System MPC dla Banku PEKAO S.A.

System MPC dla Banku PEKAO S.A.

Data dodania: 2 stycznia 2006
Podziel się informacją:

Codec Systems poprowadzi wdrożenie platformy controllingowej MPC w PEKAO S.A., drugim z największych banków w Polsce. System MPC jest wykorzystywany przez duże instytucje finansowe w Polsce i Europie.

Codec adresuje swoją ofertę do największych przedsiębiorstw, wspomagając je w prowadzeniu procesów budżetowania, planowania finansowego, controllingu, konsolidacji finansowej oraz kontroli realizacji strategii. W banku PEKAO S.A. zostanie wdrożone flagowe rozwiązanie Codec: system MPC ukierunkowany na kompleksowe wspieranie działań controllingowych w dużych i złożonych strukturach organizacyjnych. System wdrożono w wielu światowych instytucjach finansowych; w Polsce, w sektorze finansowym MPC wspomaga procesy budżetowania, controllingu i konsolidacji finansowej m.in. w Banku BPH oraz PKO BP.

Pierwszy okres wdrożenia systemu MPC ma zaowocować gotowym rozwiązaniem, które, poprzez obsługę planowania i monitorowania kosztów banku, będzie przede wszystkim wspomagało departament Zarządzania Kosztami PEKAO S.A. Wśród kosztów objętych monitoringiem znajdą się m.in. koszty rzeczowe i amortyzacja, ponoszone nakłady inwestycyjne, planowane i zrealizowane oszczędności, koszty projektów, spółek zależnych oraz wydatki związane z doradztwem i prowadzeniem działań marketingowych.

Radosław Kozieja, prezes Codec Systems jest przekonany o pomyślnej realizacji projektu: „„Wdrażanie platform wspomagających controlling w tak dużych instytucjach finansowych to ogromne wyzwanie, niosące ze sobą poważną odpowiedzialność. Doskonałe doświadczenia zdobyte przy okazji informatyzacji działalności controllingowej największych podmiotów z branży finansowej, pozwolą nam sprawnie podjąć wysiłek dopasowania MPC do wymagań PEKAO S.A. Fakt, że bank zaufał nam i wybrał naszą ofertę, jest dla nas ogromnym wyróżnieniem, które wieńczy dziesięcioletnią działalność Codec Systems w Polsce” – powiedział Radosław Kozieja.

Wdrożenie systemu w pierwszym okresie obejmie budowę biznesowego modelu analitycznego i budżetowego. Model biznesowy, który ma powstać do maja 2006, będzie dotyczyć kosztów i obejmować wszystkie zmienne, kategorie danych oraz mechanizmy ich przetwarzania. Projekt zakłada stworzenie nowego systemu raportowania i analiz. W kolejnym kroku zbudowany zostanie system planowania i prognozowania kosztów oraz mechanizmy wspomagające kontrolę wykonania budżetu.