Wdrożenie systemu kontrolingowego w BZK Group sp. z o.o.

Wdrożenie systemu kontrolingowego w BZK Group sp. z o.o.

Data dodania: 28 października 2013
Podziel się informacją:

Codec  wdrożył system kontrolingowy oparty na produktach Oracle w Grupie BZK Group.

Wdrożony system- Oracle Hyperion Planning odpowiada za planowanie, prognozowanie sprzedaży, raportowanie oraz analizy biznesowe w spółkach Komagra sp. z o.o., Bioagra S.A., Bioagra-Oil S.A. oraz BZK Group sp. z o.o.

System w zakresie raportowania i analiz bazuje na sprawozdaniach Rachunku zysków i strat, Bilansu oraz Przepływów Pieniężnych, a dodatkowo na specyficznych modelach, takich jak: Produkcja, Koszty stałe, Zakupy, Kredyty oraz Magazynowanie. Planuje i raportuje pełen zestaw sprawozdań finansowych z możliwością raportowania danych rzeczywistych na niskim poziomie szczegółowości. Dodatkowo zbudowane zostały modele konsolidacji zarządczej umożliwiające raportowanie i analizy skonsolidowanych sprawozdań ww. spółek. Głównym systemem transakcyjnym z którego pobierane są dane jest system JD Edwards. Integracja obu systemów została zrealizowana przy wykorzystaniu narzędzia Oracle Data Integrator, który odpowiada za zaawansowane przetwarzanie i filtrowanie danych w zbudowanych interfejsach do systemu źródłowego.

Dzięki tej aplikacji nastąpiło zwiększenie szczegółowości analiz, a także znaczne skrócenie czasu poświęcanego przez zespół na obsługę procesów.