MPC obejmie w PKO BP 600 oddziałów

MPC obejmie w PKO BP 600 oddziałów

Data dodania: 17 października 2007
Podziel się informacją:

Codec Systems rozszerza zasięg centralnego systemu do controllingu w banku PKO BP. Poza centralą system MPC obsługiwać będzie 600 oddziałów banku. W przyszłym roku system obsłuży ponad tysiąc oddziałów. 

Codec Systems realizuje w banku PKO BP wdrożenie rozwiązania informatycznego MPC (Management Planning & Control), które odpowiada za budżetowanie, planowanie i kontrolę realizacji budżetów banku. Dotychczasowe wdrożenie MPC obejmowało konstrukcję modeli biznesowych, które odzwierciedlają sposób organizacji kosztów i przychodów banku. Jak dotąd z systemu korzystała centrala, przede wszystkim analitycy, kadra zarządzająca banku oraz użytkownicy z kierownictw regionów.

„System MPC wpisuje się w ogłoszoną na początku 2007 roku Strategię Wzrostu PKO BP 2007-2012. Oddajemy do użytku narzędzia zwiększające sterowność wielkiej organizacji oraz możliwości szybkiego reagowania na zmiany – poprzez bieżący dostęp do wiedzy zarządczej. Proces budżetowania i controllingu w tak dużej organizacji wymaga rozwoju systemu, tak, by mógł uwzględniać on wszystkie placówki banku, które mają wpływ na wykonanie budżetu. Dlatego kolejnym etapem rozwoju MPC w banku PKO BP jest objęcie nim 600 oddziałów banku.” – wyjaśnia Radosław Kozieja, prezes Codec Systems. Na użytek PKO BP opracowano kilka modeli biznesowych, które wspomagają proces konstruowania budżetu, a w dalszych etapach pozwalają kontrolować jego wykonanie. MPC obsługuje modele przychodów w bankowości detalicznej i korporacyjnej, model kosztów, alokacji kosztów oraz model centralny, który konsoliduje dane.

„Kluczowym zadaniem MPC jest udostępnienie takich narzędzi, które pozwalają w ustalony, zunifikowany sposób konstruować plany, weryfikować je, a następnie, w ciągu całego roku poddawać analizie bieżące wykonanie i porównywać je z budżetem. Funkcje te w zdecydowany sposób podnoszą możliwości zarządcze banku, optymalizują działalność, redukują koszty i – co ważne – otwierają drogę do wdrożenia rozmaitych systemów motywacyjnych na terenie całego kraju.” – powiedział Radosław Kozieja.

MPC jest zintegrowany z centralną hurtownią danych banku. Jedną z głównych części systemu jest moduł raportowania, który w oparciu o budżet i jego wykonanie dostarcza profilowane analizy i raporty w poziomach EIS i MIS. Dane zawarte w raportach są często jedną z podstaw podejmowania decyzji o charakterze strategicznym i taktycznym w banku. Moduł raportów systemu MPC realizuje ważną koncepcję ujednolicenia oraz uporządkowania sprawozdawczości, co w przypadku wielkiej organizacji ma istotne znaczenie. Wdrożenie pozwoliło wykształcić spójne szablony raportów oraz zastosować jednoznaczne algorytmy obliczeniowe. W praktyce system MPC pełni rolę centralnego źródła kompletnej informacji zarządczej na wszystkich poziomach organizacji: od centrali banku, poprzez piony biznesowe, do poszczególnych oddziałów.

Po objęciu przez system 600 oddziałów banku, liczba jego użytkowników wzrosła do blisko tysiąca. MPC umożliwia pracę w trybie zdalnym, poprzez przeglądarkę internetową.