Prognozowanie i budżetowanie - zrób to z OBIEE

Prognozowanie i budżetowanie – zrób to z OBIEE

Data dodania: 25 listopada 2013
Podziel się informacją:

Chcesz mieć wgląd w przyszłość? Prognozowanie i budżetowanie nie było łatwiejsze – OBIEE

Znaczenie prognozowania i budżetowania w drodze do biznesowego sukcesu:

Prognozowanie jest kluczowym elementem dążenia do biznesowego sukcesu, ponieważ analiza informacji na temat samej firmy, sytuacji ekonomicznej, danego rynku i obserwowanych trendów pomoże przygotować organizację na przyszłe wyzwania. Procesy prognozowania i budżetowania są wzajemnie powiązane – dokładne, rzetelne informacje pozwalają na ustalenie realnych celów strategicznych firmy.

Budżet jest planem sukcesu firmy. Jak mówi angielskie przysłowie „Ci, którzy ponoszą porażkę przy planowaniu, zaplanują poniesienie porażki”. Budżetowanie pomaga organizacji osiągać zamierzone cele przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu przychodów i kontroli kosztów z tym związanych.

Prognozowanie finansowe jest ważne z wielu powodów, m.in.:

  • Poprzez podejmowanie decyzji opartych na rzetelnych danych pomaga organizacji przeciwdziałać generowaniu strat
  • Pozwala zarządowi odpowiednio modyfikować działania organizacji, by ta wypracowała jak największe korzyści

Organizacja zdolna do tworzenia wysokiej jakości prognoz jest w stanie identyfikować trendy, budować różne scenariusze i efektywnie zarządzać zmianą, co stanowi kluczowe elementy osiągnięcia założonych celów. Dokładne prognozowanie umożliwia realne budżetowanie; tak jak podejmowanie odpowiednich decyzji dotyczących segmentacji rynku czy możliwych (lub nie) sukcesów nowych produktów. Sprawia, że czas i pieniądze inwestowane są właściwie.

Oracle Business Intelligence Enterprise Edition dostarcza najszersze możliwości raportowania, generowanych ad hoc analiz i zapytań, OLAP, dashboardów, funkcjonalności karty wyników – przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższej jakości doświadczeń użytkownikom (włączając to wizualizacje, alerty oraz powiadomienia).

Funkcjonalności OBIEE dotyczące prognozowania i budżetowania

Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE) jest wysoko funkcjonalną platformą BI, zapewniającą najlepszą dostępną bazę rozwiązań dla organizacji. Zawiera przyjazne użytkownikom, intuicyjne i łatwe w obsłudze narzędzia, takie jak:

  • Raporty oparte na danych z wielu źródeł (takich jak Oracle, MySQL, MS Access, SyBase, ODBC) – przez co zbieranie danych i ich analiza jest szybsza; możliwa jest obsługa generowanych ad hoc zapytań i analiz
  • Zarządzanie strategiczne i kartą wyników – zbudowane na stałym zestawie KPI
  • Raportowanie operacyjne i finansowe
  • Analizy OLAP (OnLine Analytical Processing) i prezentacje Hyperion Web Analysis
  • Raportowanie produkcji (Hyperion Interactive Reporting oraz Hyperion SQR Production Reporting) zapewniające wydajne i proste graficzne przedstawianie danych – pomaga organizacji uzyskać rzetelną wiedzę i wypracowywać przewagi konkurencyjne
  • Funkcja „write back”, pozwalająca użytkownikom załadować dane z powrotem do bazy lub uaktualniać istniejące zestawy danych. Pracodawcy mogą wykorzystywać OBIEE zarówno jako narzędzie prognozowania i budżetowania, jak i raportowania.

Oracle Business Intelligence Enterprise Edition redukuje czas i zaangażowanie osób zajmujących się raportowaniem, a zaoszczędzony czas pozwala wykorzystać w obszarze analizy wyników i wnioskowania. Skutkuje to bardziej precyzyjnymi informacjami, lepszym prognozowaniem oraz budżetowaniem, a finalnie – podejmowaniem trafniejszych decyzji.