PKO BP buduje platformę raportową opartą na technologii Oracle

PKO BP buduje platformę raportową opartą na technologii Oracle

Data dodania: 26 marca 2013
Podziel się informacją:

Złożony system analityczno-raportowy jest budowany przez firmę Codec w oparciu o pakiety Oracle Business Intelligence oraz Oracle Hyperion.

PKO BP buduje platformę raportową opartą na technologii Oracle. Złożony system analityczno-raportowy jest budowany przez firmę Codec w oparciu o pakiety Oracle Business Intelligence oraz Oracle Hyperion.

Najważniejsze fakty

Oracle Polska informuje, że w Banku PKO BP rozpoczęło się wdrożenie kompleksowej platformy raportowej opartej na produktach Oracle. System ten pozwoli na usprawnienie procesu planowania, budżetowania i zarządzania wynikami w celu lepszego zrozumienia biznesu Banku oraz szybszego podejmowania decyzji strategicznych i operacyjnych.

Rozpoczęty pod koniec 2012 roku projekt jest prowadzony przez konsultantów firmy Codec,  partnera Oracle Polska na poziomie Gold, w ścisłej współpracy z użytkownikami biznesowymi PKO BP oraz Grupy Kapitałowej. Platforma będzie pobierała dane biznesowe z głównych systemów informatycznych Banku, zarówno operacyjnych jak i aplikacji zaplecza.

System jest budowany w oparciu o bogaty zestaw produktów Oracle, w skład którego wchodzą:

  • Baza danych Oracle Database, jako jednolita podstawa technologiczna Systemu;
  • Oracle Hyperion Planning – narzędzie do rachunkowości zarządczej i kontrolingu oraz planowania i raportowania realizacji budżetów;
  • Oracle Hyperion Financial Management – stanowiący podstawę jednolitej platformy raportowania zarządczego i statutowego oraz konsolidacji finansowej budżetów;
  • Oracle Business Intelligence Enterprise Edition – zestaw narzędzi analitycznych dostępnych dla szerokiego grona kadry menedżerskiej, umożliwiający im samodzielny dostęp do informacji za pośrednictwem atrakcyjnego interfejsu internetowego.

Budowany system stanie się kompleksową platformą raportową umożliwiającą wykonywanie pełnej, wewnętrznej oraz zewnętrznej sprawozdawczości zarządczej, będzie także centralnym miejscem udostępniania analiz i raportów w Banku oraz w Grupie Kapitałowej.

Wypowiedź towarzysząca

„Jesteśmy dumni z zaufania, jakim obdarzył nas Bank powierzając nam możliwość dostarczenia i utrzymania nowej Platformy Raportowej na potrzeby największej instytucji finansowej w Polsce” – komentuje Radek Kozieja, Country Director w firmie Codec Polska. „Nasza firma może się poszczycić długoletnią współpracą z PKO BP. Od lat aktywie wspieramy Bank w obszarach związanych z planowaniem, budżetowaniem, analizami oraz raportowaniem. Projekt jest dla nas z pewnością dużym wyzwaniem, jednak biorąc pod uwagę naszą długoletnią współpracę, znajomość specyfiki bankowej, doświadczenie w podobnych projektach oraz sprawdzoną technologię, jestem spokojny o jego realizację”.