Infor EPM – poznaj najciekawsze zastosowania

Infor EPM – poznaj najciekawsze zastosowania

Data dodania: 11 maja 2023
Podziel się informacją:

Marek Rulak – Business Development Manager w Cogit

Infor Enterprise Performance Management (EPM) to platforma wspierająca procesy biznesowe organizacji takie, jak: controlling, analizy, raportowanie oraz konsolidację finansową. Platforma łączy w sobie nowoczesną platformę Business Intelligence z dedykowanymi aplikacjami finansowymi w jeden zintegrowany system. Umożliwia spójne i pewne raportowanie, pomiar i ocenę historycznych i bieżących wyników oraz planowanie przyszłych działań. Infor EPM jest dostępny i równolegle rozwijany jako system on-premises oraz w chmurze.

Idea była prosta

A gdyby tak stworzyć rozwiązanie, które zachowa wszystkie zalety dedykowanych rozwiązań on-premises oraz gotowych rozwiązań planistycznych i analitycznych? Takie zadanie postawili sobie eksperci Infora projektując i rozwijając system Infor EPM. Połączenie w jeden system obszarów takich jak: aplikacje, plany podrzędne, kokpity i analizy BI pozwoliło wyzyskać w sposób optymalny wszystkie korzyści, eliminując niedogodności dla użytkownika. W ramach systemu utworzono aplikacje służące m.in. do: konsolidacji sprawozdań finansowych, planowania, budżetowania. Infor EPM posiada także obszar BI nastawiony na self-service, umożliwiający jego prostą i intuicyjną obsługę przez użytkowników końcowych oraz, co istotne, wyposażony w obszar planów podrzędnych, który umożliwia rozszerzanie analiz i wydobywanie z danych dodatkowych informacji.

Moduł Business Intelligence Systemu Infor EPM

Moduł ten daje użytkownikowi pełną możliwość budowania dashboardów i analityki z wyraźnym nastawieniem na self-service oraz na to, żeby użytkownicy końcowi korzystali z danych i modyfikowali je według aktualnych potrzeb biznesowych. Wielowymiarowe analizy ad-hoc można drążyć aż do momentu uzyskania interesującego biznes szczegółu. Z pomocą przychodzą liczne ułatwienia techniczne m.in.: alerty, wyróżnianie poszukiwanych danych, wykresy, tabele przestawne czy drzewa hiperboliczne. Raporty są dostępne online i mogą być dystrybuowane w zautomatyzowany sposób.

Infor EPM – dodatkowe zastosowania

Infor EPM w naturalny sposób łączy dane finansowe z danymi operacyjnymi, stąd też przychodzi na myśl szereg zastosowań w finansach i controllingu, produkcji czy planowaniu logistycznym.  Możemy wykorzystać system, aby np. szczegółowo planować i wyliczać dostawy z magazynu do sklepów, uwzględniając m.in.: stany magazynowe w sklepach, przewidując braki czy wyznaczając ścieżki krytyczne dla nieprzewidywalnych sytuacji. Wykorzystując Infor EPM, jesteśmy również w stanie przygotować aplikację wspierającą MSSF 16. Udostępniona jest tam centralna baza ewidencji umów, istnieje możliwość wprowadzania i śledzenia zmian, wyliczania korekt i generowania PK-ów do systemu finansowo-księgowego, prowadzenia symulacji i scenariuszy na danych z umów, a wszelkie dane można współdzielić i weryfikować wśród wszystkich osób zaangażowanych w proces. To tylko pojedyncze przykłady zastosowania systemu Infor EPM w usprawnieniu procesów biznesowych. Jego wdrożenie wynika z potrzeb danego klienta, jest w stanie obsłużyć praktycznie każdy obszar i dostarczyć informacje, które będą stanowić realną wartość dla biznesu. Infor EPM ma tę przewagę nad konkurencyjnymi rozwiązaniami, że można go skutecznie zastosować również w dużo bardziej operacyjnych obszarach niż klasyczne budżetowanie, planowanie finansowe czy konsolidacja.

Infor EPM – Model Zarządzania Dostawami

Dzięki wykorzystaniu systemu Infor EPM u jednego z klientów wdrożony został model zarządzania dostawami, który bardzo szczegółowo planuje i wylicza dostawy z centralnego magazynu do każdego z ponad 80 sklepów w sieci. System przewiduje również braki i pozwala reagować na nie w adekwatny sposób, zapewniając ścieżki krytyczne dla nieprzewidzianych sytuacji. Rozbudowany algorytm, podczas obliczeń bierze pod uwagę wiele aspektów, m.in.: prognozy sprzedaży produktów w poszczególnych sklepach, stany magazynowe lokalnie i w magazynie centralnym, ale również aspekty mniej oczywiste, takie jak m.in.: pojemność półek, ilość sztuk w paczce transportowej czy wielkość frontów. Takie szyte na miarę potrzeb klienta rozwiązanie pozwoliło na wprowadzenie wymiernych oszczędności oraz optymalizację ogromnego obszaru, a sam inwestycja we wdrożenie zwróciła się w bardzo krótkim czasie.

Infor EPM – szczegółowy model predykcji w detalu

Ze względu na ogrom produktów, kanałów sprzedaży, sklepów, zdarzeń, kalendarzy, który cechuje handel detaliczny konieczne jest wsparcie tego obszaru przez system umożliwiający zaawansowane planowanie i rozbudowywanie obszarów analizy wykorzystując m.in. skomplikowane algorytmy statystyczne. Taki jest właśnie Infor EPM.

Infor EPM – aplikacja wspierająca MSSF

MSSF 16 jest obszarem, który wychodzi poza ramy klasycznych systemów controllingowych ze względu na złożoność procesów i konieczność obsługi specyficznego zakresu danych. Z pomocą przychodzi Infor EPM, który pozwala zbudować centralną bazę umów z automatyzacją obliczeń oraz możliwością wprowadzania zmian w umowach. Procesy te można obsłużyć w ramach grupy kapitałowej, prowadząc m.in. analizy wpływu zmian parametrów w umowie, tworząc raporty dotyczące najmowanych aktywów czy wielowymiarowe analizy danych dotyczących kosztów, zobowiązań i aktywów. Możliwości systemu Infor EPM w obszarze obsługi umów i dokumentacji leasingowej jest tak wiele, jak wiele jest indywidualnych potrzeb klientów i problemów do rozwiązania.

Ile procesów, tyle możliwości

Co jeszcze może usprawniać Infor EPM? Może wspierać rozwiązania pomagające prognozować i rozliczać premie – doskonale i na konkretnych dashboardach pokaże, w jakim stopniu zostały spełnione cele korporacyjne i cele pracownicze i obliczy spodziewane premie. Pozwoli śledzić oferty konkurencji. Może wspierać kalkulacje rezerw handlowych. Umożliwia prowadzenie analiz wrażliwości cen. Planuje i raportuje postępy w projektach. Potencjał jest ogromny, a procesów do wsparcia jest ogrom.

Powiedz nam, jakie procesy chcesz usprawnić, w jakich obszarach szukasz oszczędności, a my będziemy w stanie zaprezentować możliwości.