Planowanie CAPEX

Planowanie CAPEX

Data dodania: 13 marca 2020
Podziel się informacją:

Jak zaplanować wydatki kapitałowe i inwestycje oraz właściwie odzwierciedlić ich skutki w planie?

Kiedy: 26 marca 2020 w godzinach 10:00-10:20.

Zobacz zapis z webinaru – Planowanie CAPEX

Planowanie wydatków kapitałowych i nakładów inwestycyjnych to bardzo ważne części procesu planowania finansowego. Ze względu na swoją specyfikę te elementy są dość często pomijane lub realizowane centralnie, niejako poza procesem budżetowym.

Większe zaangażowanie wszystkich uczestników procesu budżetowego w ten obszar pozwala na dokładniejsze przygotowanie planu oraz może dostarczyć użytecznych informacji zarządczych. Ponadto, jest to niezbędne dla organizacji, które planują bilans i przepływy pieniężne.

Problem z wydatkami kapitałowymi polega na ich odmienności od standardowego budżetowania, gdzie zazwyczaj jednoznacznie i bezpośrednio przypisujemy kwoty do planowanych okresów. Dla CAPEX’u jedna kwota w planie może mieć bardzo różne konsekwencje finansowe i księgowe, często wykraczające poza ramy czasowe bieżącego okresu planowania.

W trakcie webinarium pokażemy, jak wesprzeć planowanie CAPEX z wykorzystaniem dedykowanego modułu do planowania wydatków kapitałowych i inwestycji. Jest to bardzo ciekawa opcja zarówno dla osób zarządzających finansami, jak i dla firm dla których szczegółowe planowanie finansowe ma znacznie

Na webinarium zobaczysz jak Infor d/EPM wspiera ten zakres planowania finansowego.

Serdecznie zapraszamy!

Webinarium poprowadzi:

Radosław Kozieja
Prezes zarządu Cogit. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w wykorzystaniu systemów informatycznych do wspierania zarządzania największymi firmami. Od dziewiętnastu lat pracuje w Cogit (dawniej Codec), a od roku 1999 zarządza jej polskim oddziałem. Zajmował się zagadnieniami związanymi z praktycznym wspomaganiem podejmowania decyzji, controllingu, finansów oraz zarządzania m.in. przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji oraz systemów analitycznych. Z problematyką zastosowań Performance Management i Business Intelligence związany od początku kariery zawodowej. Uczestniczył i prowadził projekty konsultingowe oraz wdrożenia systemów Performance Management i Business Intelligence w Polsce i Irlandii. Absolwent Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.