Kilka uwag odnośnie migracji OBIEE 11g do 12c

Kilka uwag odnośnie migracji OBIEE 11g do 12c

Data dodania: 27 czerwca 2016
Podziel się informacją:

Kiedy zainstalowaliśmy oraz skonfigurowaliśmy już OBIEE 12c, wygenerowany został plik bi-migration-tool.jar. Możemy zatem rozpoczynać migrację pomiędzy wersjami. Istotne jest, że nie wpływa ona w jakikolwiek sposób na istniejące środowisko OBIEE 11g.

Zacznijmy od utworzenia pakietu migracyjnego:

Owy pakiet to plik .jar, w którego skład wchodzą metadane z Oracle 11g.

W wierszu poleceń, wpisując komendę [Oracle-11g-localization]\bi\migration-tool\jlib, gdzie [Oracle-11g-localization], otwieramy utworzony uprzednio plik bi-migration-tool.jar.

Za pomocą następującej komendy rozpoczynamy tworzenie pakietu migracyjnego:

java -jar bi-migration-tool.jar out <oracle 11g home> <domain home> <output export bundle path>

Gdzie przez ”out” rozumiemy funkcję eksportu,
<oracle 11g home> – lokalizację folderu Oracle BI
<domain home> – lokalizację domeny OBIEE 11g
<output export bundle path> – czyli lokalizacja, do której chcemy wyeksportować paczkę migracyjną; ISTOTNE: musi mieć ona rozszerzenie.jar

Przykładowo, jeśli nasz plik migracyjny znajduje się na dysku c: w folderze migration powyższy kod będzie wyglądał następująco:

java –jar c: \migration\bi-migration-tool.jar out c:\oracle\obi\Oracle_BI\ c:\oracle\obi\user_projects\domains\bitfoundation_domain c: \migration\BI11g.jar

System poinformuje nas o poprawnym wykonaniu operacji. Jej wykonanie spowoduje migrację meta danych do nowoutworzonego pliku o nazwie BI11g.jar.

Teraz import danych!

Oracle 12c zostało poprawnie zainstalowane oraz skonfigurowane, tak więc nowa domena oraz instancja BI zostały utworzone.

Ponownie otwieramy wierz poleceń i wybieramy lokalizację identyczną, jak poprzednio w przypadku eksportu danych:

[Oracle-11g-localization]\bi\migration-tool\jlib

Rozpoczynamy wykonywanie następującej komendy:

java -jar bi-migration-tool.jar in <12c Oracle Home> <12c domain home> <export bundle> <service instance name>

Przykładowo, jeśli zainstalowaliśmy Oracle 12c w folderze nadrzędnym na dysku c: powyższy schemat będzie wyglądał następująco:

Java –jar c:\oracle\middleware\bi\migration-tool\jlib\bi-migration-tool.jar in c:\oracle\middleware\ c:\oracle\middleware\user_projects\domains\bi c:\migration\BI11g.jar ssi

Gdzie:

Przez ”in” rozumiemy funkcję importu,
c:\obiee12c\middleware\oracle_hometo lokalizacja folderu home Oracle 12c
c:\obiee12c\middleware\oracle_home\user_projects\domains\bat_domain– lokalizacja domeny Oracle OBIEE 12c
c:\11g\11gexport.jar –to uprzednio przygotowana paczka migracyjna
ssi – to instancja usługi BI

Zostaniemy poproszeni o hasło RPD – wpisujemy je. Po uzyskaniu komunikatu: „Migration action succeeded”, pozostaje sprawdzić czy dane zostały poprawnie załadowane z OBIEE 11g do 12c.

Zapraszamy także do zapoznania się z materiałem, w którym opisujemy różnice pomiędzy Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 11g oraz 12c.