Polkomtel wykorzysta Inflection Point

Polkomtel wykorzysta Inflection Point

Data dodania: 20 czerwca 2006
Podziel się informacją:

Codec Systems rozpoczyna wdrożenie systemu Inflection Point w firmie Polkomtel. Celem wdrożenia jest uruchomienie systemu wspomagającego zaawansowaną metodologię zarządczą ABC/ABB.

Metoda ABC (ang. Activity Based Costing – analiza kosztów działań) polega na optymalizacji zarządzania firmą poprzez kompleksową, ciągłą analizę kosztów podejmowanych przez nią działań. Polkomtel należy do grona nielicznych firm w Polsce, które doskonalą zarządzanie według tej metody. ABC w centrum uwagi stawia koszty podejmowanych przez firmę działań, które prowadzą do wytworzenia i sprzedania oferty przedsiębiorstwa. Wyniki stosowania tradycyjnych metod controllingowych, dla których obiektem badań nie są działania lecz miejsca powstawania kosztów, często są pełne wad, z których największą jest nieczytelny obraz alokacji zasobów w kontekście osiąganych przez firmę wyników.

Wybrany przez Polkomtel Inflection Point bazuje na wdrożonych wcześniej aplikacjach wspomagających zarządzanie, pobiera z nich niezbędne dane, a następnie dzięki zaprogramowanym modelom biznesowym, przetwarza je w użyteczne informacje menedżerskie, przydatne na wielu szczeblach organizacji. Decyzja o wdrożeniu systemu Infection Point była podyktowana potrzebą rozwoju modelu analizy kosztów według metodologii ABC oraz koniecznością poprawy jego wydajności w związku ze stale rosnącą ilością danych. Inflection Point będzie współpracować z narzędziem Microsoft Analysis Services.

Inflection Point udostępnia informacje menedżerskie w sposób tradycyjny oraz poprzez interaktywne, trójwymiarowe obiekty analityczne i nawigacyjne. Jako kompleksowy system typu Business Intelligence, Inflection Point daje użytkownikom możliwość raportowania on-line, interaktywnego analizowania danych, planowania, zarządzania wydajnością, a także oferuje funkcjonalność wspomagającą efektywne zarządzanie firmą.

Wdrażane w Polkomtelu rozwiązanie zastąpi dotychczas wykorzystywany system MPC, także dostarczony przez Codec Systems. Inflection Point znajdzie zastosowanie w obszarach analizy i planowania opartego o rachunek kosztów działań (ABC), analizy klientów i aktywności sprzedaży oraz badania efektywności sprzedaży i dystrybucji.

System Inflection Point został opracowany w ramach międzynarodowej grupy Codec z centralą w Irlandii. Polskie biuro, które ma znaczący udział w międzynarodowych wdrożeniach rozwiązań grupy Codec, jest obecnie w skali firmy jednym z najważniejszych europejskich ośrodków wdrożeniowych i konsultingowych.

Inflection Point po wdrożeniu będzie wspierał również drugą metodologię zarządczą stosowaną przez Polkomtel – ABB (ang. Activity Based Budgeting – budżetowanie w oparciu o działania). Polega ona na precyzyjnym planowaniu efektów w kontekście wymaganych do ich osiągnięcia środków i zasobów – jest zatem w pewnym sensie odwróceniem metodologii ABC.