Kolejne debaty na IT Breakfast za nami

Kolejne debaty na IT Breakfast za nami

Data dodania: 7 maja 2013
Kategoria: MDM Wydarzenia
Podziel się informacją:

W dniu 27 marca br. Odbyło się kolejne spotkanie z cyklu IT Breakfast. Tematem wiodącym prelekcji była „Optymalizacja zasobów pod kątem wydajności, bezpieczeństwa i jakości środowiska ICT w tym MDM.

W dniu 27 marca br. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu IT Breakfast.

Tematem wiodącym prelekcji była „Optymalizacja zasobów pod kątem wydajności, bezpieczeństwa i jakości środowiska ICT w tym MDM – koncentracja na działalności podstawowej” natomiast tematem debaty był „Wzrost rangi IT na tle licznych rekomendacji teleinformatycznych nadzoru – kolejny etap rozwoju rozwiązań SaaS i BI”.

Wskazane zostały dwa kluczowe obszary, które powinny być szczególnie „zabezpieczone” z perspektywy wydajności i bezpieczeństwa zasobów ICT (BCM, DRC) oraz jakości danych (MDM) przetwarzanych i składowanych przez aplikacje i systemy.

Specjalna edycja IT BREAKFAST for FIN, była adresowana do wszystkich Liderów IT, jak również do przedstawicieli IT sektora finansowego.

Celem spotkań IT Breakfast jest wymiana wiedzy pomiędzy Liderami IT korzystającymi na co dzień z rozwiązań ICT a dostawcami usług. Szerokie spektrum tematów podejmowanych w trakcie śniadań pozwala na wypracowanie opinii przez każdego aktywnego uczestnika tego wydarzenia.

To, co decyduje o przewadze cyklu  IT Breakfast to przede wszystkim jego niezależny charakter. Fundacja daje platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń, jak również obiektywnej oceny proponowanych przez dostawców rozwiązań.