, sieciowym rozwiązaniem, służącym do planowania, budżetowania oraz prognozowania. Umożliwia zbieranie danych, dopasowanych do potrzeb finansowych oraz operacyjnych organizacji. Hyperion Planning umożliwia firmom śledzenie i monitorowanie planów biznesowych oraz prognoz. Przekłada cele strategiczne na operacyjne, a także szerzej – na pojedyncze zadania.

W obecnych warunkach rynkowych, firmy muszą często dopasowywać ambitne plany do niewielkich budżetów, którymi dysponują. Nie byłoby to możliwe, bez odpowiedniego podejścia do prognozowania rezultatów oraz zwiększenia kontroli nad wydatkami, które to działania przekładają się na wzrost przewagi konkurencyjnej.

Jak Hyperion Planning może pomóc w budowaniu przewagi konkurencyjnej:

Wsparcie organizacyjne – dzięki wykorzystaniu Hyperion Essbase jako centralnego repozytorium danych, Hyperion Planning łączy w ramach jednego systemu planowanie finansowe i operacyjne. Informacje są dostępne błyskawicznie, natomiast procesy planowania zyskują bieżące wsparcie.
Wielowymiarowe planowanie/ z dostępem dla wielu użytkowników jednocześnie – solidna integracja danych z ERP, CRM i innymi systemami magazynowania danych, umożliwiającymi dwukierunkową wymianę informacji, poprawia proces podejmowania decyzji oraz możliwość dokonywania bieżących korekt.
Elastyczne możliwości zarządzania przepływami pracy oraz planami – wykorzystując technologię Klienta oraz elastyczność wprowadzania danych, użytkownicy mogą analizować swoje plany przy użyciu przeglądarki internetowej, w bezpiecznym i chronionym środowisku, gdzie często i w czasie rzeczywistym dokonywane są aktualizacje.
Pełna integracja z Microsoft Office – w Hyperion Planning dostępna jest wtyczka, integrująca narzędzie z produktami pakietu Microsoft Office. Dzięki jej wykorzystaniu użytkownicy mogą dla przykładu tworzyć prognozy czy budżetować w MS Excel, tworzyć spersonalizowane raporty w Microsoft PowerPoint czy Microsoft Word.
Pełny zestaw narzędzi administracyjnych do zarządzania aplikacjami – pozwala użytkownikom śledzić i raportować postępy dla każdej jednostki planowania i wielu budżetów; tworzyć, analizować i zatwierdzać plany; a także modyfikować je w czasie rzeczywistym; a to wszystko z wykorzystaniem centralnej platformy danych.
Poufność danych – Oracle Hyperion Planning współpracuje z zastanymi w przedsiębiorstwie mechanizmami bezpieczeństwa, takimi jak: NTML, MSAD czy LDAP, zapewniając ciągłość ochrony danych poufnych.
Oracle Exalytics w pamięci urządzenia – proces planowania może stać się przewagą konkurencyjną. Połączenie Hyperion Planning oraz Oracle Exalytics zapewnia organizacji dostęp do platformy, za pośrednictwem której użytkownik szybko wizualizuje kluczowe dane, analizuje je czy planuje. Każdy z modułów planowania odpowiada innym, specyficznym wymaganiom użytkownika biznesowego, wszystkie są jednak ze sobą ściśle powiązane, co umożliwia bardziej przejrzystą pracę z danymi – niezbędną w procesach planowania czy prognozowania.

Narzędzia udostępniane przez Hyperion pozwalają tworzyć przewagę konkurencyjną każdego departamentu, występującego w strukturze organizacji, poprzez integrację planowania finansowego oraz operacyjnego. Integracja znacząco poprawia elastyczność, szybkość oraz umożliwia uzyskanie pełniejszej kontroli nad realizowanymi działaniami.

Zalety Hyperion Planning

Wyrównanie celów– aktywnościom związanym z planowaniem finansowym i operacyjnym, a także prognozowaniem zostaje nadany wspólny mianownik – od teraz użytkownik ma możliwość ich łącznej analizy, co podnosi ogólny wgląd w sytuację w przedsiębiorstwie, jego strukturę oraz cele.
Możliwość szybkiego reagowania – Hyperion Planning zmniejsza czasochłonność oraz umożliwia analizę wydajności przedsiębiorstwa w czasie rzeczywistym. Dzięki temu zarządzający mogą szybciej wprowadzać, korzystne dla wydajności, zmiany.
Business Intelligence – wszystkie informacje na temat planowania są dostępne w ramach jednej, łatwej w obsłudze aplikacji, umożliwiającej uzyskiwanie dostępu do danych, kluczowych dla lepszego podejmowania decyzji.
Obejmujące całe przedsiębiorstwo zintegrowane planowanieHyperion Planning pozwala każdemu pracownikowi uzyskać dostęp do informacji. Przez to ci, niezależnie od piastowanego stanowiska czy reprezentowanego departamentu, pracują w grupie, w celu osiągnięcia wspólnych, jednakowo rozumianych oraz precyzyjnie nakreślonych celów.

Hyperion Planning w znaczący sposób przyczynia się do poprawy jakości zarządzania w organizacji poprzez pełniejszy dostęp do informacji, usprawnienie procesów decyzyjnych oraz nadanie wspólnego mianownika celom, co zwiększa wartość oraz buduje przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa.

Wykorzystanie Systemu może prowadzić ponadto do uzyskania wysokiej wydajności w zakresie analizy zachowań konsumentów, badania nowych rynków zbytu dla produktów oraz ich rozwoju czy szybkich zmian w kluczowych dla przedsiębiorstwa procesach.

Uzyskanie sukcesu na dzisiejszym rynku wymaga od przedsiębiorstwa szerokiego oraz zintegrowanego podejścia do planowania i budżetowania oraz możliwości szybkiej odpowiedzi na potrzeby dynamicznych zmian poprzez częste modyfikacje prognoz. Odpowiednie narzędzie do planowania powinno zatem nadawać odpowiednią dyscyplinę strategicznemu modelowaniu finansowemu, ułatwiać planowanie operacyjne i finansowe w skali całej organizacji oraz łączyć strategie z konkretnymi działaniami.